Forsvaret: Tampax-bataljonen vil kvitte seg med «kvoterings-spøkelset»

Kvinner i Forsvaret sliter med en følelse av å være kvotert inn. Dette er et sunnhetstegn, og vi bør alle bidra til å forsterke denne følelsen.

Generalmajor Tonje Skinnarland i Luftforsvaret skriver fredag en kronikk i Forsvarets forum om kvotering av kvinner. Det er det vanlige tøyset om at kvinner gjør Forsvaret så mye bedre, men på ett punkt har Skinnarland likevel rett, om enn utilsiktet.

Forsvarets forum:

De siste dagene har to unge modige stemmer truffet min oppmerksomhet om samme tema. Først en direkte henvendelse fra Ledende flysoldat Charlotte Reinertsen til sjef Luftforsvaret, så innlegget fra Kaptein Edith Mutamuliza Alnes her i Forsvarets forum.

Begge har opplevelse av kvotering og oppfatter at måten det gjøres på skader likestillingen og synet på kvinner i Forsvaret.

De skal begge ha anerkjennesle for å dele sine opplevelser og betraktninger om kvotering og takk for sitt sterke engasjement til det beste for Forsvaret. Det er viktig at vi snakker om kvoterings-spøkelset som så ofte svever over debatten og preger selvbildet til så altfor mange av våre yngre kvinner.

Rart hvordan kvotering er noe folk reagerer negativt på.

Dette til tross for all propagandaen som sier at det å kvotere inn noen som er mindre kompetente øker kompetansen.

Jeg er på mitt 34 år i Forsvaret og kjenner igjen opplevelsen og oppfatningene. I hele min karriere har det vært målsetning om høyere kvinneandel og utallige tiltak for å nå dette.

Kvotering har vært et stridstema med mange meninger og sterke følelser i alle disse årene. Jeg vet av erfaring at de aller fleste jenter, tidlig i sin militære karriere, kjenner på spørsmål om å være kvotert og følelsen av å måtte jobbe dobbelt så hardt for å bevise at de duger.

Forskjellige krav til kvinner og menn i forsvaret og politiet kan være en årsak til disse følelsene.

Kjønnsbalanse

Skinnarland har likevel rett i at det er for mange kvinner i skoleverket.

Kvinner og menn er fra naturens side svært forskjellige, og det er unektelig slik at kvinner ikke kan gjøre alt som menn kan gjøre. Et eksempel på dette er rollen som lærere.

Før i verden var det mest mannlige lærere, noe som gjorde at små gutter kunne lære å bli menn. I dag er skoleverket preget av venstrevridde kvinner, som mer enn gjerne narrer barna til å tro at de bør skifte kjønn.

En bedre kjønnsbalanse i skoleverket kan være en god idé. Men neppe av de årsaker som Skinnarland selv legger frem.

Vi trenger derfor mer åpenhet, bevisstgjøring og ufarliggjøring av kvotering som virkemiddel for å oppnå bedre kjønnsbalanse.

Jeg tror oppriktig på at Forsvaret blir bedre med flere kvinner, på samme måte som jeg tror grunnskolen og helsevesenet blir bedre med flere menn.

Det handler egentlig ikke om kvinner eller menn, men at vi har mangfold i organisasjonen. Bedre kjønnsbalanse bidrar til større mangfold fordi vi har rekruttert bredere og representerer befolkingen bedre.

Men det beste er trolig påstanden om at mangfold er bra fordi mangfold er bra. Fordi mangfold. Mer kvinner, homofile og fremmedkulturelle i Forsvaret er med andre ord bra, bare fordi det er mangfold.

Forskning underbygger at mangfold er et konkurransefortrinn. Mangfold handler ikke bare om kjønn, men også om kulturell bakgrunn, seksuell orientering, ulik utdanning, ulik erfaring og ulike perspektiver.

Målrettet arbeid for å bedre kjønnsbalansen og mangfold innen ulike samfunnsområder er fortsatt viktig i Norge på tross av at vi er et av verdens mest likestilte land. Derfor har vi politiske målsettinger og benytter moderat kvotering for å nå målene.

Med dette får vi demonstrert hvorfor kvinner ikke har noe særlig i Forsvaret å gjøre i utgangspunktet. Evnen til å tenke logisk og til å være faktisk løsningsorientert er ofte fraværende hos kvinner. Dette er en naturlig egenskap fra naturens side.

Dessuten snakker kvinner som regel bare tull, noe som gjør dem irriterende.

Les også: Japans OL-president: – Kvinner snakker for mye og er irriterende

I noen tilfeller kan kvinner bidra i Forsvaret med ting som matlaging, rengjøring og sanitæroppgaver. Men trolig ikke noe særlig mye mer.

En av de største tabbene vestlige land har gjort er å slippe kvinner til i politikk, medier og forvaltning. Resultatet av dette er svenske tilstander, hvor feminisme og venstrevridde holdninger har fått løpe amok i mange år.

Kvinner er som hovedregel veldig følelsesstyrte og irrasjonelle. De er stort sett bare flinke med relasjoner, og til å ta seg av barn.

Forestillinger om at kvinner har noe å gjøre i Forsvaret, i politikk, medier og forvaltning er gammeldagse og utdaterte. Det er på tide å tenke litt nytt.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: