De skal ut. Alle sammen. UT!

Norske barn og unge bruker stadig mer tid foran en skjerm. Foreldre bør prioritere å sende barna ut for å leke.

Ifølge tall fra Ungdatasenteret ved OsloMet, tilbringer 34 prosent av norske barn på ungdomsskoletrinnet mer enn fire timer foran en skjerm hver dag.

For ungdom på videregående er tallene enda verre. Ifølge Ungdatasenteret er antallet som bruker mer enn fire timer daglig foran en skjerm, helt oppe i 36 prosent for denne aldersgruppen.

Samtidig viser tallene at 28 prosent av barn på ungdomsskoletrinnet bruker tre til fire timer foran en skjerm hver dag. Mens 22 prosent oppgir å bruke mer enn to timer daglig.

Til sammen 84 prosent av barn på ungdomsskoletrinnet bruker mer enn to timer daglig foran en skjerm.

Det er egentlig veldig, veldig mye.

Send dem ut

Skjermtiden for mobiltelefon og nettbrett har økt de siste årene, ifølge OsloMet. Samtidig har skjermtiden for mer tradisjonelle dataspill gått litt ned.

OsloMet skriver på sine nettsider:

Teknologiske endringer skjer fort og etter hvert som tilgangen til internett øker og prisene på digitale apparater reduseres, endres også ungdommenes bruksmønster. I de siste årene har bruken av datamaskiner gått ned, mens tiden brukt foran mobiltelefon og nettbrett har økt.

Mobiltelefon og nettbrett bidrar til å øke skjermtiden til norske barn og unge.

OsloMet viser også til at norske barn og unge nå lever ut store deler av sine sosiale liv gjennom digital teknologi. Eksempelvis sosiale medier.

Det er bare trist.

OsloMet skriver:

Mange lever ut mye av sin sosiale tid på internett, og for den enkelte unge kan det ha store sosiale omkostninger å ikke være til stede.

Så viktig har sosiale medier altså blitt. Selv for den oppvoksende generasjonen.

Det er åpenbart på tide å sende poden ut for å få frisk luft. Slik at de kan sosialisere litt med andre barn, på en mer naturlig måte. Ikke bare gjennom en skjerm.

Så send dem ut. Få dem til helsike opp av stolen, og ut av huset. Selv om det regner og blåser. Det finnes varme og egnede klær.

Å la barn og unge råtne foran en skjerm er ingen tjent med.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: