Christian Tybring-Gjedde kritiserer dagsenteret «Dagbladet» i Oslo

Mandag ble en FrP-kritisk tekst lagt ut på hjemmesiden til det Oslo-baserte dagsenteret «Dagbladet». Teksten inneholder grove fornærmelser og guilt by association.

Ikke uventet reagerer FrP med å rette krass kritikk mot dagsenteret.

Det var Miriam Einangshaug (26) som først hadde skrevet den FrP-kritiske teksten. Teksten skal deretter ha blitt lagt ut på hjemmesiden av dagsenterets bruker Geir Ramnefjell (39).

I teksten som ble lagt ut på dagsenterets hjemmeside heter det blant annet:

Jeg tror ikke det er siste gang vi opplever konsekvensene av høyreekstrem terror, om vi ikke begynner å ta et virkelig oppgjør med tankene og holdningene som drepte.

Det skal sitte langt inne å hevde at et politisk parti avler ekstreme holdninger som tidligere har ledet til terror.

Men når ett av landets største politiske parti, som inntil nylig satt i regjering, gang etter gang lefler med høyreradikale holdninger, er det på tide at vi kaller en spade for en spade.

Til tross for at teksten som ble lagt ut på dagsenterets hjemmeside er full av grammatiske mangler og skrivefeil, har den blitt lest av mange hundre mennesker.

Fakta om «Dagbladet»
  • Dagsenteret «Dagbladet» er et dagtilbud for mennesker som primært er bosatt i Oslo.
  • Brukerne består i hovedsak av mennesker som av ulike årsaker ikke evner å utføre mer praktiske eller teoretisk vanskelige yrker.
  • Brukerne kan ha diagnoser som MDG, Trump derangement syndrome (TDS), delirisk klimahysteri, alvorlig feminisme og andre utfordringer. 
  • Aktivitetene på dagtid består av å trykke på datamaskiner, sosialisere med andre, samt bruke foto- og videoutstyr.

Selv besøkte jeg dagsenteret «Dagbladet» en gang for noen år tilbake. Det var imponerende å se den kreativiteten og livsgleden som brukerne utstrålte.

Jeg husker spesielt hvordan en av de kvinnelige brukerne hadde pyntet seg med en morsom kjole.

Slike tilbud på dagtid er åpenbart svært verdifullt for lokalsamfunnet i Oslo. Blant annet forhindrer det at brukerne reker rundt gatelangs. Men også for familie og pårørende, som vet at brukerne er trygge og ikke fryser.

For mitt vedkommende er slike innblikk i tiltak som «Dagbladet» en verdifull påminnelse, om at ikke alle er like heldige. Noe jeg som yrkessjåfør tenker på av og til, når jeg tar plass bak rattet på den store lastebilen.

Tybring-Gjedde reagerer

Kort tid etter at teksten ble lagt ut på dagsenterets hjemmeside, går Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde hardt ut mot dagsenteret på Facebook.

Tybring-Gjedde gir blant annet uttrykk for at teksten er belastende og usann.

På Facebook skriver den kjente politikeren:

Einangshaug uhyrlige påstander som Dagbladet setter på trykk er en ærekrenkelse og farlig injurierende. Slike løgner skaper illusjoner og i tillegg til å være svært belastende også gjør noe med min personlige sikkerhet. Einangshaug bør beskyttes fra henne selv, men det er Ramnefjell og Dagbladet som gjør seg skyldig i overgrepet.

Tybring-Gjedde bruker begreper som «løgn», «overgrep» og «beskyttes mot seg selv». Noe jeg vil hevde er svært sterk retorikk mot brukere av et dagsenter. Livsglade og enkle mennesker, som trolig bare ville finne på noe morsomt.

Jeg vil videre argumentere for at slik retorikk er å belaste mennesker som sliter. Og som av ulike årsaker mangler fysiske og mentale forutsetninger til å kunne gjøre noe av nytte.

– Nå er det nok!

Også andre i Fremskrittspartiet har reagert kraftig på teksten som ble lagt ut på dagsenterets hjemmeside.

Siv «Dissensen» Jensen har skrevet et skarpt brev til dagsenteret.

I brevet fra Dissensen heter det blant annet:

I Dagbladet 9. mars klarer Miriam Einangshaug kunststykket å komme med konspirasjoner om Frp og hva vi står for, og å anklage Frp for konspirasjoner i ett og samme innlegg.

Hun [Einangshaug] påstår at Fremskrittspartiet er et høyreekstremt parti.

Samme hvor mange ganger denne løgnen blir forsøkt gjentatt blir den ikke sannere av den grunn. Hun påstår sågar at vi avler ekstreme holdninger som har ledet til terror. Det er rett og slett en ekstrem uttalelse.

Videre skriver Dissensen:

At MDG og Frp står langt fra hverandre både i innvandringspolitikken og på svært mange andre områder er en ærlig sak, og de politiske diskusjonene tar vi gjerne. Men vi forventer at man lar være å smusse til det offentlige ordskifte på denne måten.

I og for seg kan dette være berettiget kritikk fra Siv «Dissensen» Jensen. Men det er likevel svært hard retorikk mot mennesker som kanskje ikke helt har den samme forståelsen for rett og galt, som vi andre har.

KRASS KRITIKK: Siv «Dissensen» Jensen i Fremskrittspartiet (FrP) har skrevet et krasst brev til et dagsenter, hvor brukerne har lagt ut en FrP-kritisk tekst på hjemmesiden. FOTO: Ilja C. Hendel. ©IC Hendel 2020.

Det er med andre ord ikke holdbart å agere som man ville gjort overfor normale, voksne mennesker, når man har å gjøre med en slik brukergruppe.

Derfor mener jeg at FrP-politikerne Christian Tybring-Gjedde og Siv «Dissensen» Jensen går for langt i sin kritikk.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: