Bekymret for å miste kontrollen

Viktigheten av å splitte offentlig diskurs i vestlige land kan ikke kommuniseres ofte nok. Likevel ser det ut til at dette bekymrer etablissementet.

Flere titalls millioner mennesker har gått fra kontrollerte og sensurerte sosiale medier og over til frie og åpne tjenester de siste dagene.

Det er grunn til å anta at dette bare er begynnelsen på en stor omveltning innen brukersegmenter i sosiale medier og verktøy for kommunikasjon.

Dette skyldes at Big Tech har vært for ivrige på sensuren. Med å utestenge den amerikanske presidenten Donald J. Trump og hans tihengere, har Big Tech samtidig mistet mye av makten de til nå har hatt med en oligopol struktur.

De nye sosiale mediene er ikke kontrollert av «faktasjekkere». Etablerte medier og politikere har ingen makt der. De er heller ikke spesielt velkommen der.

Alternative nyhetsmedier derimot kan nå bygge opp sine følgerbaser der. Følgerbaser som i løpet av relativt kort tid kan bli forholdsvis store.

Endelig splittes diskursen i vestlige land. Norge inkludert.

– Vanskeligere å overvåke

Dette tapet av kontroll faller etablissementet tungt for brystet. Også her i Norge.

Ifølge et intervju VG har gjort med IT-ekspert Torgeir Waterhouse og Gunn Enli ved UiO vil det nå bli vanskeligere for venstreradikale og propagandafabrikker å overvåke det som foregår på de nye sosiale plattformene.

VG:

Gunn Enli, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at nettstedet ikke har sensur eller moderering.

– Nettsiden samler en stor andel av Trump-supportere i diskusjoner og utveksling av meninger og informasjon inkludert konspirasjonsteorier uten noen form for sensur eller moderering.

Dette nettverket har de nå mistet.

– Det betyr at Trump-supportene med høyre ekstreme meninger blir drevet fra skanse til skanse på nettet. Dette vil trolig få fart på ideen om å starte en ny plattform for Trump-supportere, sier Enli.

Enli har åpenbart ingen kjennskap til de langt mer etablert tjenestene som Gab, Minds, Bitchute og Odysee.

Waterhouse er ingen idiot. Men det han sier i intervjuet med VG reflekterer det som mange nå tenker.

Han sa søndag at en konsekvens av at plattformer som Parler blir fjernet fra nett, «er at tjenesten bygger sine egne nettverk og tar med brukerne dit».

– De er uansett underlagt relevant lovgivning og lager sine egne brukervilkår, men det er en risiko for at offentligheten får mindre innsyn i det som foregår på disse plattformene, sa Waterhouse.

– Debattene flytter seg og kan gå under radaren i en parallell infrastruktur. Konsekvensen av utestengelsen vi nå ser kan altså gjøre det enklere å lage høyreekstreme tjenester. Vil få mer av de vi kaller mørke nett-tjenester. Og de kan gro seg store uten at vi vet om det, sier han.

Det er mellom ordene her at budskapet virkelig kommer frem.

Legg spesielt merke til utsagn som «uten at vi vet om det» og «offentligheten får mindre innsyn i det som foregår på disse plattformene». Dette er utsagn som skaper grunn til bekymring.

Hvorfor skal venstrevridde aktivister og propagandafabrikker ha innsyn i hva privatpersoner prater om seg i mellom?

Riktig nok uttaler Waterhouse bare det som er forventet at han skal si. Ting som passer bra til de narrativene propagandafabrikker som Schibsted er ment å produsere.

Men det røper samtidig en underforstått motvilje i systemet mot at alle disse «deplorables» skaper sin egen borgerlige offentlighet, som så klønete formulert av den snakkesalige sosiologen Jürgen Habermas.

Satsing og innsats

I mange år har jeg mast og gjentatt hvor viktig det er å splitte offentligheten i Norge. Viktigheten av å skape to eller flere separate diskurser i samfunnet.

Noe som vil bidra til å skape mer bredde i demokratiet, og som vil kunne bidra til en bredere og mer opplyst debatt.

Slik det er nå har offentlig diskurs vært styrt av sterkt venstrevridde aktører og deres «medier». Alternative stemmer har som hovedregel kun kommet til orde når det har vært strengt tatt påkrevd med tilsvar, mot ofte grove anklager.

En gjennomgang i tjenester som Atekst viser kjapt at norske debattredaksjoner stort sett bare publiserer innhold som kan sies å være moderat til sterkt venstrevridd. Svært mye av det redaksjonelle innholdet har også et marxistisk tilsnitt, noe som kommer spesielt godt frem hvis man analyserer innholdet kontekstuelt.

I tillegg har sosiale medier som Facebook og Twitter blitt svært hissige på grøten når det gjelder sensur av meninger, ytringer og personer som representerer noe annet enn det som er «godkjent».

Med fremveksten av nye og frie sosiale medier vil også såkalte alternative nyhetsmedier kunne etablere deg på en god og sikker måte. Dette bør det legges en betydelig innsats i å gjøre nå. Noe flere aktører også har vært flinke til.

Det bør aldri være noe mål i seg selv å bli publisert i VG, Dagbladet, NRK eller Amedia. Folk med andre erfaringer og kunnskaper er ikke velkommen der uansett. Målet bør være at de venstrevridde får ha sine medier, publiserings- og debattflater i fred. Uten innspill fra andre.

La disse aktørene bli de ekkokamrene de etterstreber å være.

Så kan vi andre nyte vår frihet til å være oss selv, og ta for oss det vi mener er viktig.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: