Et riktig godt nytt år til (nesten) alle

Å ønske leserne et godt nytt år føles alltid litt pretensiøst, og kanskje særlig nå. For selv om 2021 har vært et uår for de fleste, er det ingen grunn til å tro at 2022 blir noe bedre.

Trolig blir 2022 verre. Mye verre.

Fra og med 1. januar 2022 starter Etterretningstjenesten det nye overvåkningssystemet «tilrettelagt innhenting», som innebærer at alt av nordmenns tele- og datatrafikk som krysser landegrensene blir samlet opp og lagret i bulk.

I januar i fjor ble den nye norske etterretningstjenesteloven, som gjør dette prosjektet mulig, satt i kraft. Men de kunne ikke starte innhentingen av data helt umiddelbart. Først måtte kapitlene 7 og 8 i loven godkjennes med litt juridisk og politisk gymnastikk. Denne godkjenningen er nå blitt gjennomført i bakgrunnen, bak i kulissene, mens norske velgere har vært distrahert med infotainment og stort sett totalt uviktige ting i mediebildet.

Det eneste som foreløpig ikke er godkjent i loven er paragraf 7–3, som er ment å tvinge såkalte ekomtilbydere som Telenor, Telia, ICE og lignende å legge til rette for innhenting. Hele opplegget er en del av den endeløse «krigen mot terror» som er ledet an av USA. Norge er en viktig og sentral aktør med signaletterretning (SIGINT) for amerikanske NSA, som et av landene i alliansen som kalles Nine Eyes.

Regjeringen.no:

Tilrettelagt innhenting innebærer kort fortalt å samle inn data som passerer den norske landegrensen som kan utgjøre en trussel mot Norge. Alle søk etter data må være godkjent av en domstol, og all bruk bli underlagt uavhengig kontroll. Tilrettelagt innhenting er i hovedsak tilpasset grunnvilkårene i EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens avgjørelser. Begge disse domstolene tillater bulkinnhenting/-lagring når det foreligger en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet som er reell og aktuell eller som kan forutses.

26. august 2021

Da den nye «E-loven» ble vedtatt i Stortinget sommeren 2020, skjedde det angivelig med bred oppslutning fra partiene der.

Forsvarets Forum:

Et bredt flertall på Stortinget har torsdag sagt ja til det omstridte forslaget om ny lov for Etterretningstjenesten.

Forslaget innebærer at nordmenns nettdata kan masselagres.

Det omstridte forslaget gjorde at Venstre tok dissens i regjering tidligere i år, da Høyre og KrF la fram forslaget. Frp, Ap og Sp sikret flertall i saken.

Den nye e-loven vil avløse gjeldende lov fra 1998.

Innholdsfabrikkene som hevder å være norsk presse har i forbindelse med denne saken vært påfallende stille.

I stedet for å opplyse velgerne grundig om denne saken i forkant av stortingsvalget i høst, har de laget støy og distraksjoner med ting som kjendissladder, sosialporno, sport og en overdreven dekning av et sars-virus minutt for minutt.

Det blir verre

Som om det å få et totalitært overvåkningssamfunn tredd ned over hodet oss alle sammen ikke er nok, så er middelklassen blitt ranet og arbeiderklassen blitt arbeidsledige grunnet pandemien. Økonomien i Norge er fullstendig havarert og sosiale problemer har gått helt gjennom taket.

I tillegg til har vi fått rekordhøy inflasjon, noe som gjør at folk i realiteten tjener mindre (krona er ikke like verdifull). Dette er da kombinert med rekordhøye strømpriser og dyrere varer og tjenester.

Noen vil gjerne hevde at strømprisene er så blitt høye på grunn av de nye kraftkablene fra Norge til utlandet. Men heldigvis kan geniene i Faktisk.no forklare oss alle sammen at dersom vi legger en strømkabel over til naboen vår, så gjør angivelig ikke dette at strømregninga vår blir noe høyere, selv om vi da betaler for to husstander.

Politikerne på Stortinget, som har vist seg å ha et mildest talt spesielt forhold til egne reiseregninger, har nå vedtatt å «hjelpe» folk med de høye strømregningene. Dette gjør de med å bruke skattepenger til å betale strømgigantene, for å dermed uunngåelig flytte folks strømutgifter over til skatteseddelen i stedet.

For en gjeng.

Og hvem er det som betaler for dette gildet? Det er som alltid jeg og du, som straffes med progressiv beskatning. Landeveisrøverne fra Stortingsbanden skal ha sitt pund med kjøtt, og det for å finansiere utstyr til å drive masseovervåkning.

Så jeg vil ønske (nesten) alle et godt nytt år. Med unntak av norske politikere og elitene som har skapt disse problemene og lagt til rette for det.


Del innhold: