De forhatte elitene er hatet av gode grunner

Norske eliter blir stadig mer upopulære og hatet. Det er på tide å spørre hvorfor.

Norske løgnmedier er så mislikt blant folk at de må beskyttes bak tungt sikkerhetsglass, sikkerhetsdører, sluser og vektere. Dette gjelder i dag både statlige og kommersielle aktører som jobber med å spre skadelig ideologisk propaganda i offentligheten.

En rekke personer knyttet til disse foretakene blir årlig utsatt for grove trusler og vold, fordi de er så upopulære. Tall fra Riksadvokaten og en rapport fra Norsk Journalistlag viser at det har vært en god og positiv økning i denne type hendelser siden 2015.

Kanskje lurer du på hvorfor dette er en god og positiv økning? Vel, svaret er ganske enkelt.

I vestlige land generelt utgjør disse miljøene en betydelig trussel mot ytringsfrihet, demokrati, forsamlingsfrihet og ikke minst beredskap. I land som Sverige og Tyskland rekrutter de personell direkte fra autoritære kommunistgrupper – for å spre løgner og ideologisk gift – og for drive politiske forfølgelser av det de anser som sine politiske motstandere. Dette er en trend vi også dessverre ser i økende grad her i Norge.

Kort forklart utgir disse miljøene seg for å være pressen, når de i realiteten kun er aktivister i tungt finansierte propagandafabrikker.

Oppgavene deres inkluderer å hisse til kriger, demonisere andre nasjoner, rettferdiggjøre krigshandlinger, legitimere falske «forskere», lage underholdning og infotainment, spre desinformasjon i offentligheten og generelt være et PR-organ for partiapparatet. Samtidig skal de opptre nådeløst overfor politisk opposisjon og regimekritikere, og med dette ha en avskrekkende effekt på folk som bryter med den fastsatte ideologien.

I forbindelse med årets stortingsvalg i Norge greide disse aktørene å tåkelegge Etterretningstjenestens nye overvåkningssystem «tilrettelagt innhenting», et system som skal lagre alle nordmenns datatrafikk og personlige kommunikasjon. Nordmenn flest gikk dermed til valgurnene uten å kunne ta stilling til om dette er noe de ønsker eller ikke. SV og Venstre var de eneste partiene som forsiktig mumlet noe kritisk om dette før stortingsvalget.

Hvordan valget kunne sett ut dersom nordmenn hadde fått tilstrekkelig informasjon om disse forholdene er det ingen som vet. Jeg mistenker av Venstre ville kunnet se en ny renessanse, en ny rinascimento. Men slik gikk det ikke.

Grunnlovsvalget var det heller ingen som hørte noe om.

I stedet var disse aktørene travelt opptatte med å skape mest mulig støy rundt valget, med polarisering, krigsretorikk, skremsler og direkte løgn.

Deres primære mål er å frata oss alle våre friheter og rettigheter, med å skape forvirring og spre desinformasjon. Alt sammen mens de genererer enorme inntekter til sine kyniske eiere.

At vanlige folk reagerer med vold og trusler mot disse «menneskene», disse djevlene som vandrer midt blant oss, er dypest sett forståelig mener jeg. Kriger, katastrofer og lidelser er alt de bringer med seg.


Del innhold: