Brett Stevens: Fullstendig, komplett panikk

Forfatter: Brett Stevens
Oversatt til norsk av: Yngve-Frey

Teksten er gjengitt med forfatterens tillatelse. For å lese den originale engelske versjonen, kan du gjøre det her. Les gjerne også Brett Stevens nettside http://www.amerika.org/.

Aldri la en god krise gå til spille: Denne enkle logikken gjelder for alle som ønsker å gripe makten. Når folk får panikk, fokuserer de kun på trusselen slik den fremtrer i det daglige liv, og er villige til å handle bort alt annet for å få frykten og smerten til å gå bort.

Menneskelig logikk pleier alltid å feile på grunn av dette trekket, i alle fall universalisme. Noe gjør oss opprørt, så vi får det for oss at alle er berørt på samme måte og krever at flertallet skal gripe inn. I teorien skjer dette til flertallets beste, men det handler egentlig om vår egen bekvemmelighet. Universalisme er projiseringen av egoisme.

Denne tendensen til å se kun en faktor ut av mange, og lage den til en kategori hvor man forholder seg til alt som et «problem,» lager en førstemann til mølla situasjon for hva enn som går i stykker. Folk slipper alt de har i hendene for å løse problemet og skaper flere problemer på veien.

Slik vil saken også være med koronaviruset SARS-CoV-2, og sykdommen covid-19. Verken harmløst eller verdens undergang, blir det behandlet som apokalypsen – fordi det tillater venstresiden å fremme den eneste fluktruten fra deres egen forfeilede politikk.

Når vi ser tilbake på historien, legger vi merke til en serie av platåer hvor venstresiden (røft regnet: flokkens individualisme, eller gruppens egoisme) overtok. Først gjennom bondeopptøyene i Europa, så pesten, den franske revolusjon, den amerikanske borgerkrigen, depresjonen og andre verdenskrig. Hver gang var det ingen krise som gikk til spille.

Med andre ord, våre samfunn har beveget seg mot venstre svært lenge, noe som betyr at vedvarende frykt er det som får noen til å sky høyresiden, fordi man er redd for bedømmelse og rangering som en følge av egne handlinger. Individualisten unngår orden og hierarki fordi «meg først» ikke lenger er en akseptabel form for fornuft.

Venstresiden har kommet over den siste krisen og søker å utnytte den. Akkurat som de prøvde å bruke RussiaGate, muligheter for riksrett, tiltale for landsforræderi, Stormy Daniels og anklager om sinnssykdom for å fjerne Trumps presidentskap. Nå ønsker de å anspore til massehysteri og kræsje økonomien.

Fremfor alt vil de ha slutt på Trump, fordi han kom i veien for planen om å demografisk forandre USA slik at ingen andre enn ytre venstre kan vinne et valg. Derfor vil de bruke denne pandemien for å argumentere for statsfinansierte helsetjenester og en demokrat som overtar presidentkontoret etter valget i 2020.

Om de kan få det til, vil de gjenoppta importen av den tredje verden til de har nok velgere til å være sikret at ingen republikaner – eller noe annet enn en demokrat med de «korrekte» meninger – noensinne vil vinne et valg igjen. De ønsker å ta kontrollen permanent.

På det tidspunktet vil velgerne oppdage hvor demokratiet alltid ender opp, som et tyranni. Tyrannen importerer utlendinger som alltid stemmer mot majoriteten ut av frykt, og med det gir støtte til tyrannene.

Du risikerer ikke så mye et tap av egen frihet som det å leve under et ideologisk regime hvis eneste interesse er å fremme seg selv mens resten lider. Bare de med partiboken i orden får brød, alle andre må ADLYDE eller sulte.

Vi har fulgt fremgangsmåten til Sovjetunionen, som er å erklære symbolsk ideologi som viktigere enn virkeligheten og tvinge alle på linje siden borgerrettighetene fra 1860 og 1960-tallet. Vi etablerte til og med markedssosialisme eller sosialistiske rettigheter finansiert av skatt på det frie marked i løpet av 1930-tallet.

Som EU vil USA gå til grunne om man følger denne stien. Symbolsk ideologisk styre tar penger ut av økonomien, gjør den syk og tilslutt har man ingen verdier som kan brukes til å stimulere økonomien. Snart har man ikke annet enn folk som gjør halvgjort arbeid i papirmøllen av meningsløse og byråkratiserte jobber.

Om gitt sjansen, vil venstresiden ta kontroll og USA vil følge Sovjetunionen ned i historiens søppelbøtte.

Om de ikke lykkes med det, vil det gå opp for dem at de er i trøbbel fordi: (1) de er etablissementet nå og (2) all deres politikk er i ferd med å feile. Multikultur betyr konstant etnisk konflikt; velferdsstaten skapte konsumerisme; fagforeninger gjorde vår egen arbeidskraft for dyr; feminisme har ødelagt familien; seksuell frigjøring har fremmedgjort menn fra kvinner; egalitarisme betyr konstant indre konflikt om makten hvor de mest hensynsløse vinner frem; demokrati betyr en manglende evne til å noensinne løse problemer, så vi kjemper de samme kampene igjen og igjen og ender opp med de samme kompromissene, mens problemene blir verre og våre beste menn og kvinner dropper ut av samfunnet for å bo i hytter i utkanten av skogen (og de får ikke barn).

Venstresiden frykter hva koronaviruset vil gjøre, som er forandring av et ganske annet slag.

Globalismen er død fordi vi nå ser hvordan «Jo større de er, jo hardere faller de», gjelder ikke bare for markeder, men også forflytningen av befolkninger. Virus kommer hurtig langveisfra og fremmede styrer handler mot oss når vi er i nød. Utkontraktering betyr at vi ikke får de kritiske varene vi trenger.

Verden stenger grensene og begrenser reising for å hindre spredning av koronaviruset

Land rundt om i verden fortsatte å stenge grensene og påby strenge innreisekrav og karanteneregler og forby store forsamlinger i et forsøk på å hindre spredningen av det nye koronaviruset.

Dører slår igjen over et Europa uten grenser mens koronaviruset sprer seg

Europas feirede Schengen-avtale med åpne internasjonale grenser er i ferd med å kollapse idet flere og flere land stenger dørene i en frentisk innsats for å holde koronavirus-pandemien unna, selv mens ekspertene advarer om at slike taktikker vil forsinke spredningen – men ikke stanse den.

Kina hinter om å nekte amerikanere livsviktige medisiner mot koronaviruset

Beijing skrøt av sin håndtering av COVID-19, et virus med opphav i byen Wuhan som har spredt seg hurtig rundt om i verden, og tatt livet av snart 5000 mennesker og infisert tusentalls flere. Artikkelen hevdet også at Kina kunne påføre kontroll på farmakologisk eksport som kan kaste USA inn i «den mektige sjøen til koronaviruset.»

Det liberale demokratiet er dødt fordi det kan ikke håndtere problemene det har skapt, idet det har hendene bundet bak ryggen med egne presedenser, inkludert sivile rettigheter, kvotering, legaliseringen av fagforeninger og almisser for å holde på en permanent underklasse.

Politiet gitt myndighet til å arrestere ofre for koronaviruset i nødplaner for å bekjempe det dødelige viruset

De nye reglene vil tillate «medisinsk profesjonelle, offentlige helsetjenester og politiet å … ta i forvaring og dirigere individer i karanteneområder som er i risiko for eller er mistenkt for å ha viruset.»

Urovekkende nok, det finnes også grep for å forskynde kremasjoner og begravelser, ifølge et utkast sett av The Times.

Israel skal bruke anti-terror teknologi for å motvirke koronaviruset som «usynlig fiende»

Cyberteknologisk overvåkning kan bli brukt for å lokalisere mennesker som har vært i kontakt med de som bærer viruset, dette er gjenstand for godkjennelse fra kabinettet, fortalte Netanyahu til en nyhetskonferanse i Jerusalem.

Avner Pinchuk, en ekspert på privatvern med Assosiasjonen for sivile rettigheter i Israel, sa at slike kapabiliteter kan inkludere real-time sporing av de infisertes mobiltelefoner for å registrere karantenebrudd og tilbakesporing av Meta-data for å finne ut hvor de har vært og hvem de har vært i kontakt med.

Canada stenger grenser for de fleste ikke-borgere på grunn av COVID-19: Statsminister Trudeau

Statsminister Justin Trudeau anmoder canadiere utenlands til å komme hjem mens de fortsatt kan, siden Canada stenger grensen til ikke-canadiske borgere, med begrensede unntak, for å hindre spredningen av COVID-19.

Orban bruker koronaviruset som unnskyldning for å avvike asylrettigheter i Ungarn

Faktisk, som Gyorgy Bakondi, nasjonal sikkerhetsrådgiver til statsministeren annonserte den første mars: «Ungarn har på ubestemt tid avviklet tilgang til grenseoverganger for asylsøkere, på grunn av risikoene relatert til spredningen av COVID-19.»

Multikultur («globalisme-i-huset») har feilet fordi vi ikke lenger har samhold i våre nasjoner, og har i stedet blitt kulturløse kjøpesentre hvor folk kun bryr seg om egeninteresse og er mer enn villige til å ignorere karanteneordre.

Egalitarisme har feilet fordi vi helt klart behøver et kastesystem og aristokratiske ledere av noe slag, for å påtvinge en form for retningsangivelse, estetikk, standarder og adferd.

En generasjonskrig brygger på grunn av koronaviruset

Epidemiologer er bekymret for at millenniumsgenerasjonens reaksjon på tiltak for sosial distansering – og en påbegynnende generasjonell splittelse i hvordan sykdommen blir sett – kan omgjøre all innsats for å hindre spredningen av viruset og sette sårbare mennesker (innforstått eldre mennesker) i høy risiko.

«OK Boomer» er i ferd med å bli stygg.

Hovedsakelig udokumenterte infeksjoner legger til rette for den hurtige spredningen av det nye koronaviruset (SARS-CoV2)

Vi anslår at 86% av alle infeksjoner var udokumentert (95% CL: 82%-90%) forut for reiserestriksjonene den 23 januar 2020. Per person har transmisjonsraten av udokumenterte infeksjoner vært på 55% i forhold til dokumenterte infeksjoner (46%-62%), likevel, på grunn av større tall, har udokumenterte infeksjoner vært infeksjonskilden i 79% av dokumenterte saker. Disse funnene forklarer den hurtige geografiske spredning av SARS-CoV2 og indikerer at avgrense viruset kan bli spesielt vanskelig.

Vi har sett dette mønsteret før, hvor «super-spredere» som ikke er klar over at de har sykdommen bringer den videre til andre. I dette tilfelle er frykten at unge mennesker vil pådra seg den og gi den til eldre familiemedlemmer, medarbeidere og naboer, og at disse så vil utvikle fullutviklede tilfeller og dø.

Konsumerisme eller forbruksstaten – blandingen av velferdsgoder og sosial likhet – har feilet fordi det har skapt en økonomi i sosialistisk stil basert på tilsynekomst, ikke produktivitet. Dette skjøre systemet med markedssosialisme har kollapset lett i løpet av noen få uker med nedetid.

Frankrike kan nasjonalisere store selskaper om nødvendig: finansminister

«Det kan bli gjort med rekapitalisering, som kan bli gjort ved å ta en andel, jeg kan til og med bruke begrepet nasjonalisering om nødvendig,» la Le Maire til, uten å si hvilke selskaper som kunne behandles som prioriteter.

Dette betyr at staten overtar produksjonsmidlene så den kan bruke dem til å finansiere skatter for velferdsgoder. Om du vil ha det siste steget før formell sosialisme, er dette nettopp det.

Koronavirusets finansielle pakke: Regjeringens 12 billioner dollar plan for å støtte bedrifter, begunstigede

Regjeringen har avslørt en 12,1 billioner dollars støttepakke for New Zealands økonomi, hvor nesten halvparten av pengene skal brukes på en lønnssubsidieringspakke for bedrifter rammet av koronaviruset.

De fulltidsarbeidende som er berettiget til pakken vil motts 585 dollar per uke fra regjeringen, betalt i en enkeltpakke på litt over 7000 dollar dekkende en tolvukersperiode.

Akkurat som med New Deal, så sklir sosialisme inn gjennom bakdøren i krisetider. Alt regjeringen trenger å gjøre er å forlenge disse godene og gjøre dem permanente, og den har en fullt ut sosialistisk økonomi.

Svært syke koronavirus-pasienter kan forbi ubehandlet mens NHS går i krigsberedskap

NHS har blant det laveste antall intensivplasser, per hode i befolkningen. Fire ut av fem av de totalt 4123 intensivplasser for voksne var opptatt før utbruddet startet. Italia har 12,5 intensivplasser per 100 000 mennesker, mens Storbritannia har bare 6.6.

Sosialisert medisin fører til restriksjoner for å redusere kostnader som naturligvis ekspanderer idet mennesker bruker en gratis tjeneste fremfor å finne alternativer, som inkluderer å ta vare på egen helse gjennom en sunn livsstil.

«Masker, drakter, hansker – ingenting av det eksisterer»: Venezuelas koronavirus-krise

Men utbruddet kan knapt komme i en verre tid for Venezuela, som, til tross for at kan skryte av planetens største beviste oljereserver forblir strandet i årelang økonomisk og sosial uro. Hyperinflasjonen er løpsk – Venezuelas sentrale bank sa inflasjonen nådde nær 10 000% sist år – mens mangler i grunnleggende matforsyninger og medisinske forsyninger er rutine.

Sykehus har jevnlig strømbrudd, mens grunnleggende forsyninger – fra latexhansker til grunnleggende antibiotika – ofte er vanskelig å skaffe. Fire og en halv million mennesker har flyktet fra Venezuela, med helsearbeidere og sykdomsspesialister blant dem. Behandlingsmulige sykdommer slik som difteri, meslinger og malaria fortsetter å spres under gunstige betingelser.

Vi kan se hvor godt sosialisme fungerer, og hvordan fremtiden vil bli når alle pengene er omdirigert til begunstigelse/velferd for borgere og lite er igjen for fungerende helsetjenester.

De fleste forblir uvitende om at denne pandemien er mindre alvorlig enn fryktet, og at fungerende behandlinger er på vei:

Favipiravir viser god klinisk effektivitet i behandlingen av COVID-19: talsmann

Mer enn 80 pasienter har deltatt i den kliniske prøveordningen i The Third People’s Hospital of Shenzhen, Sør-Kinas Guangdongprovins, inkludert 35 pasienter som tar Favipiravir og 45 pasienter på en kontrollgruppe. Resultatet viste at pasienter som mottar Favipiravir behandling ble negative for viruset på kortere tid sammenlignet med pasienter i kontrollgruppen.

Koronavirus Australia: Queensland-forskere finner «kur», vil ha prøving av medisin

En av de to medikamentene er en HIV medisin, som har blitt overtatt av den «nyere generasjonen» med HIV medisin, og den andre er en anti-malaria medisin kalt chloroquine som sjelden blir brukt og er «holdt på hyllen nå» på grunn av resistensen til malaria.

Superrike av sted til nødbunkere under utbruddet av koronaviruset

Ali sa at hans klinikk også tilbød bekymrede rike en intravenøs infusjon av vitaminer og mineraler for å styrke deres immunforsvar. «Vi vet at 90% av voksne har vitaminmangler – hvilken bedre måte å justere det på enn en IV immunstyrkning. En intravenøs infusjon sikrer umiddelbar og optimal levering av disse næringsstoffene til kroppens celler, og næringsstoffene skal inkludere vitaminer slik som vitamin C, vitamin B12 kompleks, glutathione, zink og essensielle aminosyrer slik som arginine, taurine, lysine og citrulline. Behandlingen koster 350 pund.

SARS-CoV-2 celle inngang beror på ACE2 og TMPRSS2 og blir blokkert av en klinisk bevist proteinhemmer

Viktigheten av aktivitet hos CATB/L eller TMPRSS2 for vertscelle inngang hos SARS-CoC-2 ble evaluert ved å legge til hemmere for å ta sikte på celler forut for transduksjon. E-62dand camostat mesylate blokkerer aktiviteten til CatB/L og TMPRSS2, respektivt.

Camopan/Camostat

Økende antall biofarma medisin tar sikte på COVID-19 idet viruset sprer seg

Mens de fleste potensielle terapier er i førklinisk og oppdagelsesstadiet, er noen få, slik som Foster City, California baserte Gilead Sciences INC.’s remdesivir og Hangzhou Kina-baserte Ascletis Pharma Inc.’s ASC-09 og ritonavir i fase III. Data samlet fra Cortellis og BioWorld viser en total av 30 kandidater under utvikling, de fleste ble rapportert i Februar.

Vi begynner også å se at ikke alle pasienter er like.

Koronavirus: De som er smittet i forurensede byer «mer sannsynlig til å dø», sier NGO

Den Europeiske Offentlige Helseallianse (EPHA) sier at luftforurensning forårsaker diabetes, høyt blodtrykk og luftveissykdommer, underliggende helsetilstander som gjør koronaviruset mer dødelig.

EPHA siterer en rapport fra 2003 som fant at ofre for SARS var 84% mer sannsynlige til å dø dersom de levde i et område med moderat luftforurensning, sammenlignet med de som levde i et område hvor denne var lav.

SARS drepte 774 mennesker mellom 2002 og 2003 med over 8000 rapporterte tilfeller, hovedparten av dem i Kina. Som COVID-19 var den et koronavirus, men var overført fra katter til mennesker.

Studie: Blodtype «A» mer sårbar for koronavirus

I kontrast, «blodgruppe O hadde en betydelig lavere risiko for infeksjonssykdommen sammenlignet med ikke-O blodgrupper», ifølge et skrift publisert av forskningsteamet på Medrxiv.org den 11 mars.

Av 206 pasienter som hadde dødd av COVID-19 i Wuhan, hadde 85 blod av type A, som er 63 prosent mer enn de 52 med type O. Mønsteret gjentar seg på tvers av alders og kjønnsgrupper.

På tross av at koronaviruset ikke er så alvorlig som fryktet, så har panikken avslørt at det moderne samfunn er skjørt under dekket, velstand, glatt og slesk media og svært sentralisert styre.

Vi kommer til å ha vårt «Berlin 1945» for det moderne systemet. Coronaviruset er bare et av stegene i den retning. Så fatt mot! Og husk å vaske hendene.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: