Haggal Glongtvedh sej på humog og hasselas som eit sempepoblem

PST og Filtegh Nyheddeh søker aktivt å hindre politikere og partier som de selv ikke liker. Samtidig ser de på harselas mot politikere de selv liker som et problem.

Det er selve definisjonen på fanatisme.

Én regel for dem, og én annen regel for alle andre. I sin egen fantasiverden er de selv ufeilbarlige, rettroende og gode.

Alle som mener noe annet, som har andre erfaringer og kunnskaper, eller som ønsker endringer i samfunnet, er slemme og onde. I tillegg til å være fattige og dumme, selvfølgelig.

Les også: PST i ny rapport: Høyreekstreme er dumme og fattige

Filtegh Nyheddeh skriver tirsdag 4. februar:

I sin åpne trusselvurdering for 2020 framhever Politiets sikkerhetstjeneste hvordan hatefulle ytringer, sjikane og trusler preger norsk politikk og at «ytringer som fremmer myndighetshat og bruk av vold mot politikere, er en økende bekymring».

«En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer. For enkelte myndighetspersoner vil denne aktiviteten være så omfattende at det påvirker deres deltakelse i samfunnsdebatten», heter det i PSTs vurdering.

Videre skriver de:

Det er hovedsaklig på nett de truende personangrepene kommer, også mot lokalpolitikere. PST mener dette «kan svekke demokratiet fordi flere vegrer seg for å stille til valg, eller for å delta aktivt i samfunnsdebatten».

«Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», heter det i trusselvurderingen.

Dette er egentlig litt artig når det kommer fra aktører som PST og Filteg Nyheddeh. Aktører som aktivt søker å bekjempe politikere, akademikere, medier og andre som de selv ikke sympatiserer med.

Dobbeltmoralen er enorm. Men de ser det åpenbart ikke selv.

Kanskje mest skremmende er det at PST ikke ser hvordan deres eget fokus bidrar til å svekke troverdigheten deres.

PST skriver følgende i sin årlige trusselvurdering for 2020:

«Myndighetshat, sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot enkeltpersoner på sosiale medier er blitt dagligdags. Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk. Også lokale enkeltsaker eller saker som får innvirkning på enkeltmennesker, vil kunne medføre et svært belastende personlig press, truende ytringer og/eller ulovlige, personrettede handlinger. Den samlede uønskede belastningen for myndighetspersoner og andre politikere har blitt svært stor i enkelte tilfeller».

Som vanlig er den årlige trusselvurderingen fra PST full av skrivefeil, stavefeil, orddelingsfeil og grammatiske feil. Men det er strengt tatt å forvente.

Bruker Eivind Trædal som et «offer»

Men ting blir både dummere og sløvere.

Bløffmakeren Eivind Trædal, som bevisst sprer ondsinnede løgner om folk i en bok han har skrevet, blir intervjuet av Filtegh Nyheddeh.

Vinklingen er at Trædal nå er et offer for «netthets». Et begrep som ofte bare er en hundefløyte for høyst berettiget kritikk og harselas.

Filtegh Nyheddeh skriver:

MDG-politiker Eivind Trædal, som er gift med partiets profil Lan Marie Berg, har følt trusler og netthets på kroppen, og er glad for hvordan trusselvurderingen framhever temaet.

– Det er bra at PST anerkjenner dette. Jeg håper det også innebærer at innsatsen blir skjerpet mot miljøer på nett som pisker opp hat mot politisk engasjerte og folkevalgte, sier Trædal til Filter Nyheter.

Så vidt kjent har ingen noen gang truet Eivind Trædal. Men ord som trusler og netthets får hele opplegget til Filtegh Nyheddeh til å fremstå som mer spennende og legitimt.

Et gammelt triks.

Aktivisme på nett

At Filteg Nyheddeh og aktivistene i gruppen publiserer negative ting om folk de ikke liker, er jeg helt for. Jeg satser på den samme metoden selv. Det er fullt lovlig, og er en sentral del av ytringsfriheten, som vi mister mer og mer av i Norge.

Men det jeg ikke helt ser hensikten med, er at de presenterer innholdet sitt som «nøytral, grundig og objektiv journalistikk». Noe det selvfølgelig ikke er.

Ikke engang jeg vil forsøke å hevde at det jeg skriver er nøytralt og objektivt. Det er fordi jeg (i motsetning til visse andre) er ærlig nok til å være åpen om hva jeg driver med. Nemlig partisk samfunnskritikk, og ufine rants, fullstappet av bias og fordommer.

Koblinger til Antifa, Expo og lignende er heller ikke helt veien å gå, dersom man ønsker å fremstå som objektiv og nøytral. Noen voksne burde forklare dette til Haggal. Fortrinnsvis på en pedagogisk måte, som innebærer en flanellograf.

Frimurere og betenkelige figurer

PST på sin side er ikke noe bedre. Det er åpenbart at PST-miljøet virker tiltrekkende på aktivister og lobbyister. Figurer som helt klart har personlige grunner til å forskjellsbehandle politiske aktører og medieaktører.

Blant annet med å aktivt forsøke å hindre politikere og partier som de selv ikke sympatiserer med. Samtidig som de lager et stort nummer av at figurer som de selv sympatiserer med møter motgang i samfunnet.

Men hva kan man forvente av en organisasjon som er ledet av en mann som har latt seg radikalisere inn i frimurer-miljøet. Et miljø hvor voksne menn fekter rundt med sverd, bæres rundt i likkister og avholder obskøne ritualer.

Videre har den samme fyren rotet seg opp i alvorlig våpenkriminalitet. Noe avisen VG kunne avsløre i oktober 2019.

Hans Sverre Sjøvold er litt spesiell. Blant annet har han rotet seg opp i alvorlig våpenkriminalitet, ifølge VG. FOTO: Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det hele er bare trist. Virkelig trist.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: