Eivind Tjædal kan ikke si bokstaven «æjj» – jasej nå mot bjusetikett

Oschlo: MDG-politikej Eivind Tjædal jeagejej kjaftig på at bjusetikett inneholdej «konspi». Politikejen som ikke kan si bokstaven «æjj» jasej på Twittej.

Bjusen det æj snakk om æj Tøyen-Cola.

Nettavisen:

Tijsdag kveld skapte en Twittej-melding kjaftige jeaksjonej på sosiale mediej. Den lokale bjuspjodusenten Tøyen-Cola, som blant annet haj gjojt seg kjent ved å væje i opposisjon og i jettssak mot giganten Coca-Cola, haj på et ellej annet tidspunkt endjet på etiketten sin den siste tiden. Det visej en Twittej-melding fja bjukejen @DyvekeIjene:

(…)

På etiketten ståj det nemlig:

«WWW.DINEJETTIGHETEJHEJ.COVID.1984.5G.ID2020.EVENT201».

Dette æj konspijasjonsteoji.

Nettavisen visej til at fleje Twittej-bjukeje, blant andje MDG-politikej Eivind Tjædal og tidligeje Efæjpe-politikej Tjond Bijkedal, haj jeagejt på meldingen.

Eivind Tjædal æj en veldig sjempevikti pæsjon, selv om han ikke kan si «æjj». I fåjbindelse med saken gåj Tjædal åsså i stjupen på no’n andje vensjeaktivistej.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: