akroma https://akroma.no helt enkelt Sun, 05 Jul 2020 17:36:05 +0000 nb-NO hourly 1 https://akroma.no/wp-content/uploads/2019/03/cropped-AkromaIcon-300x300-150x150.png akroma https://akroma.no 32 32 Hvordan ble Sverige multikulturelt, og hvilke mekanismer lå bak? https://akroma.no/hvordan-ble-sverige-multikulturelt-og-hvilke-mekanismer-la-bak/ https://akroma.no/hvordan-ble-sverige-multikulturelt-og-hvilke-mekanismer-la-bak/#comments Sun, 05 Jul 2020 14:50:11 +0000 https://akroma.no/?p=29737 Historien om hvordan Sverige ble multikulturelt er like skremmende som den er aktuell. Her får du en rask gjennomgang av prosessen.

Innlegget Hvordan ble Sverige multikulturelt, og hvilke mekanismer lå bak? dukket først opp på akroma.

]]>
Historien om hvordan Sverige ble multikulturelt er like skremmende som den er aktuell. Her får du en rask gjennomgang av prosessen.

Skal vi forstå utviklingen som har funnet sted i Sverige de siste 40 årene, må vi se til samfunnsforskningen. Utviklingstrekk over tid er observerbare, og kan med relativt stor presisjon forklare hva som har skjedd.

Med å se hva som har skjedd i Sverige kan vi også se etter lignende og tilsvarende trekk i Norge, og i andre europeiske land.

Én ting er likevel helt sikkert. Dette er en historie som publikasjoner som Document, Resett og Rights aldri kommer til å gi deg.

Hva skjedde?

Spørsmålet om hvordan Sverige ble «multikulturelt» besvares blant annet i avhandlingen The Multicultural Moment (2015) av Mats Wickström ved finske Åbo Akademi.

Konklusjonene i Wickströms avhandling sammenfaller med doktoravhandlingen Jämlikhet och valfrihet: En studie i den svenska invandrarpolitikens framväxt (2001) av Lars Erik Hansen ved Stockholms universitet.

Blant de sammenfallende konklusjonene er at masseinnvandringen til Sverige er et direkte resultat av politiske beslutninger gjort i Sverige på 1970-tallet.

Disse beslutningene ble gjort på bakgrunn av en svært omfattende ideologisk konsensusbygging som ble gjennomført i løpet av den samme perioden.

Denne konsensusbyggingen ble primært drevet frem av massemedier, akademia, NGO-er og lobbygrupper bestående av fremmedkulturelle aktører.

Jødisk påvirkning

En viktig konklusjon i Wickströms avhandling er at det var en sirkel av intellektuelle personer som sto bak disse idéene i Sverige på 1970-tallet. Særlig har den polskfødte jødiske sosiologen David Schwartz (1928–2008) utmerket seg i prosessen.

Schwarz kom til Sverige i 1950, etter å ha vært internert i tyskernes konsentrasjonsleirer under krigen. I Sverige begynte han studier ved Stockholms universitet, og ble fra 1960-tallet redaktør for det populærvitenskapelige tidsskriftet Invandrare och minoriteter (I&M).

Schwartz brukte også avisen Dagens Nyheter som en plattform til å argumentere for at multikulturalisme var den eneste ritkige veien videre for Sverige. I 1964 publiserte Schwartz artikkelen Utlänningsproblemet i Sverige i Dagens Nyheter. En artikkel som startet en omfattende debatt om innvandring og assimilering i Sverige.

Schwartz publiserte også flere bøker. Blant annet Svensk invandrar- och minoritetspolitik 1945-1968 (1971), Invandrar- och minoritetsforskning m.m., en bibliografi (1973) og Kan invandrarna bli svenskar? (1973).

Denne populærkulturelle påvirkningen av idéer og politikk førte til at alle politiske partier i Sverige stemte for å bli et multikulturelt samfunn i 1975.

Antisemittisme og sionister

Parallellt med at ratifisert samfunnsforskning konkluderer sammenfallende om hva som har skjedd i Sverige, blir andre og feilaktige narrativer forsøkt pushet.

Blant annet prøver publikasjoner og interessegrupper å legge skylda på utviklingen i samfunnet over på muslimer og islam.

Dette kan skyldes at de observerer voldelige gjenger, lite liberal bekledning, islamistisk terrorisme og annet. Disse inntrykkene skaper tilsynelatende en forståelse av at utviklingen som sådan skyldes disse «nye elementene» i samfunnet.

Å se på historien, på samfunnsforskningen og på bakenforliggende forhold blir for komplisert. Folk flest ønsker enkle forklaringer på ting.

Et bifenomen som kan observeres er at disse islamkritiske kreftene prøver å shille for Israel og jøder. Ofte blir all kritikk av handlinger begått av staten Israel, eller av jødiske personer og miljøer, sett på som antisemittisme. Særlig er dette aktuelt blant de mer «anstendige» og «konservative» aktørene, som Document og Rights.

De er tilsynelatende ute av stand til å se at jødiske personer og interessegrupper kan ha en skadelig effekt på vestlige samfunn, når disse gruppene aktivt går inn for å påvirke i favør av sine kollektive overbevisninger.

Jeg sier selvfølgelig ikke at jøder som sådan er et problem, eller at alle jøder holder på som David Schwarz, Barbara Lerner Spectre og Ervin Kohn. Men det er noen, og de er høylytte i sin agenda om å gjøre vestlige land multikulturelle. Noen ganger får de også gehør, slik Schwarz gjorde i Sverige på 1970-tallet.

Bare det å peke på disse forholdene blir ansett som antisemittisme og nazisme. Hvor da anklager og assosiasjoner til lampeskjermer, såpestykker, håndvesker, pølser og veggtapet kommer frem. Gjerne akkompagnert med øvelsen å «ta avstand fra».

Jeg trenger vel knapt å påpeke hvor fordummende dette er for en opplyst diskurs.

Saklig kritikk

Skal man kunne kritisere utviklingen på en god måte, er det tvingende nødvendig å ta høyde for de faktiske forhold.

Det er nødvendig å kunne problematisere de faktiske mekanismene som ligger bak utviklingen. Selv om dette kan oppfattes som både ubehagelig og ufint.

Vi kan helt fint peke på den kristne, på den hvite, på den svarte, på muslimen, på menn og kvinner, og si at de har ønsker og preferanser i en gitt sak på grunn av kollektive egeninteresser.

Vi må også på samme måte tørre å peke på jøden og si at vedkommende har egeninteresser i en sak, og derfor agerer slik og sånn. Dette er ikke nødvendigvis såkalt antisemittisme, men å likebehandle alle mennesker – på godt og vondt.

Vi lever i et Norge med «kritiske hvithetsstudier», og da må vi på samme måte kunne ha «kritiske jødiskhetsstudier», «kritiske svarthetsstudier» og «kritiske kvinnestudier».

Likhet for alle.

Her er det bare å sette på kaffetrakteren og forske i vei.

Poenget er at vi trenger åpenhet alle veier. Vi må kunne forstå at personer som David Schwartz har motiver. Fyren overlevde flere konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig, og ville selvfølgelig hindre at «slemme hvite mennesker» gjorde noe sånt igjen. Man trenger da søren ikke være matematiker for å legge sammen to og to, og se dette.

Kilder:

 1. Wickström, M. (2015). The Multicultural Moment: The History of the Idea and Politics of Multiculturalism in Sweden in Comparative, Transnational and Biographical Context, 1964-1975: Åbo Akademi University.
 2. Hansen, L.-E. (2001). Jämlikhet och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
 3. Schwarz, D. (1964, 21. oktober). Utlänningsproblemet i Sverige. Dagens Nyheter.
 4. Schwarz, D. (1971). Svensk Invandrar- och minoritetspolitik, 1945-1968. Stockholm: Bokförl. Prisma.
 5. Schwarz, D. (1973). Invandrar- och minoritetsforskning m. m: En bibliografi. Stockholm: Botkyrkaprojektet, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
 6. Schwarz, D. (1974). Kan invandrarna bli svenskar?. Lund: Studentlitteratur.
 7. Spectre, B. L. (January 01, 2011). Europe: Education of Adult Jewish Leaders in a Pan-European Perspective.
 8. Fylkesnes, S. (2011). “The Multicultural” : Constructions in the curriculum of Norwegian primary schoolteacher education.
 9. Fylkesnes, S. (2018). Whiteness in teacher education research discourses: A review of the use and meaning making of the term cultural diversity. Teaching and Teacher Education,71, 24-33.
 10. Ahmed, S. (2004). Declarations of Whiteness: The Non-Performativity of Anti-Racism.
 11. Mulhall, Pamela J, Smith, Dorothy V, Hart, Christina E, & Gunstone, Richard F. (2017). Contemporary Scientists Discuss the Need for Openness and Open-Mindedness in Science and Society. Research in Science Education, 47 (5), 1151-1168.

Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Hvordan ble Sverige multikulturelt, og hvilke mekanismer lå bak? dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/hvordan-ble-sverige-multikulturelt-og-hvilke-mekanismer-la-bak/feed/ 112
De unyttige https://akroma.no/de-unyttige/ https://akroma.no/de-unyttige/#comments Sat, 04 Jul 2020 21:10:55 +0000 https://akroma.no/?p=28979 Norsk offentlighet har en helt egen evne til å kle opp unyttige som noe mer enn hva de egentlig er. Men dette forandrer ikke det faktum at disse menneskene er døgenikter.

Innlegget De unyttige dukket først opp på akroma.

]]>
Norsk offentlighet har en helt egen evne til å kle opp unyttige mennesker som noe mer enn hva de egentlig er. Men dette forandrer ikke det faktum at de er døgenikter.

Ubrukelige og unyttige mennesker har mange navn og beskrivelser på norsk. Leter du gjennom gamle norske aviser så finner du mange ulike begreper for dette.

Døgenikt. Dagdriver. Gagnløyse. Sullik. Uduge. Evneløs. Udyktig. Inkompetent. Bohem. Kjært barn har mange navn.

På engelsk brukes begrepene layabout, slob, maladroit, unskilled, inept.

På fransk brukes gjerne begrepet fainéant. Et riktig flott begrep, som best uttales med kritisk gestikulering.

Grovt sett betyr alle disse ordene det samme. Begrepene er ment å beskrive mennesker som ikke kan noe. Mennesker ikke evner å utføre noe av nytte.

Begrepene er ikke opprinnelig ment som skjellsord, men som beskrivelser av sosiale problemer.

I dag brukes disse arkaiske begrepene nesten aldri. I det minste ikke i offentlig eller i offisiell sammenheng. Dette til tross for at begrepenes betydning har fått økt relevans som følge av samfunnets økende krav om spisset kompetanse.

Nye veier

Livet som døgenikt kan være hardt. I et stadig mer industrialisert samfunn må døgenikter og bohemer være oppfinnsomme for å bane seg vei til penger og andre goder.

Mange søker seg til en urbanisert tilværelse i de større norske byene.

En mulig årsak til den utbredte urbaniseringen av norske døgenikter, er trolig at de passer dårlig inn ute i distriktene. I små lokalmiljøer er døgenikter og bohemer ofte langt mer synlige. Noe som gjerne fører til at skam og dårlig selvbilde forsterkes.

I mer urbane strøk kan de også sosialisere med hverandre og likesinnede. Ofte bruker de tituleringer som «forfatter og journalist» om seg selv, og om hverandre. Andre kaller seg «kunstnere» eller «forskere».

Svært sjelden er forfatterskapet, kunsten eller forskningen deres noe å skryte av. Hensikten er stort sett tilsynelatende bare å bane seg vei til penger via statlige støtteordninger, stipender, tilskudd og fond.

Av og til organiserer de seg flere sammen for å opprette foreninger, NGO-er og annet for å melke statskassen.

Døgeniktene som problem

Morgenbladet publiserte den 12. janar 1882 et godt forslag til hvordan samfunnet kan håndtere døgenikter.

Forslaget ble skrevet av Morgenbladets daværende redaktør Christian Friele.

Morgenbladet skrev:

Det burde være en eller annen nasjonal institusjon for unge mennesker, som Randal, en offentlig anstalt, hvor disse vakre, behagelige, harmløse, men dovne og lettsindige døgenikter kunne anbringes og tvinges til å arbeide. Det ville endog lønne seg å gi dem klær og mat, uten å la dem foreta seg annet enn å smøre sammen vårlige fortellinger og dikt og spille fine herrer. Mye bedre enn å la dem gå løse og ruinere godtroende slektninger.

Christian Frieles forslag om å sende døgenikter til en offentlig anstalt har vist seg å være både tidløst og fornuftig. Friele sto for en klassisk og fornuftspreget koservatisme som nesten mangler fullstendig i dagens Norge.

Christian Fredrik Gottfried Friele (1821 – 1899) var sjefredaktør i Morgenbladet fra 1865 til 1893. FOTO: Ukjent.

Tissekunst, livssyn og «aviser»

I dag blir døgenikter, altså mennesker som ikke kan noe nyttig, gjerne løftet opp og frem som meningsbærende i samfunnet.

Oftest skjer dette gjennom at døgenikter posisjonerer seg i «aviser» og politikk. Hvor de deretter løfter andre døgenikter opp og frem. Synsing er en foretrukket aktivitet. Sjokkerende og pervers «scenekunst» er også vanlig.

Mange døgenikter blir også politikere. Eksempler på dette er Eivind Trædal, Audun Lysbakken, Christian Tybring-Gjedde og Trine Skei Grande. Mennesker som ikke egentlig kan noe praktisk eller nyttig, og som kun har mer eller mindre svevende teoretisk kompetanse.

Disse står i en skarp motsetning til politikere som faktisk kan noe av reell nytte, som Raymond Johansen. Johansen har bakgrunn som rørlegger. Han kan dermed utføre ting som har en målbar praktisk nytteverdi for samfunnet.

Mangel på nyttig kompetanse er og har alltid vært døgeniktenes problem. Denne mangelen er en belastning både for døgeniktene selv og for samfunnet.

En mulig årsaksforklaring til problemet er at disse menneskene er for klossete til praktiske yrker, og for sløve til å lykkes med realfag.

Minerva er et skrekkeksempel på hvordan mennesker som ikke kan noe nyttig liker å synse. FOTO: Skjermdump fra Minervas nettside.

Resultatet er betydelige mengder ukvalifisert synsing i offentligheten, fra mennesker som ikke egentlig kan eller forstår noe. De mangler også som oftest viktig innsikt i saksområdene som de så flittig uttaler seg om.

Noe som gjør dem til lite mer enn bare snakkende hoder.

De produserer ord, men disse ordene har som regel liten eller ingen vekt. Annet enn for mennesker som lar seg lure til å tro at de snakkende hodene har en autoritet, som de i realiteten mangler.

«Ekspertene»

En økende trend blant døgenikter på det sentrale Østlandet, er å titulere seg selv og hverandre som «eksperter». Gjerne uten å inneha relevant praktisk eller formell kompetanse på temaene som de påberoper seg ekspertise.

Mange påberoper seg ekspertise på helse, med å stå frem som homeopater, vaksineskeptikere eller som kostholdseksperter. Andre prøver seg som uskolerte eksperter på politisk ekstremisme.

Klare eksempler på det sistnevnte er Kristian Bjørkelo, Øyvind Strømmen, Lasse Josephsen, Gunnar Tjomlid og John Færseth. Bohemer som påberoper seg ekspertise på nær sagt hva det nå enn skal være, og som er mer eller mindre tilknyttet NGO-en Human-Etisk Forbund – et «livssynssamfunn» som hvert år får utbetalt flere titalls millioner kroner fra staten for å ikke tro på noe.

Andre klare eksempler på dette fenomenet er «klarsynte» Liss Bendriss, Gro-Helen Tørum og Michael Winger, som har stått frem som eksperter på spøkelser og overnaturlige ting i TV-programmer som «Åndenes makt».

Figurer som åpenbart ikke har noe annet å gjøre enn å prate ukvalifisert tull og tøys.

Dagtilbud

Jeg støtter meg fullt og helt til Christian Frieles forslag om å la døgenikter få noe å gjøre på dagtid.

Et dagtilbud eller anstalt hvor døgeniktene kan fremføre «ekspertisen» sin og den ukvalifiserte synsingen sin til hverandre, i stedet for å forurense norsk offentlighet og diskurs.

Dessverre er det ingen politiske partier i Norge som har programfestet en løsning på problemet. Kanskje er det for konservativt, for politisk ukorrekt, å foreslå det rett ut.

Men på 1800-tallet var det fullt mulig å foreslå slike ting. Den gangen Norge hadde en levende og oppegående konservativ bevegelse.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget De unyttige dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/de-unyttige/feed/ 340
Politiet i Trondheim bør behandle steinkasting mot politiet som drapsforsøk https://akroma.no/politiet-i-trondheim-bor-behandle-steinkasting-mot-politiet-som-drapsforsok/ https://akroma.no/politiet-i-trondheim-bor-behandle-steinkasting-mot-politiet-som-drapsforsok/#comments Sat, 04 Jul 2020 11:00:37 +0000 https://akroma.no/?p=29663 Innlegget Politiet i Trondheim bør behandle steinkasting mot politiet som drapsforsøk dukket først opp på akroma.

]]>
Bør det være slik at steinkasting mot politiet skal ha kontekstuelle og graderte strafferammer? I praksis kan dette bli tilfelle etter en episode i Trondheim.

Forrige mandag ble det kastet stein og annet på politiet i Trondheim, i forbindelse med demo-bråk på Torvet.

En politibetjent ble truffet i nakken av en stein som ble kastet.

Adresseavisen omtalte saken, og siterte en melding fra politiet på Facebook:

– Vi ønsker å presisere at politifolk ble iført hjelm og skjold etter at en av våre tjenestemenn, som sto uten hjelm, ble truffet av en stein i nakken. Her snakker vi centimeter som skiller alvorlig skade eller død for vedkommende, skriver de videre på Facebook.

De påpeker at dette kunne vært livsfarlig. Det ble også gjort skadeverk på Hornemansgården og politibilene som var på stedet.

– Saken er under etterforskning. Flere pågripelser vil komme fremover, skriver politiet.

Spørsmålet som dukker opp nå i ettertid er hvordan saken vil bli håndtert av politiet i tiden fremover.

Strenge straffer

Tradisjonelt har angrep på politiet blitt straffet strengt i Norge. Noe som er en nødvendighet for å verne om lov og orden.

I straffeloven er det flere bestemmelser som rammer vold mot og påvirkning av offentlig tjenesteperson. Grov vold, som å kaste stein i nakken på politifolk, har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Vold mot offentlig tjenesteperson
§ 155 a. Grov vold, grove trusler eller grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson.

Grov vold, grove trusler eller grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om handlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den

a) var egnet til å fremkalle frykt for tap av liv eller alvorlig skade,
b) er begått i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, eller
c) av andre grunner er særlig samfunnsskadelig.

Dette betyr at hvis jeg, du eller hvem som helst annen vanlig Hvermannsen hadde kastet en stein i nakken på en politibetjent her i Trondheim, så ville det blitt seks år på ei celle i Tunga kretsfengsel.

Vi ville blitt dømt for full musikk, med høye fanfarer, til skrekk og advarsel for offentligheten.

Og slik bør det strengt tatt også være.

Vi skal selvfølgelig ikke ha et samfunn hvor folk går og kaster stein i nakken på politifolk. Det sier seg selv.

Mulige unntak

Tilsynelatende er det likevel fritt frem med vold og utskjelling mot politiet når det er snakk om politiske kontekster.

Særlig hvis det er snakk om politiske broilere, venstreradikale aktivister og etablissementets yndlinger. Personer som er planlagt å løftes opp og frem, og inn i politiske maktposisjoner i fremtiden. Disse kan tilsynelatende gjøre stort sett akkurat hva de vil. Også mot politiet.

Politimannen Trond Volden er én av dem som har blitt utsatt for systematisk hets, løgner og ærekrenkelser. Noe som har foregått i årevis. Bakgrunnen for dette er at Volden bannet da han ble bitt i hånden av Sophia Baidoo i 1999, og fordi han var med å pågripe Eugene Ejike Obiora i 2006.

Obiora hadde den gangen klikket fullstendig på NAV nede på Østbyen servicekontor i Trondheim.

Da politiet ble tilkalt skadet Obiora en av politimennene som prøvde å snakke med ham. De tre politibetjentene på stedet prøvde deretter å pågripe Obiora. Men Obiora satte seg kraftig til motverge. Noe som førte til at Obiora til slutt ble kvalt og døde.

Politimennene ble etter hvert renvasket for hendelsen. Dagbladet, NTB og flere medier ble felt i PFU for å ha gjengitt Voldens navn på trykk.

Til og med når Black Lives Matter demonstrerte i Trondheim nå i 2020, ble hendelsen med Obiora trukket frem.

Politiet blir med andre ord presset av venstreradikale aktivister til å innta en forsvarsposisjon, hver gang aktivistene prøver å misbruke hendelser og dødsfall politisk. Resultatet kan bli et politi som vegrer seg for å behandle alle i befolkningen likt, i frykt for beskyldninger om såkalt rasisme.

Lette straffereaksjoner

Politiet presses tilsynelatende også til å reagere mildere overfor venstreradikale enn andre, vanlige folk.

Ifølge det mykpornografiske sex-nettstedet Dagbladet får personer som kastet mat og metallgjenstander på organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) denne sommeren, nå 12.000 kroner i bot fra politiet.

Dagbladet er et mykpornografisk sex-nettsted. FOTO: Skjermdump fra Dagbladet.no.

Dagbladet skriver:

Nå har motdemonstrasjonen fått et etterspill. Dagbladet får opplyst at politiet i går kveld gikk dør til dør og leverte forelegg til personer de har identifisert som kastere av gjenstander under markeringen.

En av de bøtelagte motdemonstrantene snakker med Dagbladet i dag.

Den 21 gamle mannen forteller at to uniformerte politifolk kom på døra hjemme hos ham og familien i går kveld, og overleverte forelegget. Han fikk fem dager på seg til å vedta boten – dersom den ikke betales, venter 22 dager i fengsel.

Artikkelen til Dagbladet fortsetter:

Mannen forteller at han var til stede, men ikke i kontakt med politiet, under demonstrasjonen.

Jeg spurte hva slags bevis de hadde, men det kunne politiet ikke svare på. Jeg nektet å skrive under og har kontaktet advokat.

12.000 kroner er mye penger, sier 21-åringen, som forteller at han kjenner flere andre som har fått forelegg.

Vanligvis blir folk som kaster ting på andre dømt til fengsel. Som da en mann i slutten av 20-årene ble dømt til 14 måneders fengsel for å ha kastet et glass på noen i Trondheim i 2018.

Etter alle solemerker ville mannen som kastet glasset i stedet fått 12.000 kroner i bot, dersom han var venstreradikal aktivist som gikk til angrep på ytringsfriheten og demokratiet.

Disse forskjellene i straffereaksjoner er påfallende, og de er et viktig problem å ta opp i offentlig debatt.

Steinkasting på politiet

Spørsmålet som uunngåelig dukker opp er hvilke straffereaksjoner som vil møte de/den som kastet stein i nakken på en politibetjent i Trondheim forrige mandag.

Vil hendelsen bli møtt med 12.000 kroner i bot, slik kasting av metallgjenstander mot SIAN-aktivister fører til? Eller vil politiet reagere strengere fordi personen som ble truffet er politibetjent?

Dersom politiet velger å gi den som kastet stein i nakken på en politibetjent 12.000 kroner i bot, så vil det utvilsomt føre til reaksjoner innad i politiet. Vanlige politifolk vil føle seg maktesløse i møte med venstreradikale aktivister, når de ser at steinkasting knapt gir reaksjoner mot denne gruppen.

Dersom politiet velger å tiltale hendelsen som drapsforsøk på en politibetjent, etter straffeloven § 155a, vil det være et signal om at politiet kun reagerer på steinkasting mot sine egne – og ikke på steinkasting mot vanlige folk.

Her står politiet i Trondheim utvilsomt overfor et dilemma. Skal de «godta» steinkasting fra venstreradikale aktivister og broilere, eller skal de reagere på samme måte som de ville gjort under «normale» omstendigheter?

Jeg mener politiet i Trondheim bør behandle denne typer saker konsekvent. En stein kastet i nakken på en politibetjent, bør behandles som en stein kastet i nakken på en politibetjent. Uavhengig av hvem som kaster steinen. Eller om steinen er kastet i forbindelse med en «motdemonstrasjon» eller «ut av det blå».

Inkonsekvens er noe av det verste politiet kan foreta seg i slike tilfeller. Det vil føre til at enkelte grupper kan føle seg mer berettiget til å bryte loven. Noe som igjen kan føre til utviklinger som ingen er tjent med på sikt.

Ubetinget fengsel for å kaste stein på politiet skal og bør være en selvfølge. Her i Norge bruker vi ytringer, ikke vold.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Politiet i Trondheim bør behandle steinkasting mot politiet som drapsforsøk dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/politiet-i-trondheim-bor-behandle-steinkasting-mot-politiet-som-drapsforsok/feed/ 101
Trondheim: Politiet etterforsker demo-bråk likevel https://akroma.no/trondheim-politiet-etterforsker-demo-brak-likevel/ https://akroma.no/trondheim-politiet-etterforsker-demo-brak-likevel/#comments Tue, 30 Jun 2020 18:41:51 +0000 https://akroma.no/?p=29600 Innlegget Trondheim: Politiet etterforsker demo-bråk likevel dukket først opp på akroma.

]]>
Politiet i Trondheim opplyser at de etterforsker volden som fant sted i forbindelse med SIAN-demoen mandag. Men bare fordi politiet selv ble utsatt for ubehageligheter.

Selvfølgelig etterforsker politiet bare vold mot seg selv.

Hva ellers?

Politiet i Trondheim gikk ut med en melding om dette på Facebook, natt til tirsdag.

Politiet skriver:

Vi priser oss lykkelige for at alle våre ansatte kom seg velberget gjennom gårsdagens demonstrasjon

Og fortsetter:

Vi ønsker å presisere at politifolk ble iført hjelm og skjold etter at en av våre tjenestemenn, som sto uten hjelm, ble truffet av en stein i nakken. Her snakker vi centimeter som skiller alvorlig skade eller død for vedkommende. Det er ikke greit for noen. Det er livsfarlig!

Deretter avslutter politiet på sedvanlig vis:

Saken er under etterforskning. Flere pågripelser vil komme fremover.

Når politiet nå først skal vise handlekraft og engasjement, er det kun fordi de ble utsatt for kriminalitet selv.

Det er litt som forventet.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Trondheim: Politiet etterforsker demo-bråk likevel dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/trondheim-politiet-etterforsker-demo-brak-likevel/feed/ 453
Trondheim: SIAN-demo viser at ungdom behandles ulikt grunnet klasseforskjeller https://akroma.no/trondheim-sian-demo-viser-at-ungdom-behandles-ulikt-grunnet-klasseforskjeller/ https://akroma.no/trondheim-sian-demo-viser-at-ungdom-behandles-ulikt-grunnet-klasseforskjeller/#comments Mon, 29 Jun 2020 19:43:32 +0000 https://akroma.no/?p=29577 Innlegget Trondheim: SIAN-demo viser at ungdom behandles ulikt grunnet klasseforskjeller dukket først opp på akroma.

]]>
Mandag kveld ble politiet i Trondheim brutalt angrepet av et hundretalls venstreekstreme hooligans. Slagvåpen og gjenstander fløy gjennom lufta idet politiet trakk seg tilbake.

Bakgrunnen for opptøyene i Trondheim mandag kveld var at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) holdt en liten appell på Torget, midt i bysentrum.

Det endte med at et hundretalls venstreekstreme hooligans gikk amok på stedet omtrent klokken 18.30 mandag kveld.

Politiet i trønderhovedstaden måtte etter kort tid trekke seg tilbake bak en vegg av skjold, idet voldsutøvelsen eskalerte.

Trolig ingen konsekvenser

I Trondheim kan venstreekstreme hooligans brutalt angripe politiet med vold, trusler og sjikane uten å egentlig risikere straff.

Hvis normale folk hadde stilt seg opp på samme måte, og kastet ting på politiet og ramponert politibiler, ville det selvfølgelig blitt aldeles månelyst med blålys og batonger.

Men slike ting gjelder ikke for venstreekstreme hooligans i Trondheim. De kan stort sett gjøre akkurat hva de vil.

Politiet kunne uten problemer ha ryddet opp i situasjonen, med å få inn forsterkninger. Men dette ble ikke gjort.

Trolig vil ikke voldsutøverne bli etterforsket på bakgrunn av videoopptakene til Adresseavisen heller. Selv om politiet har truet med dette.

Årsaken til dette er at voldsutøverne som gikk til angrep på politiet i denne saken gjerne består av middelklassens politiske broilere. Figurer som skal opp og frem i norsk politikk.

Flere som var til stede under motdemonstrasjonen mot SIAN har sentrale politiske verv og posisjoner i Trondheim. Blant annet i kommunen. Andre er sønner og døtre av mektige LO-pamper og lokale størrelser. De er etter alt å dømme untouchables.

Klasseforskjell

Sammenlignbare tumulter med politiet har også nylig funnet sted i Trondheim.

Nå i helgen havnet en stor gruppe ungdommer på utefest ved Hestsjøen også i en konflikt med politiet.

Tilsynelatende har disse ungdommene bakgrunn fra arbeiderklassen. Politiske broilere fester ikke slik. Og det betyr at politiet tør å vise litt muskler.

Men når det gjelder politiske broilere som angriper politiet i Trondheim sentrum, fremstår politiet derimot som passive.

Ifølge Adresseavisen sier politiet at det «var unødvendig» å angripe politiet under SIAN-demonstrasjonen mandag. Mens det samtidig brukes helt andre ord om de ungdommene som var på fest oppe ved Hestsjøen i helga.

Ungdommene på utefesten fremstilles som langt farligere og verre, selv om det bare endte med litt snus og tyggis på politibilen.

Noen er åpenbart likere for loven enn andre i Trondheim.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Trondheim: SIAN-demo viser at ungdom behandles ulikt grunnet klasseforskjeller dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/trondheim-sian-demo-viser-at-ungdom-behandles-ulikt-grunnet-klasseforskjeller/feed/ 150
Session er en ny generasjon verktøy for kryptert chat https://akroma.no/session-er-en-ny-generasjon-kryptert-kommunikasjon/ https://akroma.no/session-er-en-ny-generasjon-kryptert-kommunikasjon/#comments Sun, 28 Jun 2020 13:57:16 +0000 https://akroma.no/?p=29534 Session markerer starten på en ny generasjon krypterte verktøy for kommunikasjon.

Innlegget Session er en ny generasjon verktøy for kryptert chat dukket først opp på akroma.

]]>
Med ny teknologi basert på blokkjeder lar Session deg kommunisere fritt uten mulighet for overvåkning. Verktøyet markerer starten på en ny generasjon krypterte verktøy for kommunikasjon.

Frem til nylig har løsninger som Signal, Telegram, GPG og lignende vært go-to-løsninger for folk med «feil» meninger i Norge.

Disse løsningene har lenge gitt folk muligheten til å kommunisere sikkert med andre, uten at myndigheter og andre tvilsomme aktører har hatt mulighet til å avlytte innholdet.

Problemet er at disse løsningene vil være lite hensiktsmessige fremover, nå som Stortinget har vedtatt å la e-tjenesten lagre metadata fra alle nordmenn.

Med å bruke slike metadata vil norske myndigheter kunne fastslå hvem som har vært i kontakt med hvem, og når.

Selv om norske myndigheter ikke kan fange opp hva som blir sagt, vil de kunne bygge opp såkalte nettverkskart over aktører som har «feil» meninger i Norge.

Myndigheters innsamling av metadata er med andre ord et problem for politisk dissens.

En løsning som ikke gir fra seg metadata vil naturlig nok gjøre myndigheters innsamling av metadata ubrukelig.

Det er her Session kommer inn i bildet.

Forbedringer

Session er bygget på det samme kryptografiske fundamentet som Signal, men med noen betydelige forbedringer.

Blant annet trenger du ikke å oppgi et telefonnummer for å bruke Session. Noe du må gjøre dersom du vil bruke Signal.

Ikke trenger du å oppgi navn, e-post eller noe annet heller. Session lar deg være så anonym som det er teknisk mulig å bli.

Videre kan du opprette nye profiler på Session når du trenger det. Hvis du vil kan du opprette en ny kryptert profil for hver ny samtale du har med noen.

Blir telefonen eller enheten din beslaglagt eller på annen måte stjålet, vil det heller ikke være spor på den som kan brukes til noe konkret. Dette kalles på fagspråk plausible deniability.

Dette gjør Session til et svært kraftig verktøy i kampen mot tyranni, politisk korrekthet og eventuelle forfølgelser fra korrupte myndigheter verden over. Kanskje særlig er dette aktuelt i totalitære stater som Iran, Kina og Sverige.

Retten til privatliv

Selv om du ikke driver med noe tvilsomt, er det alltid lurt å benytte sikre løsninger for kommunikasjon. Om så bare for å protestere stille og fredelig mot masseovervåkning.

Retten til privatliv og privat kommunikasjon er tydelig formulert i Grunnlovens § 102. Derfor er det å sikre din egen kommunikasjon med andre fullt ut lovlig. Det er også en aktiv praktisering av loven.

Så gi gjerne Session til ungene, kona, gubben, svigers, gamle tante Olga og onkel Kåre. Bruk det til å dele feriebilder fra hytta, matoppskrifter og annet. Bruk det på ren trass.

Du kan laste ned Session fra https://getsession.org/


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Session er en ny generasjon verktøy for kryptert chat dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/session-er-en-ny-generasjon-kryptert-kommunikasjon/feed/ 147
Se bevisene for at Black Lives Matter utfører overfall og drap https://akroma.no/se-bevisene-for-at-black-lives-matter-utforer-overfall-og-drap/ https://akroma.no/se-bevisene-for-at-black-lives-matter-utforer-overfall-og-drap/#comments Tue, 23 Jun 2020 16:42:02 +0000 https://akroma.no/?p=29451 Her kan du se videoer som viser hvordan Black Lives Matter overfaller folk og begår drap. Samtidig som dette skjer prøver massemediene å fortelle oss at det bare er «fredelige demonstranter».

Innlegget Se bevisene for at Black Lives Matter utfører overfall og drap dukket først opp på akroma.

]]>
Her kan du se videoer som viser hvordan Black Lives Matter overfaller folk og begår drap. Samtidig som dette skjer prøver massemediene å fortelle oss at det bare er «fredelige demonstranter».

Nå én måned etter at raneren George Floyd (47) døde av å motsette seg arrestasjon i den amerikanske byen Minneapolis, er det fremdeles mange som tror at Black Lives Matter har en legitim grunn til å «demonstrere mot rasisme».

Samtidig prøver massemedier, også her i Norge, å formidle et uriktig budskap om at de voldelige opptøyene bare er «fredelige demonstrasjoner mot rasisme».

I virkeligheten er det ikke snakk om demonstrasjoner. Og set som foregår er på ingen måte fredelig.

Det som foregår er voldelige opptøyer, overfall og drap.

Videoer av hvordan Black Lives Matter jakter ned, overfaller og dreper hvite mennesker på gata i både USA, Australia og i Europa viser en langt annen virkelighet enn hva massemediene prøver å fortelle oss. En virkelighet som massemedier og politikere aktivt prøver å hysje ned.

Videoene som er samlet her er fra både USA, Australia og Europa.

Fra USA

Videoene nedenfor er hentet fra opptøyene i USA.

Norske massemedier er kjent med innholdet. Men prøver bevisst å holde det skjult.

Fra Australia og Europa

Videoene fra hvordan Black Lives Matter utfører overfall og drap i Australia og Europa er ikke stort bedre enn videoene fra USA.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Se bevisene for at Black Lives Matter utfører overfall og drap dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/se-bevisene-for-at-black-lives-matter-utforer-overfall-og-drap/feed/ 964
Trondheim: Kulturmarxister vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap» https://akroma.no/trondheim-kulturmarxister-vil-forby-demonstrasjoner-med-rasistisk-budskap/ https://akroma.no/trondheim-kulturmarxister-vil-forby-demonstrasjoner-med-rasistisk-budskap/#comments Wed, 17 Jun 2020 18:09:37 +0000 https://akroma.no/?p=29409 I Trondheim vil autoritære kulturmarxister nå forby all politisk uenighet i det offentlige rom. Dette er trolig veldig positiv.

Innlegget Trondheim: Kulturmarxister vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap» dukket først opp på akroma.

]]>
I Trondheim vil autoritære kulturmarxister nå forby all politisk uenighet i det offentlige rom. Dette er trolig veldig positiv.

Ifølge Adresseavisen onsdag, vil de «rødgrønne» i Trondheim erklære byen som «rasismefri sone». Noe de vil gjennomføre med å vedta forbud mot møter og demonstrasjoner som kan ha et uønsket innhold.

Adresseavisen skriver:

Flertallspartiene i Trondheim vil erklære byen som en «antirasistisk sone», og forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap» på kommunal grunn. Det vil være i strid med grunnloven, advarer ytringsfrihetsekspert.

Videre skriver avisen:

«Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med politiet med den hensikt å kunne forby grupper, partier og organisasjoner å benytte kommunal grunn til markeringer med et rasistisk budskap. Trondheim kommune oppfordrer også andre aktører i kommunen til å ikke slippe til organisasjoner som bryter med rasismeparagrafen», sier forslaget.

Trolig er dette veldig bra.

Aktiv forhåndssensur av meninger skaper grobunn for nødvendige splittelser i befolkningen.

Når et segment av befolkningen opplever at de aktivt knebles og ikke blir hørt, svekker det et allerede relativt svakt demokrati. Tilliten som folk har overfor stat, kommune, politi, rettsvesen, medier og demokrati forvitrer.

Forhåpentlig øker splittelsene til et punkt hvor demokratiet splittes i to eller flere helt separate diskurser. Noe som gjør at de politisk korrekte kan få holde på i fred, og hvor de andre kan drive på med sitt.

Folk bør la de politisk korrekte få ha sine parker, medier og plattformer i fred. La dem danne sine ekkokammer, uten at motsigelser, innspill og uenighet kommer til. Tilliten som folk har til systemet vil da i betydelig grad falle sammen, og hele systemet vil begynne å vakle.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Trondheim: Kulturmarxister vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap» dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/trondheim-kulturmarxister-vil-forby-demonstrasjoner-med-rasistisk-budskap/feed/ 858
Kynisk yrkespolitiker Tina Bru utskjelt i Haugesund https://akroma.no/kynisk-yrkespolitiker-tina-bru-utskjelt-i-haugesund/ https://akroma.no/kynisk-yrkespolitiker-tina-bru-utskjelt-i-haugesund/#comments Sat, 13 Jun 2020 17:37:36 +0000 https://akroma.no/?p=29371 Innlegget Kynisk yrkespolitiker Tina Bru utskjelt i Haugesund dukket først opp på akroma.

]]>
I en Facebook-post lørdag klager den kyniske yrkespolitikeren Tina Bru over å ha blitt utskjelt i Haugesund. Utskjellingen skal ha kommet som et resultat av hensynsløs vindkraftpolitikk.

Utskjelling av kyniske yrkespolitikere er som kjent en viktig og sentral del av demokratiet. Det er mindretallsstemmene i et dysfunksjonelt sosialdemokrati, som uttrykker sin uenighet.

Kanskje særlig i en sak hvor man går all-in for en tankeløs vandalisering av norsk natur, til fordel for utenlandske selskaper, kan slike reaksjoner forekomme. Når man da i tillegg nekter å høre på befolkningens ønsker er det nærmest uunngåelig.

Men ikke alle har forståelse for den type reaksjoner fra folkedypet. Yrkespolitikeren Tina Bru er én av dem. Hun har vært olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering siden 24. januar 2020.

Den statlige norske TV-kanalen NRK skriver lørdag:

Før regjeringen åpnet to områder for havvind i går, opplevde olje- og energiminister Tina Bru (H) å få slengt flere skjellsord mot seg.

Politikeren sier til NRK:

– For første gang følte jeg på et ubehag.

– Jeg ble kalt en f***e. Jeg ble fysisk hindret fra å gå inn på møtet mitt med Østensjø Rederi. Jeg ble fortalt at jeg var en skam. At jeg ødela liv…

I Facebook-posten som omtales av den statlige norske TV-kanalen fremstår politikeren som opprørt over hendelsen.

UTSKJELT: Yrkespolitiker Tina Bru ble utskjelt av folk som ikke vil ha naturen ødelagt av vindkraft. FOTO: Skjermdump fra Facebook.

Som vanlig så er det yrkespolitikeren og maktpersonen som inntar offerrollen.

– Følte ubehag

Ifølge NRK opplevde olje- og energiminsteren ubehag for første gang som et resultat av hendelsen.

Noe som nesten er veldig kjempetrist.

NRK skriver videre:

Bru var på Haugalandet for å presentere nyheten om at regjeringen gir klarsignal for åpning av flytende vindpark på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Selv kalte hun det et nytt kapittel i norsk energihistorie.

– Jeg er vant til å treffe motstandere av vindkraftutbygging. Det går stort sett fint. Mange har behov for å sifra om hva de tenker og føler. Det er helt greit. I går var det annerledes. Jeg opplevde at de kom mot oss. Vi måtte bane oss vei gjennom dem, sier Bru til NRK.

Hun forteller at en person fysisk prøvde å hindre henne fra å komme inn døren ved kontoret til Østensjø Rederi. Da hun kom seg forbi, snudde personen seg og ropte et stygt skjellsord til henne.

– I går må jeg innrømme at jeg for første gang følte på et ubehag og var usikker på situasjonen, skriver hun på Facebook.

Stakkars yrkespolitikere, som må håndtere åpen kritikk fra vanlige plebs.

Disse vanlige menneskene burde vel heller holde kjeften sin, og være takknemlige for at de kan betale for skyhøye ministerlønninger, med sine hardt opparbeidede skattepenger.

Herskapet har da helt klart viktigere ting å gjøre enn å høre på skitne hverdagsmennesker.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Kynisk yrkespolitiker Tina Bru utskjelt i Haugesund dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/kynisk-yrkespolitiker-tina-bru-utskjelt-i-haugesund/feed/ 462
Hvorfor ønsker norske politikere mer innvandring? https://akroma.no/hvorfor-onsker-norske-politikere-mer-innvandring/ https://akroma.no/hvorfor-onsker-norske-politikere-mer-innvandring/#comments Sat, 13 Jun 2020 12:08:47 +0000 https://akroma.no/?p=29327 Innlegget Hvorfor ønsker norske politikere mer innvandring? dukket først opp på akroma.

]]>
I en kronikk publisert på Resett lørdag, spør en av deres innsendere hvorfor norske politikere ønsker mer innvandring. Det er et godt spørsmål, og det krever et svar.

I kronikken vises det til at multikultur ødelegger samfunn. Dette er sant. Likevel er multikultur bare et symptom på andre og langt mer alvorlige og underliggende problemer.

For å finne svaret på spørsmålet som stilles i Resett, må vi se til Kina.

Kina er et land med mange utfordringer. Men det er også et land hvor meritokrati har spilt en sentral rolle for landets økonomiske og industrielle utvikling. Nettsiden The Unz Review har laget en detaljert oppsummering av hvilke kvalifikasjoner president Xi Jinping har å vise til.

Disse kvalifikasjonene innebærer blant annet hvordan Xi Jinping som ung mann jobbet seg oppover helt fra bunnen. Noe han har gjort fra en bakgrunn på den fattige kinesiske landsbygda. Artikkelen bør leses i sin helhet.

Kinas president Xi Jinping fotografert i 2014. FOTO: Michel Teme (CC BY-SA 2.0).

At personer som Xi Jinping er perfekt støpt som ledere av nasjoner, er det liten tvil om. De er kompetente, beslutningkraftige og innehar nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner.

Det samme kan ikke sies om vestlige ledere som Emmanuel Macron, Angela Merkel og Erna Solberg.

Idiokratiet

Norge er et relativt nyrikt land, på grunn av naturlige oljeforekomster utenfor norskekysten.

Dette gjør at Norge i dag kan tillate seg å kvotere kvinner, minoriteter og yrkespolitikere inn som ledere. Både innen politikk og offentlig forvaltning.

Vi som nasjon kan tillate oss å lefle med en misforstått tolkning av FNs menneskerettskonvensjoner. En tolkning som tilsier at alle mennesker er like, og at alle mennesker har de samme kognitive og evnemessige forutsetninger fra de er født.

Dette til tross for at vitenskap og forskning sier noe annet. Nemlig at menneskers evnenivå og kognitive ferdigheter i stor grad er genetisk bestemt. I likhet med en hel rekke andre egenskaper – både fysiske og psykiske.

Men i Norge kan alle bli alt.

Selv de dummeste blant oss, som er for klønete til å gjøre noe praktisk og for sløve til realfag, kan utdanne seg langt over sitt evnenivå. For å deretter tiltre i stillinger som de på ingen måte har forutsetninger til å fylle.

Resultatet er at vi får kunstnere som driter maling ut av ræva, og en kunnskaps- og integreringsminister som Guri Melby. En kvinne hvis eneste «kvalifikasjoner» er en masteroppgave om tøysedialekter i TV-serien Team Antonsen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har en mastergrad om dialektbruken i TV-serien «Team Antonsen». Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret (CC BY-NC 2.0).

Norge har altså, i likhet med de fleste andre vestlige land, åpnet opp for at funksjonelle idioter kan tiltre i sentrale maktposisjoner. Noe som kommer av sosialdemokratiets grunntanke om likhet. At alle er like, og at alle har de samme forutsetninger. Den meritokratiske filosofien er helt forkastet til fordel for dette påfunnet.

Det er en svært farlig vei å gå for et hvilket som helst samfunn.

Videre ender vi opp med figurer som utenriksminister Ine Marie Søreide. Som nå i dag omtales av norske aviser for å ha brukt flere hundre tusen kroner på rosa sokker og nøkkelbånd.

TITTEN TEI: Utenriksminister Ine Marie Søreide ser ut som en karikatur av en mann, med kortklippet hår. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret (CC BY-NC 2.0).

Det er åpenbart at slike figurer ikke egner seg som ledere.

Kvinner i politikken

Mye av problemet med inkompetent ledelse har en naturlig forklaring.

Kvinner er fra naturens side ofte følelsesstyrte og lite rasjonelle mennesker. De fokuserer gjerne mer på relasjoner enn på situasjoner. Kvinner er derfor dårlig egnet som ledere, og bør ikke under noen omstendigheter ha ansvar for andre mennesker. Med unntak av egne barn.

Fra et rent biologisk standpunkt er kvinner verdsatt på grunn av sin fruktbarhet. Noe som er årsaken til at kvinner blir tatt til fange under kriger, selges som sexslaver, og kan kjøpes for kameler i noen deler av verden.

Når kvinner treffer overgangsalderen (menopausen), mister de sin fruktbarhet, og dermed sin biologiske verdi. De mister det eneste som gir dem mening. Mange kvinner klipper da håret kort for å etterligne menn. Særlig gjelder dette kvinner i leder- og maktposisjoner. Disse kvinnene ender da bare opp som karikaturer av mannlige ledere.

Dette fenomenet er relativt lett å observere. Gå gjerne en tur på gaten og se etter pre- og post-menopausale kvinner med kortklippet hår. Det er en hel del av dem.

Mye problemer

Når vestlige land slipper kvinner til i politikken, så skapes det en hel rekke problemer. Blant annet med fødselsrate.

Ideologier som feminisme får slippe til i offentligheten. Noe som fører til at mange vestlige kvinner kjører kuk-karusellen til de bikker 30, og treffer veggen. En alder hvor de typisk opplever å være mindre attraktive på kjøttmarkedet. Ofte er de barnløse, på grunn av utsvevende livsførsel, og på grunn av lange og meningsløse utdannelser som skal plassere dem i maktposisjoner. Ting som de kaster bort sine mest fruktbare år på.

I stor grad blir dette sett på som akseptert.

Ifølge SSB har fruktbarheten i Norge stupt. Kvinners ansvarsløse livsførsel har åpenbart en stor del av skylden for dette. Men samtidig har vestlige menn også blitt mer feminiserte. Noe som er en direkte følge av plutselig velstand, på grunn av olje og industrialisering.

Den tradisjonelle kjernefamilien blir gjerne sett ned på i dag.

I et slikt samfunn vil også moteriktige meninger og holdninger knyttet til innvandring få grobunn. Oftest blant feministiske og barnløse kvinner i maktposisjoner, og blant feminiserte menn.

Årsaken til multikultur

Når multinasjonale selskaper søker å tjene penger på reklamer og profilering, basert på ting som Pride og BLM, så selges ikke bare produktene, men også idéene. Dette er tilfelle for selskaper som Apple, Coca-Cola, HBO, Microsoft og Google.

Kvinner og feminiserte menn er lettpåvirkelige. De lar seg suggere av reklamer og populærkultur, hvor ting som multikultur brukes for å selge produkter. Disse idéene brukes for å fremstille store multinasjonale selskaper som tolerante, snille og inkluderende.

Noe som til og med NRK Satiriks har observert, og gjort narr av.

Med dette innholdet på alle flater, fra TV og filmer, til aviser, nettsider, kinoer og reklameplakater, er det så omfattende at det blir oppfattet som normative retningslinjer. Inntrykkene som fremmes blir en mal for hvordan lettpåvirkelige mennesker tror at verden skal være.

Kort forklart: Storkapitalens populærkulturelle fremstillinger av multikultur og toleranse er ment å fremstille multinasjonale selskaper som tolerante, gode og snille. Lettpåvirkelige mennesker tror at inntrykkene de får fra dette er rettledende for hvordan de bør leve sine liv.

Når disse lettpåvirkelige menneskene er statsledere, politikere og mediepersonligheter, så viderebringer de disse budskapene.

Resultatet er at moteriktige holdninger blir overført til praktisk politikk, og vestlige land får mer innvandring og multikultur.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Innlegget Hvorfor ønsker norske politikere mer innvandring? dukket først opp på akroma.

]]>
https://akroma.no/hvorfor-onsker-norske-politikere-mer-innvandring/feed/ 98