Debatt: Lysglimt bør selv gå foran, og lede med eksempler

Dette er et debattinnlegg. Innholdet står for skribentens egne meninger.

Alliansen sin eneeier og leder, best kjent under navnet Lysglimt, vil ha revolusjon NÅ! Han viser til situasjonen i USA hvor valget er stjålet fra Trump, og skylder på at det er det demokratiske partiet og det ikke definerte begrepet «Globalistene» som står bak valgsvindelen. Ikke bare har disse kreftene stjålet valget fra Trump, men de har stjålet selve Demokratiet.

Men Lysglimt, da. Det gjorde de jo for svært lenge siden. Ved etableringen av Federal Reserve i 1913 skaffet de stort sett jødiske finanskretsene i USA seg kontroll over selve livsnerven i samfunnet: Pengetrykkingen. Gjennom Balfour-deklarasjonen i 1917 trakk de samme jødiske globalistkreftene USA inn i den 1. verdenskrig og avgjorde den til Anglo-Zionistenes fordel, på et tidspunkt da Tyskland egentlig hadde vunnet den. 

Etter den suksessen fremprovoserte de samme kreftene, godt hjulpet av polsk Tysklandshat, den 2. verdenskrig og dermed var det nasjonalkonservative Europa ødelagt. Noe Lysglimt indirekte kommer tilbake til utover i videoen under. 

Her er det på sin plass å skyte inn at disse «Globalistene» er rimelig identiske med jødiske maktsentre innen finans og media, som gjennom de to nevnte kontrollerer det aller meste i USA. Georg Soros er en av frontfigurene deres. Skal Lysglimt ha håp om å vinne fram med prosjektet sitt, og ikke bare være en ny falsk opposisjon, må han venne seg til å si jødeordet når det er på sin plass. Ellers kan han like godt melde seg inn i et av de andre Nasjonalkonservative små-«partiene» som også går imot det diffuse ikke-definerte begrepet «Globalismen». Som Selvstendighetspartiet. 

Men la oss fortsette med Lysglimt siden han i mine øyne er den mest interessante personen innenfor det antiglobalistiske miljøet i Norge, og da med utgangspunkt i det han selv sier i sin siste video lagt ut på FB-kontoen hans i dag:

I Oslo, under anti-lockdown-demonstrasjonen der sist lørdag, var det en rebelsk opprørskhet mot myndighetene som Lysglimt liker svært så godt. Jeg også, hva det angår. 🙂 

Men jeg tror nok at Lysglimt er vel optimistisk når han snakker om at kritisk masse nå er nådd, men han er jo en optimistisk fyr som ser positivt på tingene så det får han tilgis for. Hadde han ikke vært den positive karen han er hadde han neppe påtatt seg rollen som fanebærer for revolusjon NÅ! mot Globalistenes maktsystem. 

Lysglimt går over til å trekke inn de amerikanske forholdene og ser for seg, eller heller kanskje mer håper på, skikkelig revolusjon med unntakstilstand og massearrestasjoner. Det får meg til å tenke på USAs 3. president Thomas Jefferson sine bevingede ord, som kalles for «Jefferson-opsjonen»:

«Frihetens tre må friskes opp fra tid til annen med patrioters og tyranners blod. Det er dets naturlige gjødsel!»

Lysglimt drømmer videre om at denne revolusjoære utviklingen i USA skal spre seg som ringer i vannet, og føre til at land etter land frigjør seg fra globalistenes klamme grep over nasjoner og folk. Det er ikke bare lov å drømme store og positive drømmer, men dette er en helt nødvendig ingrediens i all stor suksess. Uten slike positive drømmer blir det lite igjen som motiverer oss til handling. Glimrende av Lysglimt!

Han går videre til norske forhold, og jeg kan bare si meg helt enig når han karakteriserer norske maktpolitikere som forrædere og svikere av Grunnlovens §1, som slår fast at Norge skal være et udelelig rike.

Jeg viser her Grunnlovens § 1 første ledd hvor dette står:

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Dette er jeg fullstendig enig med Lysglimt i når han nevner noen av disse overnasjonale strukturene som FN, EU og NATO. Den siste burde forøvrig få mye mer oppmerksomhet enn de øvrige, for NATO er det organisatoriske redskapet de selvsamme globalistene bruker for å underkue alle land innen organisasjonen til full integrasjon på et nivå høyere enn det EU står for. Så å si Nei til EU eller EØS er tåpelig og fånyttes, hvis man ikke samtidig sier NEI til NATO.

Jeg måtte reise meg fra stolen min og spasere litt rundt i stuen da Lysglimt gikk videre med hvordan vi i Norge skulle handle når unntakstilstand var erklært i USA. Lysglimt maner til «…en type reaksjonær bevegelse…det må pushes tilbake så det blir en reaksjonær revolusjonær bevegelse…».

Lysglimt spinner videre på begrepet «reaksjonær revolusjon» som bringer tankene mine over til Nordfront sin «revolusjon nå»-appell. Også den altså en reaksjonær revolusjon, hvor tiden fra Tyskland for 100 år siden og dens politiske løsninger, skal etableres på nytt.

Lysglimt gjør her en betimelig pause og presiserer at dette, altså den reaksjonære revolusjonen må skje uten bruk av vold. Bra at han sa det for ellers hadde ikke jeg forstått det slik.

Så langt har jeg vært enig med Lysglimt i det aller meste, men så skeier han i mine øyne ut, og det ganske stygt også når han begynner å foreslå ikke-voldelige revolusjonære midler og metoder. Det han, etter min oppfatning her hengir seg til er å skyve andre foran seg ut på handlinger som helt klart vil medføre straff og bøter.

For å si det rimelig rett ut: Så langt var Lysglimt sin video helt grei. Han burde, igjen etter min oppfatning, ha hatt mot nok til å nevne jødene med navn siden han allerede regnes av media og motparter, og også av nasjonalkonservative grupper som antisemitt, Holocaust-benekter og anti-Israel. Da er det ikke noe å tape lenger: snarere tvert imot.

Lysglimt burde fått noen i kretsen rundt seg til å høre gjennom videoene sine før han legger dem ut offentlig. For på slutten av videoen begår han en skikkelig brøler: En revolusjonær fører leder troppene sine fra front og er selv det lysende eksempelet som skal motivere og oppildne andre til handling. Ref. Jeanne d’Arc, Che Guevara og Adolf Hitler. Lysglimt gjør det motsatte: Han oppfordrer andre norske patrioter til å gå ut og lage revolusjon ved hjelp av sivil ulydighet, som myndighetene har mange paragrafer de kan bruke for å straffe både med fengsel og bøter.

Og har de det ikke på forhånd så finner de på noe underveis. Myndighetene er flinke til det.

Så, dessvere, Lysglimt ødela mye av det positive budskapet ved den siste delen. Min appell og oppfordring til Lysglimt er derfor: Vær en revolusjonær leder og oppfør deg som en mann og vis med handling hva du vil andre skal gjøre etter deg!


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: