FrP har krøpet opp på historiens skraphaug – der bør de få ligge

I møte med totalitære krefter vil demokratiske aktører som FrP alltid tape. Særlig hvis de velger å krype.

Store deler av den såkalte høyresiden i Norge er profesjonelle tapere som er redde for å ha meninger, og de skammer seg over de meningene de eventuelt måtte ha. Dette er fordi de er så kondisjonerte av diskursen i venstrevridde medier at de tror propagandaen der er «normalen».

Selvfølgelig kan ikke FrP vinne frem med slike holdninger og en slik forsamling i partiet.

Alt FrP har greid å gjøre frem til i dag er å krype rundt på alle fire, mens venstrevridde medier pisker dem med et vått håndkle.

Et eksempel på dette er hvordan Sylvi Listhaug tar avstand fra ordet «nasjonalkonservativ», mens de tre mest fremtredende politikerne i det tidligere regjeringspartiet blir omtalt som «kontroversielle» av venstrevridde VG.

VG:

De tre kontroversielle Frp-politikerne Sylvi Listhaug, Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen stiller seg helhjertet bak utkastelsen av Oslo Frps leder. Ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme, mener Listhaug.

Samtidig ekskluderer FrP egne medlemmer som Geir Ugland Jacobsen, fordi disse vil sette «Norge først».

Aftenposten:

Senere har Jacobsen og flere i Oslo-partiet i diskusjoner om nytt program tatt til orde for at Frp bør bevege seg i en mer nasjonalkonservativ retning, sette «Norge først» og bli et «patriotisk fyrtårn».

Siv Jensen var ute i flere medier i sommer og karakteriserte utspillet som helt uakseptabelt. Hun sa at Ugland Jacobsen og hans meningsfeller i Oslo kun var «en liten gruppering i Oslo». Hun sa også at de som ikke ville innrette seg, var i feil parti.

Grunnholdningen i FrP er redsel og frykt. Hele partiet oser av mandelolje etter å ha gitt etablissementet politisk thaimassasje med «happy ending», i et forsøk på å bli aksepterte.

Det beste vil være om FrP bare slukker lyset og går hjem.

«Konservative»

I Norge finnes det aktører på den såkalte høyresiden som er villige til å ofre behovene og tryggheten til sine egne barn, bare for å hjelpe tilfeldige fremmede.

Et eksempel på dette er den såkalte Granavollplattformen, hvor regjeringen stadfestet at de vil bekjempe «rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet».

Som om dette er et faktisk problem.

Regjeringen utformet også en egen handlingplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, signert av blant andre tidligere justisminister Jøran Kallmyr (FrP).

Disse handlingsplanene blir utformet samtidig med at hvite barn og unge blir systematisk utsatt for fornedringsran og dominansvold fra fremmedkulturelle.

I flere europeiske land blir hvite småjenter systematisk utsatt for såkalt grooming av i hovedsak pakistanske gjenger.

Les også: Hvilket liv vil barn som utsettes for grooming få?

I stedet for å rette oppmerksomheten mot disse faktiske problemene iverksetter regjeringen i Norge, da med FrP, egne handlingsplaner for å håndtere hvite menneskers angivelige krenkelser av ikke-hvite.

De er faktisk såpass dumme.

Til alt overmål søker FrP å posisjonere seg som Norges fremste støttespiller av fremmede stater som Israel, men det er samtidig ikke greit at medlemmene vil sette Norge først. Dette kommer trolig av at hvit skyldfølelse medfører at de ikke tør å ha sin egen nasjonale identitet, og må leve ut sin patriotisme gjennom Israel.

I tillegg ønsker FrP at homofile skal få adoptere barn.

NRK:

Frp snur og foreslår at homofile skal få rett til å gifte seg og adoptere barn. – Gårsdagens nyheter, mener profilerte homser.

Etter mangeårig motstand i partiet, går partiet i forslag til nytt program inn for å tillate begge deler.

– Det er en snuoperasjon, sier Frps helsepolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos til NRK.

Hun sier årsaken til at flertallet i lang tid har ment at homofile ikke skulle få adoptere barn, var hensynet til barna.

– Vi var engstelige for at det ville være vanskelig å vokse opp med foreldre av samme kjønn med tanke på mobbing. Nå er det mange som mener at samfunnet har kommet et skritt videre, sier Kjos.

Et flertall i programkomiteen mener nå at det er på tide å åpne opp for både adopsjon og at homofile par får gifte seg.

Til å begynne med var FrP motstandere av at homofile skal få adoptere barn. Men de tør ikke å ha meninger, så de bråsnudde.

Til og med det neo-kristne partiet Kristelig folkeparti (KrF) greide å protestere mot dette.

Summen av alle disse idiotiske påfunnene blir nå forsøkt markedsført som «konservativt».

FrP prøver å utgi seg for å være konservative, mens velgerne flykter fra dem og etablissementet angriper dem uten stopp.

Det er som i videoen hvor to idioter kler seg ut som en sebra og blir angrepet av løver, mens de virkelige sebraene bare stikker av.

De er idioter.

Tør å mene noe

Norge trenger ledere og lederskikkelser som tør å ha meninger, og som tør å stå for det de mener.

Dessverre er demokratiet en popularitetskonkurranse, hvor folk er redde for å bli upopulære blant saueflokken.

En gjeterhund vil aldri være den mest populære sauen i flokken. Men den vil alltid være den beste lederen. Det er fordi den er en gjeterhund, ikke en sau.

Problemet til FrP er at de tiltrekker seg karrierister og idioter som lokalpolitiker Silje Flaten Haugli, som er leder i Tvedestrand Frp, og 2. vara til Stortinget for Aust-Agder FrP.

VG:

For selv om Fremskrittspartiet er kjent for å ha politikere og medlemmer som ikke er redde for og utfordre det etablerte og politiske korrekte kan Sylvi ofte bli for drøy, spesielt for den liberalistiske fløyen i partiet.

Vel, det er jo nettopp dette FrP er redde for. Det er på grunn av denne redselen at de kryper rundt på alle fire.

Det er ikke akkurat hurramegrundt-stemning i Fremskrittspartiet om dagen, og vi er mange som opplever partiet som splittet og med en trykkende, klein stemning som ingen helt tørr å gjøre noe med i frykt for og gjøre seg selv upopulær. I et allerede splittet Frp er det siste vi da trenger en ny, splittende partileder med navn Sylvi Listhaug.

Haugli har helt rett i at Sylvi Listhaug ikke er egnet som partileder. Ingen i partiet er det. Men problemet er premissene som hun legger til grunn.

Sylvi har alltid vært en frontfigur for den nasjonalkonservative fløyen i partiet. Selv om hun erklærer seg selv som liberalist og tilhenger av frihet for folk flest har hun ofte stått opp for verdier  og holdninger vi som liberalister ikke kan vedkjenne oss og blitt nærmest båret på gullstol av de nasjonalkonservative.

Trolig sier Haugli bare det som hun føler er forventet av seg. Det er mulig at hun ikke engang forstår rekkevidden av det hun selv sier. Noe som er vanlig. Vi nærmer oss muligens NPC-territorium her.

Vi kan ikke forvente at problemene i samfunnet vil kunne løses med politikere og partier som FrP. De mangler posisjon, makt og vilje til å gjøre noe.

Alt de evner å gjøre er å posere, og krype rundt med endeløse unnskyldninger for å ikke tilhøre etablissementet.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: