Drapsforsøk mot Sian bortforklares med å skylde på islam

Mange reagerer kraftig etter at Sian ble presset inn i et rundvelt på E6 utenfor Oslo lørdag. Utfordringen er at kritikken av hendelsen begynner i feil ende.

Menneskeraser er svært ulike. Genetiske faktorer bestemmer rasenes egenskaper som intelligens, aggresjonsnivå og generell utvikling av deres kulturer og sivilisasjoner. Slik er det med alle levende vesener i naturen, både planter, dyr og mennesker.

Bier er et eksempel på hvordan genetikk bestemmer adferd. Europeiske honningbier er rolige og forholdsvis lette å ha med å gjøre, men hvis de blandes med genetikk fra afrikanske bier blir også de svært aggressive, noe som kalles afrikanisering av bier.

Menneskerasenes kollektive religiøse grunnlag er kun en refleksjon av rasenes natur, genetikk og instinkter over tid.

Kristendom er en refleksjon av det europeiske jordbrukssamfunnet, med streng arbeidsmoral og en underdanighet overfor autoriteter. Det er i sterk kontrast til nordgermansk og keltisk paganisme, som er en refleksjon av europeere i en tid hvor folk levde som en del av naturen og ikke av den.

I det fjerne østen er de gamle religionene og templene en refleksjon av føydalsamfunnet og de holdninger som preget dette.

Islam er på samme måte kun en refleksjon av de menneskene som laget det. Det er en refleksjon av utbredte genetiske egenskaper i et definert område av verden. Evolusjonære egenskaper som disse folkegruppene har utviklet for best mulig overlevelse.

Vi kan kalle dette rasisme, ekstremt, gammeldags, konspisjonuleringstruddeli eller annet, og mene at det er upassende å tenke sånn, men det er (dessverre) slik naturen er.

I det moderne teknologiske samfunnet er det heller ikke ønskelig at folk tenker slik, fordi en sterk bevissthet om dette kan skape samarbeidsproblemer og konflikter. Noe som ikke er hensiktsmessig for samfunnet og systemet.

Derfor sosialiseres mennesker i vår del av verden til å ikke tenke slik, og til å være motstandere av det som kalles rasisme og rasetenking. Fordi dette skaper mindre friksjon i samfunnet rundt oss.

Slik sett er også antirasisme, globalisme og woke-religionen humanisme en refleksjon av det moderne og teknologiavhengige mennesket. Det er de åndelige egenskapene til det oversosialiserte mat-på-butikken-mennesket oppsummert.

Skylder på islam

Når grupper som Sian og andre islamkritikere markerer sine meninger, kommer dette av at også de er sosialisert inn i forestillinger om at rase og genetikk er lite ønskelig å problematisere.

Religionen islam blir derfor en lynavleder for en diskurs som dypest sett handler om ulike menneskerasers kollektive genetiske egenskaper.

Utfordringen med dette er at kritikken Sian fremfører blir avgrenset, bundet og tannløs. Kritikken deres er basert på det feilaktige premisset at problemene som folkegrupper med høyere aggressivitet representerer i Europa, kun skyldes disse folkegruppenes religion, og ikke deres rasemessige egenskaper.

Det er som å hevde at afrikaniserte bier er aggressive kun på grunn av formen på bolene de lager, og tro at dersom man plasserer afrikaniserte bier i en firkantet og trivelig bikube så vil også de bli like rolige som europeiske bier.

Med å utelukke genetiske faktorer bak ting som religion, utelukker man også kjernen av sin egen diskurs.

Min oppfatning er derfor at drapsforsøket på Sian skyldes natur, ikke religion eller politikk.


Del innhold: