24-åring dømt til fengsel etter SIAN-demo

En 24 år gammel mann er dømt til 25 dager fengsel for å ha angrepet politiet under en SIAN-demo i fjor sommer. Mannen tilsto forholdene i tingretten.

I forbindelse med SIAN-demonstrasjonen ved Stortinget i Oslo den 29. august 2020 klatret mannen opp og gikk på taket på flere politibiler, samt rev av et bilskilt som var festet på en politibil.

Mannen er tidligere domfelt for vold i 2015, og fikk en påtaleunnlatelse for ordensforstyrrelse i 2017. Senere er han i 2019 og 2020 ilagt forelegg. Han er av fremmedkulturell opprinnelse.

I rettsavgjørelsen heter det:

Lørdag 29. august 2020 avholdt SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) en demonstrasjon utenfor Stortinget. En rekke motdemonstranter hadde møtt opp og det var et massivt politioppbud på stedet. Under demonstrasjonen rev medlemmer av SIAN ut papirsider fra Koranen og tente på. Dette bidro til å hisse opp stemningen hos flere av de fremmøtte motdemonstrantene. Situasjonen eskalerte og demonstrasjonen fra SIAN opphørte. I opptøyene som oppsto ble flere politibiler angrepet og påført materielle skader av fremmøtte motdemonstranter. Hendelsen fikk omfattende dekning i riksdekkende media.

Han forklarte at demonstrasjonen til SIAN hisset opp stemningen blant motdemonstrantene. Under opptøyene som oppsto ble han sprayet med pepperspray av politiet. Da politiet noe senere skulle forlate stedet, klatret han opp på taket på to politibiler som sto stille på Karl Johan. Dette ble etterfulgt av at han stilte seg i veien foran en av bilene og hindret den i å kjøre bort. Kort tid etterpå rev han av registreringsskiltet foran på en av bilene. På spørsmål i retten kunne han ikke gi noen forklaring på bakgrunnen for disse handlingene. Han ga uttrykk for at det hele bare var «dumt». Han husket heller ikke hvor det ble av registreringsskiltet som han fjernet fra den ene politibilen, men forklarte at han ikke tenkte å stjele det.

Videre heter det:

Det vises særlig til de to videoopptakene som ble avspilt under hovedforhandlingen. Her ses tiltalte oppe på taket på politibilene, samt at han noe senere både står og sitter i veien foran den ene politibilen når denne skal kjøre bort fra stedet. Fjerningen av registreringsskiltet vises også tydelig. Tiltalte har i retten bekreftet at det er han som ses på videoklippene. Retten viser videre til forklaringen til politibetjent N. N. Han forklarte at tiltalte gjennom sin adferd skilte seg ut som en av de mest fremtredende og aggressive motdemonstrantene denne dagen.

Uniformerte politibiler

Tingretten viser til at politibilene var klart og tydelig markert som politibiler, og at den domfelte mannen handlet med viten og vilje.

Retten mener tiltalte har handlet forsettlig. Ved denne vurderingen er det lagt vekt på at tiltalte var vel kjent med at det var politi på stedet under demonstrasjonen. Herunder vises det til at de aktuelle bilene som ble brukt omtalt som MIK-biler hadde påskriften «POLITI» på veggene.

Når det gjelder de faktiske forholdene viser retten til hvilke omstendigheter skadeverket ble begått under. Det var flere personer som gikk til angrep på politibilene samtidig. Videoklippene viser at enkelte andre motdemonstranter kastet ting eller slo med gjenstander mot politibilene. Blant annet ble et sidespeil på en av bilene inntrykket og deformert. På tross av at tiltaltes fjerning av registreringsskiltet isolert sett ikke utgjør et veldig omfattende skadeverk, inngikk dette etter som ledd i et kollektivt og voldsomt angrep på politibilene. I en slik situasjon vil hver enkelt deltakers bidrag lett kunne bidra til å oppildne øvrige deltakere. Under slike omstendigheter mener retten at det ikke er riktig å subsumere tiltaltes fjerning av registreringsskiltet som mindre skadeverk. Retten er for øvrig ikke i tvil om at tiltalte har handlet forsettlig.

Mannen ble dømt til 25 dager ubetinget fengsel. Saksomkostninger ble ikke idømt. Dommen var enstemmig.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: