Desperate Filter Nyheter

De siste to månedene har den lille, venstreradikale propaganda-bloggen Filter Nyheter kjørt hele fem oppslag om Alliansen. En kunne jo føle seg smigret av mindre. Men formålet deres er opplagt å skremme bort potensielle velgere fra partiet, og manipulere lesere til å tro vont om partiets politikk. Med Filter Nyheter snakker vi selvsagt ikke om politisk journalistikk, men om tarvelige forsøk på påvirke det politiske landskapet.

Filter Nyheters metode er velkjent: De bruker en rekke simple skjellsord, hvor Alliansen skal kobles til ord og ideer som vekker negative assosiasjoner hos leserne. Ut fra de minste ubetydeligheter de finner fram til, så trekker de store konklusjoner om partiets politikk. Som om politikken vår skulle være hemmelig! Hva med heller å spørre rett fram de personene det gjelder? Filter nyheters såkalte «gravende journalistikk» er rene konspirasjonsfantasier. Det finnes angivelig store farer over alt, og Filter Nyheter – folkets selvoppnevnte voktere – skal «avsløre» dette. Hensikten med skriveriene er å simulere at argumentene deres har substans, mens i realiteten er det bare varm luft.

Filter Nyheters siste artikkel følger denne oppskriften til punkt og prikke. De tar en Youtube-video på 28 minutter, og velger ut en håndfull setninger som de gir sitt eget merkverdige spinn. Enhver som ser selve videoen og holder det opp mot Filter Nyheters framstilling ser det. I tillegg nekter Filter Nyheter å forholde seg til innholdet i de betraktningene som gjøres.

Er følgende sant eller galt?

  • I Norge har vi ikke hatt et skikkelig oppgjør med vår bombing av Libya for 10 år siden, hvor våre militære styrker nok livet av mange tusen libyere med bomber
  • Norge bør ikke involvere seg i slike militære eventyr, spesielt når Norge har aldri hatt noe uoppgjort med Libya (eller daværende leder Gaddafi)
  • Det finnes sted en utskifting av befolkningen i de fleste vestlige land, hvor den innfødte befolkningen erstattes med masseinnvandring
  • Elitene i de vestlige land er i radikal utakt med befolkningen i egne land om dette spørsmålet, og ingen folkeavstemninger har blitt avholdt om spørsmålet
  • Elitene synes dessverre i meget liten grad å følge folkets ønsker i viktige spørsmål, men ting som lønn, politisk korrekthet og egen karriere synes mye viktigere; dette er et enormt demokratisk problem. Det finner videre sted en omfattende overføring av makt og myndighet fra nasjonale til globalistiske organer i vår tid, og dette er en grunnleggende trussel for det nasjonale demokratiet hvor folket kan holde makthaverne til ansvar for sine handlinger

Alliansen mener at svaret på de overnevnte spørsmålene er klart ja, og at dette er helt avgjørende politiske dilemmaer vi må ta stilling til. At fiendtlige Filter Nyheter forsøker, med noen selektive sitater, å få dette til å bli noe helt annet enn det som det er, faller på sin egen urimelighet. Hvis Filter Nyheter heller vil bedrive politikk i stedet for journalistikk, så anbefaler jeg dem å stille til valg, men de skjønner vel selv at det ikke vil bli stor oppslutning.

Se videoen, les artikkelen og bedøm selv:


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: