Blackface? Ja takk

Hvite land trenger mer politisk ukorrekt blackface-humor. Det er et nødvendig korrektiv.

Begrepet rasisme er en hersketeknikk ment for å skape frykt og irrasjonell skyldfølelse hos hvite mennesker.

Vi lever i en tid hvor hvite mennesker er en utrydningstruet rase. Demografisk forskning og statistikker taler for seg både i USA og i Europa. Våre statsledere satser heller på innføring av immigranter enn å legge til rette for at hvite kan få flere barn.

Samtidig brukes begrepet rasisme for å rettferdiggjøre det å presse og marginalisere hvite mennesker stadig mer.

Begrepet rasisme kan sies å være en besvergelse. En besvergelse som skal skape frykt og redsel. Hvite skal være redde for å være «rasister». Så redde at de ikke tør å gjøre noe med grooming-gjenger i UK. Samtidig skal hvite være fritt vilt for diskriminering, rasehat, forfølgelser og vold.

Dersom hvite protesterer mot denne utviklingen, eller nekter å underkaste seg det anti-hvite regimet, blir de straffet på forskjellige måter.

Statlig finansierte NGO-er og institutter for pseudo-forskning brukes til å forfølge hvite. Egne «rasismeparagrafer» brukes til å dømme hvite til fengsel dersom de viser tegn til opprør mot tyranniet.

Enorme propagandafabrikker som Schibsted, Aller og Bonnier er etablert for å spre frykt, løgner og propaganda blant den hvite befolkningen. Hver dag pumpes det ut et budskap om at hvite skal være redde, og at hvite skal krype for andre.

Nøytralisere frykt

I slike mørke ulvetider er det viktig å gi hvite mennesker håp. Det er viktig å styrke moralen hos hvite, gjennom godt humør og sterk ånd.

Politisk ukorrekt humor er et godt verktøy til å nøytralisere frykten.

Med å bryte tabuer og latterliggjøre herskerne, mister elitene grepet de har på folk. Det er nettopp derfor elitene frykter den politisk ukorrekte humoren så mye, og de vil ha en slutt på det.

Humoren frigjør. Det gjør tyrannene desperate.

Fredag kunngjorde propagandafabrikken Schibsted et stykke propaganda på nettsiden «Aftenposten». I propagandaverket fordømmes den frigjørende humoren på det sterkeste. Verket er tilsynelatende skrevet av en ung apparatsjik, som er lovet en lysende politisk karriere i maskineriet.

I propagandaen står det:

Etter at serien Nissene over skog og hei ble tatt av TV-skjermen grunnet rasismeanklager, har debatten rast om hvorvidt det var en riktig avgjørelse. En rekke hvite, privilegerte, middelaldrende menn har følt et sterkt behov for å slå fast at bruken av «blackface» i serien hverken er rasistisk eller problematisk.

Hvorfor føler hvite menn et så sterkt behov for å fortelle minoriteter hva de skal føle?

Apparatsjiken presenterer også et sett med løgner som han er blitt instruert i å formidle:

Vi vet at folk med utenlandsk etternavn og norske ektefeller må bruke det norske etternavnet for å bli innkalt til jobbintervju. Vi vet at foreldre med minoritetsbakgrunn opplever at barna sine får dårligere undervisning enn etnisk norske barn i klassen.

I virkeligheten «vet» vi ikke at ting er sånn. Påstandene er kun ideologiske løgner som er produsert av pseudo-forskning.

Slike utspill, hvor tyrannene ønsker å dressere folket med frykt, må møtes med mer av den humoren som de frykter.

Ondskapen må latterliggjøres. For å vise folk at tyrannene ikke har fullstendig og total makt. Vi må ha mer blackface, mer sjokkhumor og mer latter.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: