akroma https://akroma.no helt enkelt Mon, 27 Jan 2020 18:47:14 +0000 nb-NO hourly 1 https://akroma.no/wp-content/uploads/2019/03/cropped-AkromaIcon-300x300-150x150.png akroma https://akroma.no 32 32 Siste: Finansiell sensur kan ha nådd Norge https://akroma.no/siste-finansiell-sensur-kan-ha-nadd-norge/ https://akroma.no/siste-finansiell-sensur-kan-ha-nadd-norge/#respond Mon, 27 Jan 2020 17:25:30 +0000 https://akroma.no/?p=26333 Mandag melder nettavisen Resett at Selvstendighetspartiet (ShP) er nektet å opprette en bankkonto i Sparebank 1 SR-bank. Hendelsen har vakt spekulasjoner om politiske motiver.

Slike hendelser bør ikke komme som noen overraskelse. Finansiell sensur har i løpet av de siste årene blitt relativt vanlig.

Nå den 27. januar kan Resett melde at Selvstendighetspartiet blir nektet å opprette bankkonto.

Hendelsen har vakt sterke mistanker om politiske motiver fra Sparebank 1 SR-bank.

Ikke uten grunn.

Mandag 20. januar kunne den tyske avisen Die Tagestimme formidle at den Østerrikske aktivisten Martin Sellner skal ha fått en rekke private bankkontoer stengt ned. Samt blitt nektet å opprette bankkontoer i østerrikske og tyske banker.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble også varslernettstedet WikiLeaks rammet av en finansiell blokade i 2011. Blokaden mot WikiLeaks ble iverksatt som et resultat av uoffisielt press fra myndigheter.

Dette til tross for at WikiLeaks ikke var mistenkt eller siktet for noen lovbrudd i USA på daværende tidspunkt.

Vi lever nå i en tid hvor perverse kulturmarxister driver med likskjending av meningsmotstandere. Noe de nylig gjorde i Franco-saken i Spania.

Finansiell sensur er da en selvfølge man bør regne med.

En betenkelig affære

Hele opptrinnet er preget av en unnvikende og nedlatende holdning fra Sparebank 1 SR-bank sin side. Noe som er vanlig når papirflyttere og blyantkvessere skal demonstrere besluttsomhet og makt.

Avisen Resett skriver:

Det innvandringskritiske partiet Selvstendighetspartiet (Shp) nektes å åpne en bankkonto i Sparebank 1 SR-bank.

Tillitsvalgte i partiet har oversendt partiets e-postkorrespondanse med banken til Resett. Det fremgår av korrespondansen at banken «på bakgrunn av en totalvurdering» ikke ønsker «å ta dette kundeforholdet».

Det vil si at de ikke ønsker å la Shp få en konto hos dem.

Dette lukter av tvilsomme årsaker lang vei. Men det kommer mer.

Resett fortsetter:

Når Shp ber om en ny vurdering, får de til svar at banken ikke finner grunnlag for endring av sin konklusjon, som de heller ikke begrunner noe sted. Banken peker også på at partiet er kunde i en annen bank.

Banken skal ikke ha vist til noen lovhjemmel for avslaget.

Finansavtalelovens § 14 er derimot meget klar:

 1. Institusjonen kan ikke uten saklig grunn avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår.
 2. Kunden skal underrettes om avslag uten ugrunnet opphold når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Underretningen om avslag skal inneholde opplysning om utenrettslige tvisteløsningsordninger.

Selvfølgelig har ikke Sparebank 1 SR-bank greid å oppfylle noe av dette.

Norsk lov får plutselig betydning likevel, når konserndirektør Thor Christian Haugland får spørsmål fra Resett om hva i all verden de holder på med.

Resett skriver:

Konserndirektør i Sparebank 1 SR-bank, Thor Christian Haugland, sier til Resett at de ikke kan kommentere saken.

– Det er i strid med loven å kommentere kundeforhold, slår han fast.

Det hele fremstår som veldig shady, og svært lite troverdig.

Fakta om klageadgang
 • Hvis en bank nekter deg å opprette en konto, så er dette ikke lov.
 • Du kan da klage saken inn til Finansklagenemda.
 • Videre bør du alltid varsle Finanstilsynet om slike hendelser.
 • Klager til Finansklagenemda og varsel til Finanstilsynet gjøres enkelt og greit fra deres nettsider.

Sensur og atter sensur

Politiske partier, organisasjoner og enkeltmennesker er som regel svært avhengige av finansielle tjenester. Med å nekte disse finansielle tjenester, kan man effektivt strupe meninger og ytringer som ikke er ønskelige.

Akroma.no er kjent med at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har overvåket Selvstendighetspartiet i minst ett år. I hovedsak på grunn av rapporter og uttalelser fra forskere ved HL-senteret. Men også på grunn av at partiet kan være målskive for venstreekstrem vold og terrorisme.

PST har videre gått ut med veiledning til en rekke offentlige institusjoner, for hvordan disse skal håndtere såkalte høyreekstreme organisasjoner og grupper i Norge.

Hvorvidt dette kan ha innvirkning på avgjørelsen til Sparebank 1 SR-bank, om å nekte det politiske partiet en bankkonto, er uklart. Men det er helt klart en mulighet.

Det triste med slik virksomhet er at PST (og andre) åpenbart ikke er tilstrekkelig kjent med at offentlige institusjoner og organer som mottar slike henvendelser, om navngitte personer og grupper, er pålagt å gi innsyn i korrepondansen.

Dette blant annet med hjemmel i forvaltningsloven § 13 b.

En helt klart svært plagsom paragraf. Som må ha stukket kjepper i hjulene for mang en selverklært luring, subbende rundt i statens iskalde korridorer.


 

Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


 

]]>
https://akroma.no/siste-finansiell-sensur-kan-ha-nadd-norge/feed/ 0
Eksperimentene som aldri lot seg bevise https://akroma.no/eksperimentene-som-aldri-lot-seg-bevise/ https://akroma.no/eksperimentene-som-aldri-lot-seg-bevise/#respond Sun, 26 Jan 2020 16:59:21 +0000 https://akroma.no/?p=26309 Mandag den 27. januar markeres Den internasjonale Holocaustdagen 2020. Hvor det er 75 år siden fangeleiren Auschwitz-Birkenau ble inntatt av russiske styrker.

Mange mennesker mistet livet i leirer som Auschwitz-Birkenau i løpet av andre verdenskrig.

Sult, sykdommer, kulde og overanstrengelser skapte forferdelige forhold for mange av de innsatte. Også nordmenn var innsatt i disse fangeleirene, hvor mange mistet livet.

Det er i dag ingen tvil om at slik behandling av mennesker er uverdig. Vi kan alle være enige om at slike hendelser aldri må kunne gjenta seg i fremtiden.

Noe viktig mangler

Vitneforklaringene fra folk som skal ha vært innsatt i leirene er dramatiske og grusomme. Særlig når det gjelder medisinske eksperimenter som skal ha litt utført av leger i disse leirene.

Fortellinger om de mest inhumane eksperimenter på tvillinger, barn, eldre, kvinner og menn blir fortalt i bøker, aviser, blader og på nettsider. Det blir fortalt om på foredrag på vestlige universiteter, på skoler og under offentlige markeringer.

Disse fortellingene har gjort meg nysgjerrig. Noe jeg regner med at mange har blitt.

Hvordan foregikk disse eksperimentene egentlig, og hvorfor? Hva ble forsøkt utrettet, og med hvilke metoder?

I 2018 begynte jeg å søke etter rapporter og dokumenter som er knyttet til disse eksperimentene. Fortrinnsvis med utgangspunkt i den mye omtalte legen Josef Mengele. En mann som blir anklaget for å ha ledet disse inhumane eksperimentene på innsatte fanger i leirene.

Som masterstudent ved NTNU i Trondheim begynte jeg å saumfare de kildene som universitetet har tilgjengelig, for vitenskapelige skrifter og rapporter. Universitetet er del av et enormt internasjonalt vitenskapelig nettverk, med universiteter fra hele verden.

Jeg var forventningsfull. Jeg spekulerte på hvordan jeg skulle selektere alle dokumentene som jeg forventet å finne. Skulle jeg nøye meg med stikkprøver? Kunne jeg katalogisere all dokumentasjonen på noen måte?

Til min store forbauselse fant jeg ingenting.

Alt jeg fant var bøker, brev og rapporter med vitneutsagn. Fra mennesker som hevdet å ha sett eksperimentene, hørt om eksperimentene, eller som skal ha blitt eksperimentert på.

Jeg oppdaget til min overraskelse at noe svært viktig manglet. Dokumentasjonen som viser at eksperimentene fant sted. Samt dokumenter som viser at Josef Mengele er skyldig i det han blir anklaget for.

Noe som burde være svært enkelt å oppdrive. I det minste ideelt sett.

Hvor er materialet?

Jeg kan forstå at tyskerne kan ha ødelagt mye av dokumentasjonen rundt slike eksperimenter mot krigens slutt, dersom det fant sted. At det på grunn av dette ikke eksisterer mye dokumentasjon i dag.

Likevel burde det være noe. I det minste fra arkivene til universiteter i Tyskland, Polen eller Sveits. Dokumenter, brev, bilder og rapporter som omhandler – eller er relatert til slike eksperimenter.

Men verken universiteter eller museer har tilsynelatende noe slikt. I det minste ikke som jeg kan finne.

Statsmuseet i Auschwitz-Birkenau har ikke kunnet fremlegge noen dokumentasjon til meg, som er relatert til disse eksperimentene. HL-senteret på Bygdøy har heller ikke kunnet vise meg noen dokumentasjon på disse eksperimentene.

Ikke engang United States Holocaust Memorial Museum, i delstaten Washington i USA, har kunnet vise meg noe som underbygger disse eksperimentene.

Disse institusjonene burde ideelt sett vært ivrige på å offentliggjøre slik dokumentasjon. I det minste burde de kunne sende digitale kopier til enhver som spør. Ja, det beste hadde vært om de bare gjorde dokumentasjonen åpent tilgjengelig på sine nettsider, eller leverte det til offentlige arkiver som Nasjonalbiblioteket.

I stedet etterlater de et voldsomt tomrom.

Og det blir underligere

Jeg holder mulighetene åpne for at det ikke lenger eksisterer dokumentasjon på disse eksperimentene fra krigens dager. Fordi det kan ha blitt ødelagt. Alt sammen.

Men det fremstår som underlig for meg at det tilsynelatende heller ikke finnes dokumentasjon fra etter krigens slutt.

Mennesker som hadde blitt eksperimentert på, og overlevd krigen, ville etter alle solemerker opplevd betydelige helseplager. Helseplager som da ville krevd legetilsyn etter krigens slutt. I løpet av 1950- og 1960-årene burde det vært dokumentert svært godt hva disse pasientene hadde gjennomlevd av traumer, på grunn av eksperimentene.

Heller ikke dette ser ut til å være dokumentert.

Verken i forskningsrapporter, obduksjonsrapporter eller annet. I det minste ikke som jeg har klart å finne. Og dette materialet burde være lett å oppdrive fra norske universiteter.

NRK publiserte denne helgen en video om 90 år gamle Edit Notowicz, som angivelig skal ha blitt eksperimentert på i underlivet som 15-åring – av Josef Mengele selv. I videoen til NRK beskriver hun de uutholdelige smertene hun opplevde.

Kanskje snakker hun sant. Men da bør det eksistere rapporter fra hennes gynekolog eller fastlege, som bekrefter skader påført henne i underlivet.

Noe NRK ikke viser til, eller etterspør.

I stedet konkluderer NRK med at hun ble eksperimentert på av Mengele. Og vi som ser på videoen må tro påstandene, uten videre.

Jeg hevder ikke at disse menneskene snakker usant om sine påståtte opplevelser. Jeg hevder at det er påfallende at dokumentasjonen uteblir.

Legg frem dokumentene

HL-senteret i Oslo har lenge tatt til orde for å motarbeide og bekjempe såkalt holocaustbenektelse og konspirasjonsteorier.

Blant andre har Terje Emberland, Cora Alexa Døving og Claudia Lenz vært ivrige på akkurat dette.

Den helt klart beste måten å gjøre dette på, er selvfølgelig å legge frem den nødvendige dokumentasjonen. Som eksempelvis underbygger at de eksperimentene som skal ha funnet sted – faktisk har funnet sted.

På den måten vil det ikke lenger være noe å stille spørsmål ved. Man konkluderer debatten.

Men av en eller annen grunn, som jeg ikke kan se noen umiddelbar årsak til, så unnlater de å gjøre akkurat dette. De unnlater å offentliggjøre dokumentasjonen som endelig kan legge lokk på en av vår tids mest betente diskurser.

De besvarer heller ikke helt enkle spørsmål som:

 • Hvor er dokumentasjonen på at dette skjedde?
 • Hvorfor offentliggjør dere ikke denne dokumentasjonen?

Som akademiker selv frykter jeg at dette grunner i manglende forståelse for viktigheten av åpenhet og dokumentasjon, relatert til alvorlige anklager og hendelser.

Det kan være at forskere som Terje Emberland ikke har de nødvendige sjelelige evner til å forstå at dokumentasjon og åpenhet er avgjørende. Noe som er veldig synd.

For hadde jeg endelig fått se dokumentasjonen på at disse eksperimentene ble utført, så kunne jeg slå meg til ro med dette. Da kunne jeg endelig legge ballen død, vel vitende om at disse menneskene snakker sant.

I stedet blir jeg gående i et slags akademisk limbo, og lure på hvor dokumentasjonen har tatt veien. I likhet med så mange andre.

I Norge er det HL-senteret som har mandat til å fremlegge denne dokumentasjonen. Min oppfordring til dem er at de nå legger det frem. Slik at det endelig kan settes et punktum for spekulasjoner og undring.

Den internasjonale Holocaustdagen 2020 er en veldig god mulighet for å gjøre nettopp dette.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/eksperimentene-som-aldri-lot-seg-bevise/feed/ 0
Mat: Slik lager du kinesisk suppe av flaggermus https://akroma.no/mat-slik-lager-du-kinesisk-suppe-av-flaggermus/ https://akroma.no/mat-slik-lager-du-kinesisk-suppe-av-flaggermus/#respond Sun, 26 Jan 2020 03:07:13 +0000 https://akroma.no/?p=26300 En bolle med noe som ligner skittent vann, med en død flaggermus sittende midt oppi. Mer skal ikke til for å overraske middagsgjestene.

Flaggermus er forholdsvis rimelig middagsmat som kan serveres på mange ulike måter.

Denne enkle hverdagssuppen er laget med alle de gode asiatiske smakene vi liker: ingefær, løk, chili og kokos.

Med rause biter av saftig flaggermus, og silkemyk kokoskrem, er denne suppen en garantert suksess.

Tid: Ca 45 minutter.

(For fire personer)

Ingredienser:

 • 4 stk levende flaggermus
 • 1 stk løk
 • 30 gram ingefær
 • 1 spiseskje tørket chili
 • 1 boks kokosmelk
 • Salt og pepper

Start med å kok opp rundt 1,5 liter lett saltet vann i en stor kjele med lokk. Tilsett de levende flaggermusene når vannet koker, og sett på lokket. La flaggermusene koke i rundt 25 minutter.

Mens flaggermusene koker hakker du opp ingefær og skiver opp løken.

Tilsett deretter ingefær og løk i kjelen med flaggermusene.

La suppen godgjøre seg på svak varme i ytterligere 20 minutter. Smak til kraften med pepper.

Mens suppen gjør seg klar tar du boksen med kokosmelk ut fra kjøleskapet. Åpne boksen, og grav ut den stivnede massen som utgjør mesteparten av innholdet. Hell dette over i en bolle, og pisk det lett og luftig.

Når suppen er klar heller du den over i serveringsboller. Deretter setter du en død flaggermus oppi hver bolle.

Legg en skje med deilig kokoskrem oppi suppen, sammen med flaggermusen.

Vel bekomme.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/mat-slik-lager-du-kinesisk-suppe-av-flaggermus/feed/ 0
Document og Resett har blitt hissige på sensuren https://akroma.no/document-og-resett-har-blitt-hissige-pa-sensuren/ https://akroma.no/document-og-resett-har-blitt-hissige-pa-sensuren/#respond Sat, 25 Jan 2020 23:34:55 +0000 https://akroma.no/?p=26289 Nettavisene Document og Resett har blitt ivrige på sensur av kommentarer. Trolig skyldes dette frykt for negativ omtale og fordømmelse.

Tidligere har både Document og Resett blitt fordømt av Twitter-venstre. En svært viktig størrelse i ethvert demokratisk samfunn.

De har begge blitt fordømt av en frådende Eivind Trædal. En figur som er oppsiktsvekkende engasjert, til å trolig ha en IQ på anslagsvis rundt 80.

Resett har også blitt fordømt av Jan Tore Sanner. Som opplyser at han blir fysisk kvalm av kommentarfeltet.

Det er forståelig at kritikk fra slike intelligente og viktige personer* er tungt å bære. Tross alt representerer disse figurene selveste øvrigheta. Og da må alle respektere dem.

Sensur, sensur, sensur

Både Document og Resett har [trolig] på grunn av frykt for kritikk fra disse figurene, begynt å sensurere kommentarfeltene hardt. Helt legitime spørsmål og ytringer blir nå fjernet, uten videre.

De kan ikke ta sjansen på at noen skriver noe som kan gjøre Jan Tore Sanner kvalm. Eller som kan få Eivind Trædal til å fråde om munnen av raseri, mens han skriker, hyler og vifter frenetisk med armene.

Sånt går ikke an.

Da er det helt klart bedre å være på den sikre siden. Heller slette unna litt for mye, enn litt for lite. Ingen grunn til å ta noen sjanser.

Men hvis jeg var Hans Rustad i Document, eller Helge Lurås i Resett, ville jeg mye heller gått til innkjøp av en såkalt fidget-leke. For å ha noe å gi til Eivind Trædal, dersom han skulle hisse seg opp. På samme måte vil en stressball som man klemmer på, kunne roe ned Jan Tore Sanner.

Slike leker er trolig godt egnet til å holde Eivind Trædal opptatt med noe. Slik at han roer seg ned. ILLUSTRASJON: MichalPL (CC BY-SA 4.0).

En fargerik leke vil enkelt kunne føre oppmerksomheten deres over på noe annet.

Dette er helt grunnleggende psykologi.

Når alt kommer til alt er det bare snakk om noen litt hissige figurer. Som ikke alltid tenker klart. Dersom de noen gang faktisk gjør det. Da må det vel være bedre å heller roe dem ned, enn å underkaste seg deres stadig skiftende vilje.

Løsne snippen

Jeg vil derfor oppfordre Hans Rustad og Helge Lurås til å løsne opp litt med tanke på kommentarfeltet. Så lenge kommentarer er lovlige i seg selv, så ser jeg ikke noe umiddelbart problem med at de publiseres.

Åpne opp for debatt og diskusjon. Ikke bare bekreftende kommentarer, som alltid går på det samme, og som spiller på den katastrofepornografien som publiseres.

For ting har en tendens til å bli litt Petter Sweden. Hvor alle liksom er overrasket over at noen fremmedkulturelle gjenger har gjort det samme igjen.

Åpen diskurs er langt bedre, tror jeg. I det minste i lengden.

*Komplette idioter


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/document-og-resett-har-blitt-hissige-pa-sensuren/feed/ 0
Lørdagslåta: «Strawberry Crepe» av Club2Tokyo https://akroma.no/lordagslata-strawberry-crepe-av-club2tokyo/ https://akroma.no/lordagslata-strawberry-crepe-av-club2tokyo/#respond Sat, 25 Jan 2020 18:53:24 +0000 https://akroma.no/?p=26283 Låta «Strawberry Crepe» ble utgitt av Club2Tokyo i 2018, på albumet Pink Summer.

]]>
https://akroma.no/lordagslata-strawberry-crepe-av-club2tokyo/feed/ 0
Video: Folk i Kina kollapser tilsynelatende av Wuhan-viruset https://akroma.no/video-folk-i-kina-kollapser-tilsynelatende-av-wuhan-viruset/ https://akroma.no/video-folk-i-kina-kollapser-tilsynelatende-av-wuhan-viruset/#respond Sat, 25 Jan 2020 18:03:23 +0000 https://akroma.no/?p=26274 Ifølge Daily Mail kollapser folk der de står av det såkalte Wuhan-viruset. Viruset er et corona-virus, og er beslektet med SARS og MERS.

Avisen Daily Mail skriver:

Det har dukket opp urovekkende videoer som angivelig viser mennesker som kollapser i gatene i den kinesiske byen Wuhan, som er i sentrum av det nye coronavirus-utbruddet.

Dusinvis av videoer merket som å komme fra Wuhan viser mennesker som ligger på gaten, etter å ha kollapset der de står. Eller mens de ligger på bakken, og får tilsyn av helsepersonell med pustemasker.

Den nye stammen av coronavirus er en SARS-lignende sykdom, som angriper luftveiene. Viruset har drept minst 26 mennesker og smittet 800 over hele verden.

Det understrekes at avisen Daily Mail ikke har kunnet verifisere videoene.

Daily Mail skriver videre:

MailOnline har ikke kunnet verifisere videoene, som sirkulerer mye på sosiale medier.

Det er ikke klart hvor eller når videoopptakene er tatt, selv om videoopptakene ser ut til å komme fra Kina.

Selv om sykdommen for det meste er stengt inne i Kina, har isolerte tilfeller blitt rapportert om i Vietnam, Sør-Korea, Thailand, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Machau og Japan.

Ifølge avisen har ett tilfelle også blitt bekreftet i USA, i delstaten Washington. Samtidig mistenkes det også at flere personer Storbritannia kan ha blitt smittet av viruset.

Alle dødsfallene som følge av viruset har frem til nå funnet sted i Kina.

Fakta
 • Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse.
 • Viruset heter 2019-nCoV, og er et luftveisvirus.
 • Viruset kalles gjerne Wuhan-viruset, fordi det først ble kjent i storbyen Wuhan i Kina.
 • De første tilfellene som ble smittet hadde flere vært på et stort matmarked med sjømat og ulike typer levende dyr, som heter Huanan Seafood Wholesale Market.

Lang inkubasjonstid

Folkehelseinstituttet i Norge (FHI) gikk for to dager siden ut med en artikkel om det nye Wuhan-viruset. Ifølge FHI er viruset et corona-virus, og dermed beslektet med virusene SARS og MERS.

FHI skriver at det ikke er kjent inkubasjonstid for Wuhan-viruset. Men at det for lignende virus, som SARS og MERS, er en inkubasjonstid på mellom tre og fem dager. I sjeldnere tilfeller opp til 14 dager.

Inkubasjonstid er den tiden det tar før du blir smittet av sykdommen, til du først merker at du er syk.

Ifølge University of California, i San Fransisco, kan det nye Wuhan-viruset ha en inkubasjonstid på mellom tre til ti dager.

Ingen vaksine eller kur

FHI opplyser at det ikke finnes noen vaksine mot det nye viruset. Så de oppfordrer folk til å ta generelle forholdsregler, med tanke på hygiene.

Dette for å unngå videre smitte av viruset.

FHI skriver:

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Wuhan, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber.

Videre skriver FHI:

Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene, fortrinnsvis håndvask med såpe og vann, et viktig forebyggende tiltak. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

FHI har også publisert noen generelle reiseråd i forbindelse med utbruddet at Wuhan-viruset.

Reiseråd fra FHI
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer.
 • Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbaserte hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer).
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/video-folk-i-kina-kollapser-tilsynelatende-av-wuhan-viruset/feed/ 0
Akroma.no nevnt i rapport fra SINTEF, bestilt av regjeringen https://akroma.no/akroma-no-nevnt-i-rapport-fra-sintef-bestilt-av-regjeringen/ https://akroma.no/akroma-no-nevnt-i-rapport-fra-sintef-bestilt-av-regjeringen/#respond Fri, 24 Jan 2020 19:50:15 +0000 https://akroma.no/?p=26229 Såkalt fake science har lenge vært en snakkis på vestlige universiteter. Men er resultatet fake science når aktører som SINTEF kløner til egne forskningsprosjekter?

Svaret er både ja og nei.

Forestill deg følgende:

Du jobber som forsker ved SINTEF i Trondheim. Hverdagen din består av å sitte på et kontor og drikke kaffe, mens du stirrer på en dataskjerm. På fritiden trener du, er med familien og du ser på TV. Du lever enkelt forklart et helt normalt A4-liv, i en vanlig norsk by.

Særlig mye kunnskaper om forskning, metode og etikk har du egentlig ikke. Men du fikk jobben. Det er det viktige. Likevel er det ofte ubehagelig når noen stiller spørsmål om teknologi, internett og medier. Ting du egentlig skal kunne mye om, men som du likevel ligger litt bakpå med.

Men skitt au. Verden vil bedras.

I din verden består internett av det du kjenner til. Velkjente ting som Facebook, Twitter, Google, Outlook, Instagram, YouTube, VG.no og Dagbladet.

Og det er stort sett alt.

Du kjenner ikke til løsninger som I2P, Freenet og TOR. Disse tingene er ikke blant applikasjonene på smarttelefonen din, eller på nettbrettet ditt.

Du kjenner heller ikke til de tallrike forumene, som kan være laget med løsninger som Discourse. Du har videre ingen kjennskap til hva kommunikasjonsverktøy som Keybase er for noe rart.

Sånne ting er sikkert bare noe de bruker i utlandet, tenker du. Og søren heller om folk som ikke har en like fin jobb på selveste SINTEF kan forstå seg på den type ting.

Så blir du plutselig en dag sjanghaiet til å delta i et forskningsprosjekt. På oppdrag fra selveste Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Usikkerheten fester grepet. Du innser at du kan bli nødt til å improvisere. Som du har gjort så mange ganger tidligere.

Under et morgenmøte, hvor dere drikker kaffe og spiser snitter, kommer dere frem til at dere vil kalle rapporten På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (sic).

Du kjenner svetteperlene forme seg på panna, idet du tenker «faen». Dette er ting du absolutt ikke kan noe som helst om, og du vet det.

Aller helst vil du bare sitte på kontoret ditt og drikke kaffe. Mens du ser på kattevideoer på YouTube. Akkurat dette føler du at du mestrer. Du har ikke det aller minste lyst til å gi deg i kast med denne oppgaven.

Men rapporten må likevel skrives. Tross alt er du avhengig av lønna du får. Penger vokser som kjent ikke på trær i dag. Særlig for akademikere med litt smale og sære fagfelt.

Så du setter i gang med å «forske». Først starter du med å lage noen passende konklusjoner. For å deretter rettferdiggjøre disse konklusjonene med et haltende akademisk språk.

Dette er hverdagen for SINTEF-forskerne Tor Olav Grøtan, Jannicke Fiskvik, Peter Halland Haro, Per Gunnar Auran, Bjørn Magnus Mathisen, Geir Hågen Karlsen (Karlsen Consulting), Melanie Magin (NTNU) og Petter Bae Brandtzæg (UiO).

Mennesker som trolig er kvotert inn i akademia, på samme måte som aktivister kvoteres inn i de store massemediene.

Det hele er egentlig veldig trist. Men det er samtidig veldig komisk.

Snøballen ruller

Uansett hvordan man ser på saken, så har disse «forskerne» gjort så godt de kan. Med de begrensede kunnskapene de har.

De skriver følgende om Akroma.no i rapporten sin:

I dette søket var fem nettsamfunn overrepresentert: resett.no, document.no, rights.no, xstra.no og akroma.no. De to sistnevnte er mindre brukt av den bredere offentligheten og er betydelig mer ytterliggående og krass i meningsutvekslingen.

Videre hevder SINTEF-forskerne å ha vært inne på krypterte forum. Hvor de åpenbart viser til Akroma.no, som har eget kryptert forum på Matrix-protokollen. Og som oppfordrer til å bruke løsningen Dissenter.

Forskerne skriver:

Blant flere av sidene som ble plukket opp i grafsøkene, og som ikke var en del av sidene vi opprinnelig hadde til hensikt å samle data ifra, fant vi også parallelle krypterte kanaler.

Flere brukere, men også sider, forum og moderatorer oppfordret til å benytte disse aktivt, hvor spesielt to tjenester ble oppfordret til bruk, Matrix protokollen, som for eksempel i riot.im og nettleseren dissenter.

Både innad i de krypterte kanelene, men også på åpne sider var det oppfordringer til både å spre desinformasjon og å manipulere åpne avstemmingsmuligheter.

Dette vitner om en form for organisert adferd utøvd både av enkeltpersoner og større grupper.

Vel. På det krypterte forumet som SINTEF-forskerne hevder å ha vært inne på, finnes det bare én ting.

Det er et bilde av en katt.

Hvorfor en katt? Fordi katter er søte, og jeg er søt når jeg åpent hevder å administrere et kryptert forum.

Et forum som åpenbart må være av interesse for tvilsomme aktører.

Et forum som kun er opprettet for å stå klart, dersom det en dag blir bruk for det.

Så her er det to muligheter:

 1. Forskerne ved SINTEF lyver så det renner av dem.
 2. Forskerne ved SINTEF leser veldig mye ut av et bilde av en katt.

Dissenter er for øvrig heller ikke et kryptert forum. Det er bare en morsom gimmick for å legge kommentarfelt på absolutt alle nettsider.

For å krydre bløffen de prøver å selge, lefler SINTEF-forskerne med at aktører som Akroma, Steigan, Resett med videre agerer på vegne av fremmede stater. Underforstått Russland, Kina og lignende. I den hensikt å påvirke kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Det er temmelig friskt.

Men hva kan man forvente av forskere som viser til konspirasjonsteorier som #RussiaGate som en uomtvistelig sannhet?

Tross alt er konspirasjonsteorien #RussiaGate bare venstresidens versjon av QAnon og PizzaGate. Og disse forskerne har ukritisk hoppet på trenden.

Noe som egentlig sier det meste.

Veldig finurlig

Det vi kan se er at forskerne ved SINTEF bevisst dikter opp uriktig informasjon, samtidig som de hevder å forske på spredning av uriktig informasjon.

Fiffig, for å si det rett ut.

Som akademiker selv vil jeg hevde at rapporten til SINTEF ikke er verdt papiret den er skrevet på. Men hvem er jeg til å dømme? Penger vokser som nevnt ikke på trær. Og jeg har forståelse for at disse forskerne ønsker å selge produktene sine.

Uansett om resultatet er mildt sagt skranglete.

Jeg regner med at de har regninger som må betales, de også. Som alle andre.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/akroma-no-nevnt-i-rapport-fra-sintef-bestilt-av-regjeringen/feed/ 0
TOR-spesial: Hvordan bruke Monero, enkelt og sikkert https://akroma.no/tor-spesial-hvordan-bruke-monero-enkelt-og-sikkert/ https://akroma.no/tor-spesial-hvordan-bruke-monero-enkelt-og-sikkert/#respond Fri, 24 Jan 2020 16:18:28 +0000 https://akroma.no/?p=26216 Forsvinningssaken på Lørenskog er spesiell, fordi antatte kidnappere har krevt løsepenger i kryptovalutaen Monero. Akroma gir deg her en enkel guide til hvordan du kan bruke Monero.

Først må vi forstå hva Monero er, og hvordan det virker.

På mange måter er det veldig enkelt. Monero er en digial valuta, som er designet spesielt med tanke på anonymitet og kryptografisk sikkerhet. Transaksjoner er tilnærmet umulige å spore. Noe som gjør Monero ettertraktet blant kriminelle, dissidenter, aktivister og andre.

Bak disse funksjonene ligger komplisert kryptografisk programmering, som per i dag ikke kan brytes.

Likevel er Monero svært enkelt å benytte for hvem som helst.


Denne saken er en TOR-spesial fra Akroma. For å lese hele saken, gjør du det gratis, sikkert og enkelt på akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/tor-spesial-hvordan-bruke-monero-enkelt-og-sikkert/feed/ 0
Siste: Knut Alil blir ny minister for samferdsel https://akroma.no/siste-knut-alil-blir-ny-samferdselsminister/ https://akroma.no/siste-knut-alil-blir-ny-samferdselsminister/#respond Fri, 24 Jan 2020 03:00:03 +0000 https://akroma.no/?p=26189 Inkompetente yrkespolitikere blir stadig mer underholdende. Nå skal Knut Alil forvalte norsk samferdsel og transport.

Ifølge avisen Lastebil.no er det VG som har kommet med nyheten om at Knut Arild Hareide blir ny samferdselsminister.

Forutsatt at VG snakker sant, kan dette by på prima underholdning fremover.

Lastebil.no skriver:

En sentral kilde i partiet skal ha opplyst til VG at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide vil bli utnevnt til Norges nye samferdselsminister.

– Jeg dro fra Norge med en flertallsregjering det ikke var aktuelt for meg å være med i, og så endret situasjonen seg dramatisk i løpet av reisen og nå har jeg kommet hjem, sa Hareide til VG på Gardermoen torsdag morgen.

Ifølge VG skal den nye regjeringen presenteres på Slottsplassen fredag formiddag.

Fakta
 • Knut Arild Hareide, også kjent som Knut Alil, er en norsk politiker for Kristelig Folkeparti (KrF).
 • Hareide var partileder i KrF fra 2011 til 2019. Han trakk seg som følge av at partiet valgte å gå inn i Solberg-regjeringen.
 • I perioden 2009–2013 var han innvalgt fra Akershus, og ledet Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og 22. juli-komiteen.
 • Hva disse komiteene egentlig har utrettet er ikke riktig godt å si.
 • Hareide var Norges miljøvernminister 2004–2005

Ifølge NRK blir det en rekke omrokkeringer i ministerpostene i regjeringen. Blant annet blir Åker-Riksa ny kunnskaps- og integreringsminister.

Store Blå fortsetter som statsminister.

Årsaken til disse omrokkeringene er at Fremskrittspartiet (FrP) valgte å trekke seg fra regjering den 20. januar. Bakgrunnen til at FrP trakk seg fra regjering, er at en IS-tilknyttet pakistansk kvinne ble hentet til Norge med to barn denne uken.

Unnskyldningen for at IS-kvinnen ble hentet til Norge, er at hun angivelig har en syk femåring. Som nå i ettertid viser seg å trolig ikke være så syk likevel.

Da IS-kvinnen ble hentet til Norge, var det ifølge Dagbladet til stor jubel fra både Kristelig Folkeparti og Venstre.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/siste-knut-alil-blir-ny-samferdselsminister/feed/ 0
Mediene: Norske journalister beføler hverandre, nå igjen https://akroma.no/mediene-norske-journalister-befoler-hverandre-na-igjen/ https://akroma.no/mediene-norske-journalister-befoler-hverandre-na-igjen/#respond Wed, 22 Jan 2020 16:07:45 +0000 https://akroma.no/?p=26173 Ville du befølt en klam og ekkel kontorrotte med hengepupper og bananrygg? Ifølge en fersk rapport er dette «in» i norske mediehus.

Presseorganisasjonenes nyeste undersøkelse om seksuell trakassering er lansert.

Undersøkelsen viser at 96 norske medieansatte rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Bare i løpet av de siste seks månedene. De aller fleste av disse er kvinner.

Det er imponerende tall.

Undersøkelsen viser også at den seksuelle trakasseringen i all hovedsak kommer fra egne kolleger.

Medier24 skriver:

I vinter sendte en rekke av pressens bransjeorganisasjoner ut en spørreundersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen – nærmest identisk som den som ble sendt ut for to år siden. 

– De deltakende organisasjonene vil rette en stor takk til alle som har bidratt til denne undersøkelsen; til alle organisasjonene og bedriftene som har delt og deltatt, til alle som har kommet med innspill og til alle de 5221 som har svart på undersøkelsen. Samtidig oppfordrer vi ledere, tillitsvalgte og øvrige medarbeidere til å fortsette den viktige jobben med å forebygge seksuell trakassering i mediebransjen, skriver de i en melding. 

Ting har med andre ord ikke forandret seg så mye siden forrige undersøkelse i 2017.

Medier24 fortsetter:

– Midlertidige ansatte er fremdeles mest utsatt – sett opp mot fast ansatte og frilansere, sa MBL-analytiker Bente Håvimb under presentasjonen av undersøkelsen. Hun pekte også på hvilke grupper som er mest utsatt.  – Journalister og redaksjonelle medarbeidere, samt medarbeidere i salg og marked, er overrepresentert, sa hun. 

Jeg trodde lenge at det bare var Grise-Martin som drev med sånt. Men jeg har åpenbart tatt feil. Fenomenet er visst relativt utbredt, ifølge undersøkelsen.

Noe som unektelig er veldig komisk.

For hvem ved sine fulle fem greier å seksualisere noe sånt som eksempelvis dette eller dette?

Eller noe sånt som dette?

FOTO: Jarl Vines (CC BY-SA 3.0 NO).

Vel, altså bortsett fra Grise-Martin da selvfølgelig.

Som mann må jeg innrømme at disse bisarre karakterene ikke akkurat er billedskjønne eller kjekke. Ingen mengde alkohol kan gjøre slike attraktive for meg. Og jeg vet at de fleste menn ser det på samme måte. Naturlig nok.

Kvinner i norske mediehus er som hovedregel både stygge og ondskapsfulle. Noen skrekkelige burugler.

Disse kreaturene har et fjes bare en mor kan elske. Og da en mor som virkelig legger godviljen til.

Mennene er heller ikke noe bedre. Med lange, knoklete fingre, tynne nakker, røykånde og utstikkende ører.

Hvordan skjer det?

Jeg lurer litt på hvordan denne seksuelle trakasseringen i norske mediehus egentlig foregår.

Er det slik at de lurer seg til en liten «tit-grab» ved redaksjonens kaffemaskin?

Eller lar mennene de knoklete kontorhendene sine gli litt langt ned, når de tilbyr sine kvinnelige kolleger en nakkemassasje ved kontorpulten. Slik at de plutselig knar på brødene?

Det er vanskelig å si.

Fenomenet er i hvert fall så utbredt at bedriftene må ha egne rutiner for å håndtere det. Interne rutiner som ikke alle kjenner til visstnok.

Medier24 skriver:

Videre står det at 55 prosent nå kjenner til varslingsrutinene til bedriften og at kjennskapen er høyere enn den var for to år siden (30 prosent). 

Hvordan presenteres slike rutiner for de ansatte? Det lurer jeg på. Står det noen med en skranglete overhead og peker på plansjer, med tegninger som viser hvor det er ok å berøre buruglene?

Tegninger hvor jur, rumpe og skritt er markert med rødt faresignal.

Trolig.

Hvor buruglene sitter på bakerste rad, korser armene, og stirrer over hornbrillene. Mens mennene bøyer hodet i en kollektiv skam og skyld, for noe som enkeltpersoner kan finne på å gjøre.

Hvorfor skjer det?

Årsaken til at disse medarbeiderne i norske mediebedrifter tafser på hverandre, er veldig enkel.

Det er fordi de er kulturmarxister. De er egohumanister.

Og kulturmarxister er som kjent drevet av kun én ting. Grådighet. Og i grådighet finner vi også begjær.

Disse groteske og latterlige figurene kan ofte ikke avstå fra å synke de grådige klørne sine inn i hverandre også. Slik de gjør med mennesker.

Parasittene kannibaliserer ganske enkelt hverandre.

Denne type atferd er svært sjelden blant andre parasittiske organismer i naturen. Men for kulturmarxister er slik adferd en naturlig del av deres syklus.

Disse morbide kreaturene er på alle måter både foruroligende og motbydelige. Men samtidig fascinerende å observere.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


]]>
https://akroma.no/mediene-norske-journalister-befoler-hverandre-na-igjen/feed/ 0