1. mai-spesial: Hva tjener LO-pampene?

Jeg er veldig glad i fagforeninger, men LO er jeg ikke noe glad i. Årsaken er at styrtrike pamper ikke bør lede og organisere arbeidere.

Landsorganisasjonen (LO) er sentral i markeringen av 1. mai, som er arbeidernes dag. Men visste du at de som leder LO er en gjeng styrtrike pamper?

Som arbeider mener jeg dette er direkte respektløst.

Hans-Christian Gabrielsen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er den LO-pampen som klart kommer best ut når det kommer til personlig fortjeneste.

Gabrielsen ble valgt til ny LO-leder i 2017. Ifølge LO sine nettsider kommer Gabrielsen fra Fellesforbundet, som er et underbruk av LO. Gabrielsen var LOs andre nestleder i fire år, frem til han ble leder. Han var tidligere forbundssekretær i Fellesforbundet.

Hans-Christian Gabrielsens inntekt for 2018 var på hele 1.547.053 kroner.

PAMPER: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kan le hele veien til banken. FOTO: LO/Sandra Skillingsås.

Peggy Hessen Følsvik

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, kommer også svært godt ut av det økonomisk.

Følsvik ble valgt inn som første nestleder i LO i 2017. Tidligere har hun vært førstesekretær i fire år, og første nestleder i Handel og Kontor.

Følsviks inntekter står relativt sett ikke mye tilbake for hva selveste LO-lederen grafser til seg.

Peggy Hessen Følsviks inntekt for 2018 var på hele 1.306.191 kroner.

LO-pamp Peggy Hessen Følsvik er første nestleder i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Roger Heimli

Roger Heimli er andre nestleder i LO, og ble valgt til dette vervet i 2017.

Ifølge nettsidene til LO kom Heimli inn i ledelsen i 2013, den gang via Fagforbundet, som han var fylkesleder for i Hordaland siden 2003.

Roger Heimlis inntekt for 2018 var på hele 886.868 kroner.

LO-pamp Roger Heimli er andre nestleder i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Julie Lødrup

Ifølge nettsidene til LO ble Julie Lødrup valgt inn som førstesekretær i LO i 2017. Hun har bakgrunn som tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL), og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse.

Julie Lødrups inntekt for 2018 var på hele 991.314 kroner.

LO-pamp Julie Lødrup er førstesekretær i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Terje Olav Olsson

LO-sekretær Terje Olav Olsson ble ifølge nettsidene til LO gjenvalgt som sekretær i 2017. Tidligere har han hatt verv som hovedkasserer i EL- og IT-forbundet.

Terje Olav Olssons inntekt for 2018 var på hele 950.146 kroner.

LO-pamp Terje Olav Olsson er sekretær i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Trude Tinnlund

LO-sekretær Trude Tinnlund ble i likhet med Olsson gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Ifølge nettsidene til LO kom hun inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013.

Trude Tinnlunds inntekt for 2018 var på hele 857.458 kroner. Men det er fortsatt ikke like mye som hennes mannlige kolleger Olsson og Tomasgard får som sekretærer.

LO-pamp Trude Tinnlund er sekretær i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Are Tomasgard

LO-sekretær Are Tomasgard ble ifølge nettsidene til LO gjenvalgt som sekretær i 2017. Også Tomasgard kom inn i LO-ledelsen i 2013.

Are Tomasgards inntekt for 2018 var på hele 1.007.192 kroner. Klart bedre enn både Tinnlund og Olsson.

LO-pamp Are Tomasgard er sekretær i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Kristin Sæther

LO-sekretæren som tjener «minst» er Kristin Sæther, som i en mannsalder har vært en lokal LO-pamp i Trondheim.

Sæther ble i likhet med de andre valgt inn som sekretær i 2017.

Tidligere kommer Sæther fra vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim. Hun har også vært LO-nestleder i Trondheim.

Kristin Sæthers inntekt for 2018 var på hele 738.622 kroner.

LO-pamp Kristin Sæther er sekretær i LO. FOTO: LO/Trond Isaksen.

Forskjells-Norge

At overbetalte pamper på et kontor skal organisere og lede arbeidere mener jeg er uhørt.

Det vitner også om en dobbeltmoral når disse pampene snakker om sosiale forskjeller i Norge.

I en artikkel fra LO selv, datert 4. juni 2019, går LO-leder Hans-Christian Gabrielsen hardt ut mot sosiale forskjeller. Blant annet ulikheter i lønn.

LO skriver:

– Ingen må være forundret over at forskjellene i samfunnet øker. Det er resultater av en bevisst politikk fra Høyre-partiene. Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin innledning på LOs representantskapsmøte 4. juni.

Og de fortsetter:

Det gjør noe med oss som samfunn og mennesker når ulikhetene vokser. Der forskjellene er store vokser også konfliktene, livskvaliteten går ned, sa Gabrielsen til representantskapet i LO.

Han meste at en god offentlig sektor og gode velferdsordninger er et svar på å motvirke større ulikhet.  Han oppfordret LO-medlemmene til å deølta aktivt i årets lokalvalg.

– Vi trenger kommuner, fylker og regioner som står for en annen politikk. En politikk hvor fellesskapets midler skal komme fellesskapet til gode. 

Fellesskapets midler skal altså komme fellesskapet til gode. Nærmere bestemt med å bruke LO-midler fra arbeidere til å finansiere skyhøye lønninger til LO-ledelsen.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: