Det er like greit at HRS mister statsstøtten

Regjeringen vedtok i september å frata HRS statsstøtten. Det er vanskelig å se at dette angivelig er et problem.

Aktører som Document, Resett og Human Rights Service (HRS) kan være nyttige i og med at de tilbyr et slags alternativ til propagandaen fra NRK, Schibsted, Polaris, Aller og lignende. Men jeg greier likevel ikke å ta dem helt seriøst. Dette er fordi de ikke er ærlige nok.

Som et eksempel påpeker de ikke hvordan europeere blir forsøkt utryddet gjennom etnografisk krigføring, eller hvilke krefter som står bak. Et tema som jeg skrev inngående om i juli 2020.

Les også: Hvordan ble Sverige multikulturelt, og hvilke mekanismer lå bak?

At disse aktørene ikke får seg til å snakke åpent og ærlig om slike forhold er graverende. Det kan være at de er redde for at kulturmarxistene skal artikulere meningsløse lyder som «kon-spi-ra-sjons-teo-ri» eller «ra-sis-me». Som om dette egentlig har noen betydning fra eller til. Fakta er fakta – virkeligheten er virkeligheten – uansett hvilke lyder uærlige kulturmarxister lager i mangel på evner til en saklig og faktabasert debatt.

I stedet angriper disse aktørene som HRS islam, med en endeløs strøm av artikler og videoer. Budskapet deres er at islam angivelig er det store problemet i Europa. Som om muslimer har makt til å endre Europa strukturelt og politisk fra innsiden gjennom lobbyisme, propaganda og korrumpering av akademia. Som om muslimer har makt til å fabrikere og spre propaganda for hvit skyldfølelse.

Til alt overmål angriper de islam fordi de mener at islam ikke er feministisk nok, og fordi islam ikke tillater ting som Pride og seksuelle perversjoner.

Samtidig som de frenetisk angriper islam er de like frenetisk opptatte med å forsvare Israel, jøder og judaisme. Noe som på ingen måte gir noen reell mening, verken ifra et kristent perspektiv eller sett ut fra europeisk tradisjon og filosofi. Videre kan de være kritiske til omskjæring dersom muslimer gjør det, men det samme er helt greit når jøder gjør det.

Helt meningsløst

Riktig nok påpeker disse aktørene fra tid til annen hvor latterlig den fanatiske gruppen som kaller seg «venstresiden» er. Men dette er et etablert faktum og et fenomen som alle kan se. Enhver tenkende person er klar over dette. Det skal ikke være nødvendig å påpeke det ad infinitum.

I tillegg er kritikken ofte klønete og dårlig fundert. I mangel på språklig disiplin kritiserer disse aktørene gjerne «sosialister» (er velferd virkelig noe galt?), «tradisjonelle medier» (hva er så tradisjonelt med disse propagandafabrikkene?) eller de hevder at «venstresiden er de virkelige fascistene/rasistene» (X er det virkelige Y). Utsagn som reelt sett er fullstendig meningsløst oppgulp.

Videre legitimerer de fanatikere og idioter med å fremstille disse som legitime meningsbærere. Et eksempel på dette er hvordan Resett omtaler usammenhengende uttalelser fra Eivind Trædal og Peter Frølich. Som om dette er noe å bry seg om. Som om det spiller noen rolle hvilke lyder slike skapninger lager eller artikulerer.

Disse figurene som siteres og legitimeres kan ingenting reelt eller nyttig, og de mangler evner til logisk refleksjon og analyser. De er dypest sett bare skapninger som spiser, gjør fra seg og artikulerer lyder.

Det er som å fremheve eller sitere brekende sauer eller skrikende måker.

Hvorfor i all verden skal noen bry seg om noe så irrelevant?

HRS er utrolig ivrige på å omtale og fremheve meningsløst sludder.

Som når de fremhever hva figurer som Einar Gelius skriver eller sier om islam. Eller når de omtaler og fremhever hva DNs kommentator Eva Grinde (har noen hørt om henne?) skriver av tull.

Rights.no:

Vi står for demokrati, rettsstat og ytringsfrihet, og vi er mot alle totalitære ideologier, om det er kommunisme, fascisme, nazisme eller fundamentalistisk islam. HRS har dokumentert og foreslått viktige reformer og tiltak når det gjelder fenomener som kjønnslemlestelse, arrangerte ekteskap, dumping av barn i opprinnelseslandet, æresvold og voldelig islamisme/jihadisme.

Hva har DN og Eva Grinde gjort for å belyse tematikken de ikke ønsker HRS skal motta statsstøtte for å belyse?

Jeg har ingen behov for at de hardt opptjente skattepengene mine går til dypest sett meningsløse publiseringer som dette. Hva disse arbeidssky slarkene mener, sier eller er uenige med hverandre om spiller selvfølgelig ingen rolle – verken for meg personlig eller objektivt sett.

Med unntak av at de noen ganger omtaler multikulturell kriminalitet, gjør ikke aktører som HRS og lignende noe av særlig reell nytte. De er bare et pengesluk, og de er bare late personer som ikke gidder å arbeide for maten. I stedet for å arbeide og gjøre noe målbart nyttig, sitter de hele dagen og lager PowerPoints med statlig støtte – i likhet med Antirasistisk Senter, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og andre tilsvarende meningsløse entiteter.

Se hvilket svineri skattepengene dine går til.

De er grifters, det er hva de er. Fordummende aktører som baner seg vei til penger fordi de ikke gidder å jobbe. Ikke foreslår eller instigerer de noen reelle løsninger heller. Forsvinner problemene de klager over så forsvinner også inntekten deres.

Så for min del er det like greit at HRS mister statsstøtten. Støtten burde vært fjernet for veldig mange sånne meningsløse organisasjoner og NGO-er. Å tvinge meg til å betale for disse inkompetente latmarkene er mer enn hva jeg kan sette pris på.


Del innhold: