Akroma.no oppfordrer til å bruke Dissenter til kommentarer

Som første nettside i Norge, vil Akroma.no oppfordre lesere til å bruke Dissenter som kommentarfelt. Årsaken til dette er at Disqus er tid- og ressurskrevende.

Videre vil Dissenter åpne for en større grad av åpenhet og anonymitet for de som velger å kommentere på saker.

Dissenter kan brukes på tre måter:

Nettleser

Den første måten er å bruke Dissenter Browser til å surfe nettet.

I denne nettleseren er Dissenter-funksjonen innebygget.

I tillegg har nettleseren en rekke andre fordeler. For eksempel TOR-funksjon, blokkering av annonser, høyt fokus på sikkerhet og anonymitet, samt at den er open source.

Her kan du laste ned nettleseren:

Mac: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter-browser-0.67.13.dmg

Windows: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter_installer_74_0_67_13.exe

Linux rpm: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter-browser-0.67.13-1.x86_64.rpm

Rpm md5: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter-browser-0.67.13-1.x86_64.rpm.md5

Linux deb: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter-browser_0.67.13_amd64.deb

Linux deb md5: https://dissenter.com/dist/browser/dissenter-browser_0.67.13_amd64.deb.md5

Nettleseren er basert på Brave.

Nettleserutvidelse

Den andre måten er å bruke en nettleserutvidelse til den nettleseren du allerede bruker.

nettsidene til Dissenter finnes det utvidelser til de fleste populære og moderne nettlesere.

Alle utvidelser som er lansert, vil fungere på samme måte. Har du en tidligere utvidelse som Dissenter Blue, så er det ingenting i veien med å bruke den.

Webapplikasjon

På nettsiden https://dissenter.com/ finner du webapplikasjonen. Her kan du bare lime inn enhver URL som du vil kommentere på.

Andre kommentarer som er blitt skrevet med nettleseren eller nettleserutvidelsene er også synlig her. Samme hvilken løsning du bruker, så ser du andres kommentarer, og du har full forbindelse til dem.

Bruker du mobiltelefon, enten det er snakk om iOS eller Android, så er denne metoden å foretrekke akkurat nå.

Det vil komme egne applikasjoner for disse i fremtiden, ifølge utviklerne av Dissenter.

Sikrere og bedre

Med å bruke en ekstern kommentarløsning, så vil dette medføre både høyere sikkerhet og eventuell anonymitet for dere som kommenterer.

I tillegg slipper jeg å være bekymret for at jeg må stå til ansvar for ting andre skriver, eller vil skrive, i kommentarfeltet.

Å måtte ta ansvar for ting andre mennesker skriver er ikke noe jeg gidder.

Ikke slik norsk lov legger opp til at alle og enhver kan straffeforfølges for å ytre helt legitime meninger.

Med å bruke Dissenter har ikke jeg noe ansvar for det som skrives. Og folk kan dermed i realiteten skrive akkurat hva de ønsker. Samme hva det måtte være.

Disqus vil likevel bli holdt åpent fremover. For dem som ikke kan eller ønsker å bruke Dissenter.

For å lese kommentarene til denne artikkelen på Dissenter, kan du følge denne lenken.

Del innhold: