Å godte seg over et dødsfall

På fredag 9. april i år ble det kjent at Hans Gaarder nylig hadde dødd.

Bortgangen har hovedstrømspressen forsøkt å gjøre til et fullstendig uverdig sirkus, hvor de framstiller den avdøde som en outrert person som har seg selv å takke for døden, i tillegg til å sette andre mennesker i stor fare.

Dekningen er interessant:

Hovedstrømspressen har unisont framstilt Gaarder som «koronafornekter» fordi han var «konspirasjonsteoretiker». Videre påstås det at Gaarder døde på grunn av korona, og at han ikke så noen grunn til å informere helsetjenesten om sin tilstand.

Videre hevder de at Gaarder representer en livsfarlig holdning for andre, siden han avholdt en samling i låven sin med ureglementerte 20 – 40 til stede rundt tre uker for sin død, og de tilstedeværende nekter å oppgi smittesporingsvennlige data.

La oss se nærmere på detaljene her:

For det første var ikke Hans Gaarder en koronafornekter. Ifølge hans uttalelser om korona rubriserte han sykdommens alvorlighetsgrad som tilsvarende en under gjennomsnittlig influensa. Det er mulig at han undervurderte sykdommen, men det betyr ikke at han fornektet den. Således er hovedstrømsmediene sin karakteristikk av ham grovt usaklig med henblikk på hans syn på korona.

Videre er Gaarders syn på Korona bare en liten del av hans offentlige uttalelser mer allment, og desto mer misvisende for hva han generelt sto for. Dekningen de siste dagene er en kynisk, gemen og nærmest absurd karakteristikk av hans offentlige ytringer som helhet.

Hvis Gaarder undervurderte koronas farlighet, og at dette har en viss tilknytning til hans generelle skepsis til visse offisielle narrativer (såkalt konspirasjonsteori), er det likevel grovt usaklig å påstå at hans syn i dette saksspørsmålet bidrar til å diskreditere skepsisen i øvrige spørsmål.

Dette er en nærmest bisarr tankefeil fra propagandaindustrien.

Ifølge pressedekningen så døde Gaarder 6. april 2021, tre uker etter låvesamlingen 16. mars i år. Gitt det som er allment kjent med smittetidspunkt og manifestasjoner av symptomer, så passer ikke tidslinjen med at møtet på låven skulle være hendelsen hvor han ble smittet. Det er merkelig at kommuneoverlege Are Løken i Gran ikke evner å trekke de slutningene selv, når han villig stiller opp i media.

I tillegg til dette henger det en rekke spørsmål i lufta:

Det er oppgitt at politiet har tilgang til bilnumrene ved samlingen den 16. mars. Hvorfor det?

I tillegg oppgir en kilde at politiet har beslaglagt PC-en til Gaarder, angivelig for smittesporing.

Saken stinker, spørsmålet er mer presist hvorfor?

I etterkant av medieoppslagene har de etterlatte til Hans Gaarder kommet med en uttalelse til NTB. Der bemerker de at identifiseringen med navn og bilde har vært en stor tilleggsbelastning. De uttaler også at obduksjonsrapporten vil gi svar på hva han døde av.

Det er kjent for mange at Gaarder har slitt med dårlig helse over tid. Men slike forbehold hindrer jo pressen i å presentere et vederstyggelig og simpelt narrativ om at de som avviker fra de autoriserte tanker går en velfortjent død i møte, gjerne av Korona.

Ingen avislesere bør lenger ha noen illusjoner om hvordan mediene opptrer når noen våger å utfordre dem. Behandlingen av Hans Gaarders død viser deres urenslighet og evne til å hensynsløst godte seg over et dødsfall.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: