Frihets-konvoiene er bra, men de er ingen seier i seg selv

Det er alltid vakkert å se vanlige arbeidere snu opp-ned på hele samfunnet og protestere mot maktovergrep.

I løpet av den siste uka har jeg heiet på frihetskonvoiene i Canada og andre steder. Det er et sunnhetstegn at vanlige folk nå begynner å reise seg opp og protestere mot de fullstendig korrupte elitene, løgnpressen og politikerne som presser folk til å ta farlige medikamenter gjennom uberettigede mandater.

Likevel er ikke disse protestene en sier i seg selv. En svale gjør ingen sommer. Selv om protestene er et vakkert steg i riktig retning.

Protest-konvoiene startet som en markering mot vaksinekrav, hvor det kreves at lastebilsjåfører som krysser grensa mellom Canada og USA må ha tatt de tvilsomme mRNA-sprøytene. Har de ikke dette så får de ikke fraktet lasten.

Nå har protest-konvoiene vart i rundt en uke.

Samtidig er det lærerikt å se hvordan løgnpressen og myndighetenes forlengede voldsapparat «Antifa» angriper arbeiderklassen når de protesterer. Det er en påminnelse om at storkapitalen og voldsvenstre jobber for de samme interessene, og at de er én og samme ting.

Grupperinger som «Antifa» og den identitetspolitiske venstresiden har alltid vært finansiert av storkapitalen, eliter og myndigheter. Antifa-medlemmer rekrutteres aktivt inn i løgnmedier, politikk og forvaltning i vestlige land – også her i Norge.

Slik har det vært lenge.

Når arbeiderklassen samles for å demonstrere mot reell urett og undertrykking, er det Antifas oppgave å angripe demonstrasjonene.

Det skjer hver gang.
Hver.
Eneste.
Gang.

Når disse fra Antifa dukker opp for å avholde «motdemonstrasjoner» lukter det påvirkningskampanje fra myndighetene lang vei av hele opplegget.

Selvfølgelig dukker de opp for å arrangere «motprotester» og kalle frihetskonvoiene «nazister», mens de messer noe greier om «transrettigheter». Disse statsfinansierte aktivistene er alltid helt på trynet.


Del innhold: