Globalistenes store coup d’état

Det som er skjedd, over tid, det er et statskupp. De såkalte liberale, progressive globalistene har kuppet staten, og kuppet institusjonene.

Etterhvert som kuppet er gjennomført med suksess er alt av opportunister også blitt med og blitt en del av kuppet. Til det punkt at det nå er langt fler elitister med på kuppet enn som er imot det.

Med et enormt antall små steg er statskuppet gjennomført rett fremfor øynene på folkene i nasjonene. Inne i selve nasjonalstatene er kuppet blittgjennomført.

Dette statskuppet er så omfattende, så stort og fullstendig at det er vanskelig for mange å se det. Statskuppet strekker seg over nært alle land i hele Vesten.

Kuppene er gjennomført samtidig i en lang rekke land, og møtes nå i et punkt der folk og folkenes nasjonalstater defineres ut, og en ny globalistisk verdensorden tar over – styrt og kontrollert av elitene selv.

Fra nå og fremover har de planlagt at det ikke lenger skal være folkelige kontrollmekanismer eller bremser på globalismen, eller på globaliseringen. Brikkene i spillet er satt opp og nå skal spillet bare få spille seg ut.

Det er så mange maktmennesker med på dette statskuppet at de samlet heller vil holde kuppet gående enn å slå ned på kuppet. Det er en stilletiende sammensvergelse, de vet hva der er med på, de vet at det er galt. Men de vil ikke agere, for kostnaden med å rive ting opp blir for stor.

De sier til seg selv at det er en del av en uungåelig utvikling. Disse maktmenneskene er investerte i å fremme et syn som sier at dette statskuppet ikke er et statskupp, men bare en del av en «naturlig utvikling». At dette statskuppet bare er vår moderne opplyste tid. At dette er slik ting skal være, slik det bare må bli fremover nå. Disse menneskene vil heller fremme løgnene de er en del av, løgnene de lever av, enn å konfrontere sine egne livsløgner, sine karriereløgner, sine verdensløgner.

I Norge er majoriteten av «elitene» med på dette statskuppet, de er en del av kuppet. I USA finnes det fremdeles en kritisk masse, av folk som ser og innser at det hele er et statskupp, og at dette statskuppet nå må rives opp og knuses. Disse er nå ledet av president Donald Trump. Enten man liker President Donald Trump eller ikke er tiden nå kommet for å rive opp og knuse det statskuppet.

Dette er et politisk coup d’état, like mye som andre coup d’état opp gjennom historien, bare litt annerledes og «modernisert». Statskuppet har fått pågå i flere generasjoner. Siste etappe ble endelig definert i 1945 og sluttspurten satt inn i 1968. Den endelige gjennomføringen skjer nå, i disse dager, i vår tid. Nå.

Vi er nå i og med valget i USA 2020 kommet til et veiskille der historie skal skrives. Statskuppet skal eksponeres ved å vise til det massive valgfusket og kuppet som kupperne har organisert opp. Donald Trump er fullstendig klar over dette kuppet, hvordan dette statskuppet er funnet sted, og han vet at det er hans historiske oppgave å rive det opp.

Dette historiske øyeblikket er på høyde med revolusjonen i Amerika i 1776, Paris i 1789, Europa 1940 og Europa 1945.

President Donald Trump vet han er forpliktet til å agere nå. Det er hans historiske forpliktelse. Trump har en helt unik historisk mulighet nå. Trump er uansett utfall verdens mektigste mann i to måneder til med ekstremt stor mulighet til å ta de nødvendige grep.

Det er et statskupp, det er et coup d’état, og det må og skal knuses.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: