En historie om bløffmakeren Bjørn Kristoffer Bore

Alle kan gjøre en feil i farten. Men noen av oss har bare dårlige hensikter.

Lørdag publiserte avisen Vårt Land en kommentarartikkel hvor redaktør Bjørn Kristoffer Bore fremmer grove og usanne påstander om fredsforsker Johan Galtung. Artikkelen med løgnene ble deretter spredd i påfallende omfang av et miljø i og rundt norske mediebedrifter.

Da jeg ble gjort oppmerksom på artikkelen antok jeg først at det måtte være en slurvefeil. At det må ha gått litt fort i svingene for Bore.

Alle kan gjøre feil, og det er i utgangspunktet helt greit så lenge man er villig til å rette opp de feilene man gjør. Det er en ærlig sak. Så jeg sendte en vennlig og høflig e-post til Bore, hvor jeg enkelt og oversiktlig forklarer hva som er feil og hvordan det er feil.

Jeg opplyste at Galtung aldri har spredd den omstridte teksten Sions vises protokoller, men at Galtung kun har oppfordret folk til å lese teksten selv, for å forstå hva den handler om.

Dette er åpenbart to svært forskjellige ting.

  • Bore har mottatt e-posten.
  • Bore har lest e-posten og forstått innholdet i den.
  • Bore har sett kildene, og har hatt god tid til å vurdere kildegrunnlaget.
  • Bore er godt innforstått med at det han skriver om Galtung ikke er sant.
  • Bore velger likevel, til tross for at han vet at det han skriver ikke er sant, å formidle usanne påstander om Galtung.
  • Bore har ingen ønsker om å rette opp i det som ikke er sant.

Galtung har også selv forklart hva saken handler om.

Dette indikerer klart at Bore vet at han selv lyver. Det indikerer også at Bore fremsetter løgnene helt bevisst.

De som sprer påstandene fra Bore vet også godt at Bore lyver, og at de selv sprer usannheter.

Redaktør Snorre Valen i Nidaros vet meget godt at Bores påstander om Galtung er usanne, men Valen velger å spre det likevel.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) vet meget godt at påstandene hun sprer er usanne.

Nyhetssjef Elling Svela i Fædrelandsvennen vet utmerket godt at påstandene han sprer om Galtung ikke stemmer.

Nyhetsredaktør Veslemøy Hedvig Østrem i Vårt Land vet godt at påstandene hun sprer ikke stemmer.

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Tore Hansen i Arbeiderpartiet vet godt at det han formidler videre er usant.

Forfatter Dagfinn Nordbø vet utmerket godt at påstandene han sprer bare er bull.

Alle disse størrelsene i norsk offentlighet vet meget godt at påstandene om Galtung bare er jug. De vet bedre. Så altfor godt. Likevel velger de å spre det videre.

Spørsmålet er hvorfor de ønsker å spre løgner om Galtung.

Status og belønning

Kilden til løgnene om Galtung er et miljø rundt det kontroversielle trossamfunnet Human-Etisk Forbund. Et miljø som lenge har sett på Galtungs åpenhet og akademiske frihetsidealer som et problem.

Der hvor Galtung oppfordrer folk til å lese ting selv, tenke selv og forstå ting selv, krever ledelsen i trossamfunnet at folk blindt og ukritisk underkaster seg vedtatte sannheter.

Og det er ikke bare i Human-Etisk Forbund at såkalte vedtatte sannheter spiller en viktig og sentral rolle.

Det samme gjelder store deler av norske medier, forlagsbransjen, akademia og den nye identitetspolitiske bevegelsen. Steder hvor usikre mennesker finner tilhørighet og en identitet.

Vedtatte sannheter tjener som barrierer ment å sikre at vår verdens herskere, storkapitalen, kan tjene seg enda rikere.

Kritiserer du vindkraft stikker du kjepper i hjulene for storkapitalen. Kritiserer du feminisme stikker du kjepper i hjulene for storkapitalen, som tjener på at kvinner prioriterer karrierer fremfor morsrollen.

Og så videre.

Dermed blir det viktig for systemet å tvinge folk til lydighet, og inn i de konforme rammene hvor de ikke utgjør noen trussel mot inntjening og profitt.

Det er derfor også gode penger i å håndheve vedtatte sannheter.

Løgner, slarv og personangrep fra «vakt-slavene» i medier som Vårt Land er derfor en nødvendighet.

Disse menneskene belønnes rikelig av systemet som de tjener. De er selv slaver, som får goder for å angripe enhver annen slave som opptrer kritisk til vedtatte sannheter.

For disse belønningene kan de kjøpe seg status-ting som viser at de er alfa-slaver. De får kjøre rundt i en Tesla. De får bo i et hus med carport. Ting som viser at de er slaver med visse privilegier.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: