75 år siden terrorbombene over byen Dresden

Nå i februar 2020 er det 75 år siden den tyske byen Dresden ble rammet av terrorbombing fra de allierte. Titusenvis av uskyldige sivile ble brutalt myrdet.

Terrorbombingen av Dresden mellom 13. og 15. februar 1945 vitner om den blodtørstige ondskapen som ligger bak hatet mot Europa og europeere, også i dag.

Rundt 850.000 bomber fra 2.500 fly ble sluppet over byen. Rundt 300.000 mennesker skal ha blitt drept. I hovedsak uskyldige sivile.

I ettertid har revisjonister prøvd å justere ned disse tallene til mellom 25.000 og 35.000 døde. De bagatelliserte tallene er i dag å avvise som propaganda fra Dresden-fornektere.

Fornektelsen av Dresden grunner i et hat mot europeere. Et rasistisk hat.

Et hat som har lagt grobunn for kjente og store konspirasjonsteorier, og vandrehistorier.

Dette mørke hatet mot europeere har igjen fått grobunn i Europa. Midt blant oss.

Massemedier, politikere og offentlig forvaltning får i dag fremme dette hatet. Noe som resulterer at mange europeere lever i frykt. Mange tør ikke lenger være stolte av sin europeiske opprinnelse og kulturarv, i frykt for vold og hat.

Europeiske kvinner farger det lyse håret sitt mørkt, for å kamuflere sin identitet. Europeiske kristne tør ikke lenger være åpne om sin tro, i frykt for represalier og hatmotiverte angrep. Europeiske barn lever i frykt for vold, ran, overfall og trakassering i våre byer.

Ondskapen og mørket har på nytt festet sitt jerngrep over Europa. Og grusomhetenes onde disipler er atter en gang ute etter blod.

Aldri glemme

Vi europeere må aldri glemme hva de onde kreftene rundt oss ønsker. Hva hatet deres, og volden deres, fører til.

Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den.

Nettopp derfor er det viktig at vi europeere står samlet mot mørket. At vi står samlet mot hatet og ondskapen.

Kunnskap og opplysning er viktigere nå enn noen gang tidligere. Gode krefter må bære fakler og lykter, for å lyse opp i den mørke tiden vi er i. Toleranse overfor hverandre, og samhold på tvers av uenigheter, er avgjørende viktig.

Kun samlet kan vi skape et trygt samfunn for fremtiden. Et samfunn hvor europeiske kvinner ikke skal måtte kamuflere sitt opphav. Et samfunn hvor europeiske kristne kan være trygge, og praktisere sin tro åpent. Et samfunn hvor europeiske barn igjen kan få leve, og være trygge i gatene i våre byer.

Derfor kan vi aldri tillate oss å glemme historien. Eller de grusomheter og forfølgelser som europeere kollektivt som gruppe har blitt, og fortsatt blir, utsatt for.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: