Geriatrisk grønnsak Tony Blair vil nekte folk med «feil» meninger å slippe til i mediene

Ifølge en rapport fra Tony Blair Institute bør britiske medier slutte å dekke folk med «feil» meninger. Slik rapporten kan tolkes, går instituttet langt i å diktere hva medier skal kunne foreta seg – og ikke.

For å lese den fullstendige rapporten fra Tony Blair Institute, kan du klikke her.

På side seks i rapporten, skiver instituttet følgende:

Powers to designate would, like proscription powers, fall under the Home Office’s remit and require ministerial sign off. Under designation, hate groups would be limited from appearing on media outlets or engaging with public institutions.

I praksis innebærer forslaget at folk med «feil» meninger bør forbys å ha kontakt med mediene. Hvorvidt medier som tar imot tilsvar og annet fra folk med «feil» meninger også skal straffeforfølges, kommer ikke klart frem.

Lister over kjettere

For å kunne gjennomføre et slikt medieforbud, må det lages liste over grupper og personer som kan ha «feil» meninger.

Den britiske avisen The Independent skiver følgende:

A list of “designated hate groups” must be created so the government can combat types of extremism that are not covered by current terror laws, a report has found.

The Tony Blair Institute proposed that organisations on the list would be banned from making high-profile media appearances, thus stopping their ideology spreading to new audiences.

Videre skiver The Independent:

The report called for the government to draw up a new law creating a public list of hate groups, which would run parallel to the existing register of proscribed terrorist groups. 

Designations would be for set time periods and automatically reviewed by the Home Office.

“Under designation, hate groups would be limited from appearing on media outlets or engaging with public institutions,” the report recommended.

Dette med at folk som er skyldige i «wrongthink» ikke skal kunne svare for seg i mediene er ikke noe nytt. Også norske medier har praktisert dette aktivt i svært mange år allerede.

Resultatet har til nå blitt fremveksten av såkalte alternative medier. Aktører som har skapt betydelig hodebry for lamestream-mediene, så vel som for politikere.

At denne praksisen nå kan bli vedtatt ved lov i UK, kommer derfor ikke som noe sjokk akkurat. Trolig vil det heller ikke ha nevneverdig innvirkning på dagens eksisterende praksis.

Ingen sosiale medier

I tillegg til å nekte folk med «feil» meninger å snakke med mediene, går forslaget fra Tony Blair Institute ut på å nekte folk med «feil» meninger å bruke sosiale medier.

The Independent skriver:

The report also called for the government to create a new definition of extremism that would encompass the far right, and allow public bodies and private companies – including social media firms – to combat groups that do not advocate violence and fall short of terror laws.

Med «sosiale medier» er det trolig at rapporten sikter til aktører som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube.

Aktører som allerede driver en utstrakt og fanatisk sensur av innhold og personer, som blir antatt å stå i veien for globalismen. Blant annet brukere som deler innhold som er negativt til politikere og eliter.

Hvorvidt et slikt forslag om å nekte folk med «feil» meninger å bruke sosiale medier kan ha noen effekt er uvisst.

Særlig med tanke på at aktører som Minds.com, Gab.com og BitChute eksisterer, for å sikre at folk med «feil» meninger slipper til.

Det er åpenbart ikke lett å være en geriatrisk grønnsak, som ikke skjønner hvordan verken medier eller sosiale medier fungerer. Men det er tross alt snakk om UK. Og der er det aller meste av galskap mulig.

Del innhold: