Gjesteskribent: Vi leserne vil gjerne ha en Resett-artikkel om Resetts forhold til E-tjenesten

Resett og Helge Lurås ble denne uken nektet adgang til Redaktørforeningen. Siden Lurås er inne på politiske motiver for dette, er det et par ting jeg mener det er greit å ta opp.

Det KAN hende det er folk i Redaktørforeningen som vet ting vi andre ikke vet. Og det kan ha politiske implikasjoner.

Siden Lurås selv tar opp politisk motiverte grunner, hva kan de grunnene være? Og her ber vi Lurås analysere ikke bare eksterne politiske grunner men også interne politiske grunner, granske seg selv like hardt som Lurås gransker andre.

Les også: Resett nektet medlemskap i NR. Igjen, for andre gang

Har Lurås fult ut redegjort for om han fremdeles har koblinger til Etterretningstjenesten, som han jobbet for i mange år? Har han skrevet om eventuelle avtaler eller lignende som fremdeles gjelder? Hvilke bånd legger en på seg om man jobber for E-tjenesten? Om konfidensialitet, lojalitet og lignende.

Resett er blitt en slags sentral for tips i Norge nå, en ventil for frustrerte samfunnsdebattdeltagere. Få i Norge får så mange utenom det vanlige tips som Resett/Lurås.

Hva gjør Resett/Lurås med alle tips som kommer inn til Resett? Sendes noe videre? Sendes noe til E-tjenesten? Kan han redegjøre noe for det?

Har Lurås gjort rede for eventuelle føringer fra styreleder og investorer?

For å være konkret setter jeg spesielt spørsmålstegn ved styreleder Monica Staff sitt svermeri for Israel.

Jeg, Tore W. Tvedt og en hel rekke andre er blitt kastet ut av kommentarfeltet til Resett, og selv om jeg ikke har fått noen egentlig god begrunnelse mener vi selv alle at vi er kastet ut på grunn av kritikk rettet mot Israel og jødisk rolle i samfunnsdebatten. Hva med å skrive noe om dette Lurås? Hvem er velkommen i debattfeltet, hvem er ikke velkommen, hvilke tema får man ikke ta opp, og hvordan får man ikke lov å formulere seg.

Og, et åpent spørsmål kan være på plass. Er det andre ting som vi lesere av Resett burde få vite om?

Jeg støtter Resett, også med penger hver eneste måned fra partikassen til Alliansen. Men, det er ett eller annet som ikke helt stemmer med hele Resett-prosjektet. Min følelse er at det er en eller annen type føringer som kommer fra ett eller annet sted, om det er «politiske motiver»… det kan det være.

Tekst av Hans Lysglimt Johansen, partileder i partiet Alliansen. Innlegget ble først lagt ut på Facebook onsdag.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: