Brett Stevens: Teorien om det døde internett

Forfatter: Brett Stevens

Oversatt til norsk av: Yngve-Frey

Teksten er gjengitt med forfatterens tillatelse. For å lese den originale engelske versjonen, kan du gjøre det her. Les gjerne også Brett Stevens nettside: http://www.amerika.org/

Internett blomstret fordi det var desentralisert, uten en kjerne eller et kontrollerende organ. Med fremveksten av smarttelefoner i 2007 ble nettet i økende grad sentralisert, til punktet at kun seks selskaper nå styrer over innholdet og synes å samarbeide om en ideologisk agenda.

Dette har gitt opphav til teorien om det døde internett:

Teorien om det døde internett er et løst begrep brukt til å beskrive et sett av forandringer og selsomheter i strukturen og innholdet til internett. Noe som i økende grad har blitt tydelig det siste tiåret.

Dette innebefatter:

  • En massiv økning i antallet boter, til punktet at deres tilstedeværelse og aktiviteter muligens er langt større enn det til faktiske mennesker, eller i det minste langt større enn det man blir fortalt.
  • Ensrettingen og sentraliseringen av innhold online.
  • Utslettelsen av det som var et rikt landskap av mindre nettsamfunn, viet til et sort sett med temaer, hobbyer og nisjer – alle har de nå blitt erstattet primært av uorganisert, midlertidige og lettkontrollerte diskusjoner på plattformer som Reddit, Twitter, Facebook, osv.
  • Tanken om at en AI som er betraktelig mer avansert enn vi har blitt fortalt, blir brukt online til formål som er subversive og ondsinnede, inkludert produksjonen av det som i økende grad er den moderne verdens utvannede og tanketomme media.


Det er verdt å notere seg for de som ikke vet, de tidligere nevnte boter har et sterkt nærvær på 4chan. De, i tillegg det som tydeligvis er shills, har dukket opp på flesteparten eller alle /diy/-tråder til dags dato.

Etter min mening er dette for det meste forårsaket av de økonomiske faktorene ved internett. En desentralisert modell fungerer når folk røft regnet er av samme evne og disposisjoner, som de var på 90-tallet, da de fleste var Anglo-Amerikanske studenter på college.

Så snart AOL (America Online) dukket opp og nettet ble åpnet for den gjengse befolkningen, ble mediet tilpasset sin audiens, i henhold til tanken om flokkveldet. Nettet begynte å ligne kabel-TV på dagtid, heller enn et ville vesten for lovløse sinn.

Med fremveksten av nettselskaper overtok behovet for å tjene penger på annonser. Som en konsekvens ble budskapet tilpasset ønsketenkningen, følelsene og handlevanene til publikum. Bare at dette publikumet var definert av media, som ville finne en nytt sett med hippier til å bruke som en opprørsk subkultur. Alt med den hensikt å fremme liberalisering eller utslettelsen av kulturelle normer, så man kan selge flere produkter.

Dette ble til et halespinn med forandringene i den amerikanske velgermassen, noe som fikk media til å begynne å fremme tanken om hvit befolkningserstatning allerede på 90-tallet. De nye nettselskapene plukket opp tråden og ville ha en tilhengerskare som var flerkulturell og venstrevridd.

Som et resultat tok den samme konformiteten som hadde rammet det amerikanske samfunnet etter at flerkultur dukket opp også over internett. Dette skapte en mono-kultur av kulturløshet, eller et system basert på toleranse istedet for anerkjent visdom, verdier og standarder.

Alt dette, samt nettselskapenes behov for å massivt forfalske tallene sine for å selge annonser, forklarer forfallet internetts forfall gjennom sentralisering, langt bedre enn noen annen teori.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: