Genrikh Yagoda er den verste jødiske morderen i det 20. århundre. I Norge har han fortsatt støttespillere

Yagoda er ansvarlig for å ha drept minst ti millioner mennesker. Hans jødiske følgere etablerte og styrte Gulag-systemet i Russland.

Som nestkommanderende i GPU, og grunnlegger og kommandør av NKVD, hadde Genrikh Yagoda mye makt. Han håndhevet og implementerte kollektivismen til Josef Stalin med jernhånd.

Bolsjevikenes grusomheter runger som et ekko gjennom historien. De utførte det verste folkemordet som noen gang har blitt begått.

Arbeidere, bønder og sivile ble brutalt slaktet ned av de onde sosialistene. Gravide kvinner ble skåret opp levende. Mange ble brent levende, torturert ihjel, og tvunget til å se på mens sosialistene voldtok og drepte barna deres.

Den politiske forskeren Rudolph Joseph Rummel, som underviste i politisk vitenskap ved blant annet Yale University og Indiana university i USA, har estimert at opptil 64 millioner uskyldige mennesker har blitt drept i Sovjetunionen. I perioden mellom 1917 og 1986.

Alt sammen for å «bygge sosialisme». Den røde terror fikk holde på tilnærmet uforstyrret i størstedelen av et århundre.

Mantraet er at bolsjevikenes holocaust skal glemmes. Mens Tysklands handlinger under andre verdenskrig skal huskes. Til tross for at Yagoda drepte dobbelt så mange som Adolf Hitler, er det svært få som vet hvem Yagoda er.

Kommunismen i dag

I dag har bolsjevikenes grusomheter fått en økende popularitet i Norge. Særlig blant avvikere, tyver, sodomitter, pengegriske, drukkenbolter og kriminelle i de større byene.

Stalins kollektivisme, og Yagodas ideologiske tilbøyeligheter, er eksplisitt programfestet hos ekstreme organisasjoner som Rødt, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Organisasjoner som gjerne åpent forfekter den onde kommunismen.

Motstand og kritikk mot kommunismen, og underforstått mot Stalin og Yagoda, blir ofte omtalt som «høyreekstremisme» i Norge. Et kodeord som betyr manglende lojalitet overfor kollektivismen.

Den russisk-inspirerte kommunismen som har dukket opp i norske byer, har også blitt populær blant de herskende klasser i Norge. Fremstående medlemmer av parlamentet støtter kommunismen åpent. Det samme gjelder sentrale aktører innen offentlig forvaltning, justissektoren og de store mediene.

Kommunistisk propaganda blir spredd i stort omfang i Norge. Fra politikere, ledere og store propaganda-fabrikker med betydelig statlig finansiering.

Alt sammen tydelig inspirert av de russiske bolsjevikene.

Norge er i dag et land hvor kommunismen og kollektivismen blomstrer.

Forklaringer

Årsakene til at russisk-inspirert kommunisme har blitt så utbredt i dagens Norge, er i hovedsak at systemet åpner for en sterk og allmektig stat. Hvor individet ikke skal ha noen frihet, eller muligheter.

På det viset vil makten sentraliseres til det mye kritiserte ettpartisystemet, som prøver å fremstå som et fungerende demokrati. Noe som det bare lykkes med i moderat grad.

Med å sørge for at folket ikke engang har makt over egne liv, skapes det en svært tett konsensus. Særlig hjulpet av omfattende og massiv spredning av propaganda. Noe som fortrinnsvis blir gjort via TV-apparatene, som folk flest har plassert i sine hjem. Men også via nettsider, aviser, bøker, akademia og radio.

Folk skal distraheres med uvesentligheter. Som sport, kjendissladder og uviktige saker. Mens de onde sosialistene og kommunistene jobber i bakgrunnen, med å undergrave enkeltmenneskets frihet og muligheter.

De skal bestemme hva du skal kunne lese og lytte til. Bestemme hvilken informasjon folk får – og ikke får. De skal bestemme hva som er tillatt å mene og si.

Videre overkjører de lokaldemokratiet, raserer norsk natur for å skape inntjening til seg selv, og de prøver aktivt å stilne enhver opposisjon. Uansett hvor denne opposisjonen kommer fra.

Det er i sannhet kommunisme de fremmer. Det de bygger er et nytt, kommunistisk Norge.

Et nytt Norge. Fundert på ideologien som står bak de verste og mest omfattende grusomhetene i historien.

Del innhold: