Akroma.no presenterer prosjektet «Millionboligene»

I løpet av de siste månedene har jeg jobbet jevnt og trutt med et graveprosjekt, som handler om de kostbare boligene til landets eliter. Luksuriøse boliger som i større eller mindre grad er finansiert av skattebetalerne.

Informasjonen som har blitt samlet inn omhandler boligene til et betydelig antall norske NGO-ere, aktivister, politikere, partiledere, journalister, redaktører og andre. Mennesker med makt i Norge. Mye makt.

Teknisk sett er dette lille prosjektet jounalistikk par excellence. Men det er ikke for å vinne noen jævla SKUP-pris jeg gjør dette. Jeg gjør det av personlige overbevisningsgrunner.

Nytt konsept

Aldri tidligere har et slikt prosjekt blitt presentert i Norge. Og dette har trolig mange årsaker.

Først og fremst liker ikke elitene at boligene deres blir offentliggjort. Noen av dem bor på hemmelige adresser, og det blir ofte en etisk problemstilling rundt det å offentliggjøre slik informasjon.

For det andre består disse nettverkene ofte av personer som er gjensidig avhengige av hverandre. For eksempel vil ikke avis A avsløre hvor redaktøren i avis B holder til. Fordi de er avhengige av gjensidig tillit. Av å plukke lus fra hverandres rygg. Videre vil ikke verken avisene A eller B avsløre hvor politiker C, eller NGO-er D holder til. Av mye de same årsakene.

Slikt stoff blir gjerne også sett ned på av konvensjonelle medier. Det blir typisk ansett for å være grov sosialpornografi.

Likevel har offentligheten krav på å vite hva skattepengene deres går til. Og da særlig når det gjelder luksuriøse boliger til elitene. I et land hvor ikke alle som betaler skatt har råd til egen bolig.

Snyltere og parasitter

Norge har lange tradisjoner for å berike elitene i landet. Med boliger, penger, fine biler og andre goder. Fordeler og goder som mange helt vanlige mennesker aldri vil kunne oppleve.

Som hovedregel er disse elitene i tillegg svært lite produktive. Ofte høster de bare godene fra samfunnet, uten å gi noe tilbake. Jeg vil kalle dem snyltere og parasitter.

Samtidig har disse elitene så mye makt, at de de facto kan bestemme hvordan du og jeg skal leve. De har makt som lobbyister, høringsinstanser, offentlige stemmer, snakkende hoder, publisister og annet.

At slik makt skal kunne utøves fra det skjulte, harmonerer dårlig med at Norge skal være et åpent og transparent samfunn. Derfor er det viktig å opplyse offentligheten hvem disse elitene er, hvor de bor, og hvor mye av skattebetalernes penger som har gått med til å huse dem.

Lovlighet og etikk

Behandling av personopplysninger er en stram line å balansere på. Dette på grunn av både juss og etikk.

Derfor er alt materiale i prosjektet «Millionboligene» innhentet på lovlig vis. Fra offentlige registre og arkiver. Informasjonen som presenteres skal kunne etterprøves av publikum, for å verifiseres.

Videre er det tatt grundige vurderinger på hvorvidt personer som er bosatt på hemmelige eller skjulte adresser skal eksponeres for offentligheten. Det kan være gode grunner til at disse søker å skjule sine tilholdssteder. Men også dette må kunne vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Ut ifra den informasjonen som til enhver tid er tilgjengelig.

Offentlighetens krav på å vite må veie tungt. Svært tungt.

Det skal derfor være helt spesielle grunner til at denne nettsiden ikke skal kunne videreformidle informasjon, som allerede er tilgjengelig for allmennheten i registre og arkiver. Men noen tilfeller er det, og de vil ikke bli omtalt på samme måte som andre.

Reaksjoner

Jeg er klar over at et slikt prosjekt kan oppfattes som pretensiøst. Videre er jeg klar over at informasjonen som kommer frem vil kunne skape frustrasjon og sinne.

For hvem er jeg til å eksponere blodsugerne blant oss. Hvordan våger jeg å offentlig formidle hvor den og den bor. Eller hvor mye skattepenger boligen deres har kostet.

Det kan jeg si noe om.

Jeg er utenfor den helheten vi nordmenn kaller Norge. Hver gang disse elitene går til angrep på meg, med karakterdrap, løgner og anklager – pisker de bare en død hest. Jeg har ikke noe image å opprettholde. Ikke søker jeg noens anerkjennelse, beundring og respekt.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: