Fire måneder fengsel for å slå skadet elg, med jekk

En 45 år gammel mann fra Fosen i Sør-Trøndelag må i fengsel for brudd på dyrevelferdsloven. Bakgrunnen er at han i mai i fjor prøvde å slå ihjel en elg, med et jekkhåndtak.

Fosen tingrett har nå idømt mannen 120 dager ubetinget fengsel for hendelsen.

Også en 33-årig mann fra Fosen, som filmet hendelsen, må i fengsel i 90 dager for psykisk medvirkning – samt også andre forhold.

Tingretten skriver:

Foranledningen til avlivingsforsøket var ifølge 45-åringen at de traff på en ung dame som sto i veikanten ved åkeren med en grå bil.

Den unge damen hadde fortalt at elgen var skadet, og at hun hadde ringt viltnemnda og politiet uten at hun hadde fått kontakt. I følge 45-åringen hadde den unge kvinnen vært «helt på tuppa» og hadde anmodet ham om hjelp.

Mannen hadde da tilbudt seg å avlive elgen.

Han var klar over at han i utgangspunktet ikke kunne avlive et slikt dyr, men ga uttrykk for at man heller ikke kunne la den bli liggende og lide.

Biljekken var det eneste redskapet de hadde.

Den medtiltalte 33-åringen fra Fosen var med i samme bilen som 45-åringen. Han bestemte seg for å filme hendelsen.

Delte video på Snapchat

Den domfelte 45-åringen prøvde da å slå ihjel elgen, med å denge den gjentatte ganger i hodet med et jekkhåndtak.

Tingretten skriver:

Politiet ble 30.05.2018 gjort kjent med at det verserte en video på sosiale medier som viste en mann som flere ganger slo en liggende elg i hodet med en biljekk.

Videoen på 35 sekunder starter med at en person i grønn T-skjorte går med en biljekk i hånden mot en elg som ligger i gresset. Elgen fremstår som skadet. Den prøver å reise seg når personen kommer imot den, men greier ikke dette.

Videoen det er snakk om dukket opp på sosiale medier 29. mai 2018.

– Dryl te asså så det held

Tingretten skriver:

Personen med jekken filmes dels bakfra dels fra siden. Mens denne personen går mot elgen høres en stemme på videofilmen si: «..bare ta , bare ta….gå rett på den med en gang…tvert…dryl te asså så det held… bare slå, gå rett på`n… gå rett på`n».

Deretter sies noe som ikke hørtes tydelig, så – «rett i haue».

Stemmen gjentar videre : «Du må gå på`n, ta`n no, rett i haue på`n».

Elgen prøvde nå å reise seg, men greide det ikke, og personen med den grønne T-skjorta slo elgen i hodet forfra med første slag.

Videre skriver tingretten:

Videoen viser tre harde slag mot hodet på elgen. Elgen rauter/brøler når slag nummer 2 og 3 treffer.

Filmen avsluttes etter det tredje slaget.

Begge tiltalte har i retten forklart at elgen etter det tredje slaget skal ha reist seg og løpt ifra dem mot grusveien, og at de selv forlot stedet etter dette.

Var i dårlig forfatning

Elgen som ble slått i hodet med jekkhåndtaket var ifølge tingretten i dårlig forfatning.

Tingretten skriver:

Det er på det rene at det her er tale om en sterkt skadet/syk elg. Elgen hadde et åpent brudd på høyre bakbein og hoven framfot.

Den hadde parykkhorn, et hormonelt og relativt sjeldent hormonelt syndrom. Gråfargen på øynene, som ble beskrevet i retten av ettersøksjeger Knut Rødsjø, som avlivet elgen dagen etter, kan indikere blindhet eller sterkt nedsatt syn.

Tingretten skriver også at dyrevelferdsloven pålegger folk hjelpeplikt, dersom man treffer på et sykt, skadet eller hjelpeløst dyr.

Dyrevelferdsloven § 4 angir en hjelpeplikt for enhver som treffer på sykt, skadet eller hjelpeløst dyr. Paragrafens annet ledd gir en rett til avliving dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt.

Slik avliving kan likevel ikke gjøres dersom det lar seg gjøre å få tak i eier, veterinær eller politi innen rimelig tid. Lovens klare utgangspunktet er således at det skal varsles.

Med andre ord er det lov til å avlive dyr, dersom det er helt nødvendig. Men bare i ekstreme nødstilfeller. Og da med egnet utstyr. Altså ikke et vanlig jekkhåndtak.

Del innhold: