193 millioner til innovasjon i offentlig sektor

Regjeringen deler nå ut 193 millioner kroner til prosjekter der forskere samarbeider med offentlig sektor for å løse problemer. Blant annet skal de finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø.

I en pressemelding torsdag skriver forskningsrådet:

Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.

Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.

Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.

Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.

At staten nå endelig bevilger penger til noe annet enn tissekunst og bistand er svært gledelig.

Men det er likevel bare valgflesk. For at folk skal få en viss tiltro til yrkespolitikerne som vanstyrer landet.

– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen

Her er mottakerne:

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (27 prosjekter)

SøkerProsjekttittelInnstilt beløp
BANE NOR SFReal-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks

6.550.000
BRØNNØY KOMMUNEHelserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

7.000.000
BÆRUM KOMMUNE

Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

6.995.000
HELFOLærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

6.285.000
INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

6.591.000

LILLESTRØM KOMMUNE
Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

7.000.000

MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

Hunting the humpback salmon

5.228.000

MÆRE LANDBRUKSSKOLE

Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use

3.000.000

OMSORGSBYGG OSLO KF

Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)

6.740.000
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

6.998.000

OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITY

6.997.000

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY).
A machine learning approach based on school starters' serious gameplay
5.525.000

OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

7.000.000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

7.000.000

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Automation of clinical genetic variant interpretation

7.000.000

RUTER AS

Autonomous Mobility as a Service

6.063.000
RÆLINGEN KOMMUNE

Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene

7.000.000

SENJA KOMMUNE

DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

5.450.000
SJØFARTSDIREKTORATET

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

7.000.000

STATENS VEGVESEN

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

5.950.000
STATENS VEGVESEN

Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader

3.000.000

STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET

Klimatilpasning og veitransport

5.745.000

STRANDA KOMMUNE

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

6.041.000

TRONDHEIM KOMMUNE

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

6.000.000

UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

7.000.000
VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

3.660.000

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Jordhelse og karbonfangst
DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi
6.980.000

Førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter)

Søker

Prosjekttittel

STATSBYGG

Modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal

TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING

Før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø - hovedprosjekt

At Trondheim kommune skal bruke seks millioner kroner på «Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner», blir spennende.

Hva Bymiljøetaten i Oslo kommune skal med nærmere 14 millioner kroner for prosjektene de beskriver er smått utrolig.

Men igjen, dette er bare tildelinger som er ment å fremstille våre yrkespolitikere i et bedre lys.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: