Håndtering av løgnmedier kan være en utfordring, men ikke umulig

Så du opplever karakterdrap fra løgnere i løgnmediene? Vel, det er kanskje håp.

Jeg er av den kontroversielle oppfatning at dersom du skal leke «journalist» i løgnmediene, og begå karakterdrap på uskyldige mennesker med løgnene dine, så bør du unngå å sikte deg ut individer som gir personnummeret ditt til vinningskriminelle.

Det er min mening, for hva det er verdt.

Allerede tilbake i 2010 ble det omtalt hvordan personnummer kan kalkuleres på kort tid. Metodene har forandret seg litt siden den gangen, men prinsippet er stort sett det samme.

I dag er det ingen stor jobb å sette sammen små programmer som gjør disse utregningene. I tvilstilfeller vil sifrene kunne sjekkes flere ganger opp mot både offentlige og ikke-offentlige registre. Dette gir i dag en treffsikkerhet på opp mot hundre prosent.

I mars 2019 publiserte NRK en artikkel om hvordan identitetstyveri foregår. Ifølge artikkelen hadde 150.000 personer i Norge blitt utsatt for såkalt ID-tyveri i løpet av de to årene før artikkelen ble publisert.

NRK skriver:

Elleve siffer. Du får dem utdelt når du blir født, enten du vil eller ikke. Hvis du ikke klarer å passe på dem kan det lage trøbbel for deg livet ut.

Disse elleve sifrene er alt en ID-tyv trenger.

De siste to årene har 150.000 personer i Norge blitt offer for ID-tyveri. Og tyvenes førstevalg er fødselsnummeret.

Det blir ofte brukt når man skal handle på nett, eller når du skal vise at du er du.

For det første er det lett for andre å få tak i det, for det andre kan det ikke endres. Det følger deg livet ut. Man kan bli svindlet i lang tid.

150.000 er åpenbart veldig mange mennesker på to år.

Trolig er det snakk om identitetstyverier som ikke nødvendigvis går så dypt.

Her kan det være mye generell misbruk av legitimasjon og lignende som gjemmer seg i tallene.

Som hovedregel er ikke NRK smarte nok til å sjekke hva som faktisk kan skjule seg i tallmateriale.

Forhandlingskort

Selvfølgelig bør man ikke gå til angrep på medier, eller andre maktorganer i samfunnet, med å gi personnumrene deres til vinningskriminelle. I det minste ikke uten videre.

Slike ting får ofte store ringvirkninger for familier, ektefeller, barn og bedrifter.

Metoder som dette bør helt klart brukes med varsomhet og omhu, forutsatt at det er hensiktsmessig å bruke det i det hele tatt.

Likevel er jeg av den oppfatning at når man forhandle med slike kjeltringer, så bør man gjøre det med «en revolver under bordet».

Men dette er likevel ingen «revolver». Det er langt mer catchy enn som så. Det mer som en harpunkanon for hvalfangst under bordet, med mothaker, stålwire og alt.

Er noen først fanget av vinningskriminelle så slipper man ikke unna. Man blir gjeldsslave så lenge man lever.

Og det er egentlig ingenting noen kan gjøre med det.

Regningene vil fortsette med å komme. Forbrukslånene og kredittkortene vil fortsette med å hope seg opp. Banker fra hele verden vil kreve inn den evig økende gjelda di.

At dette er et kraftig forhandlingskort er dermed hevet over enhver tvil. Selv om det strengt tatt er svært ulovlig.

I tillegg er det ikke begrenset til å kunne benyttes mot én person av gangen. Praktisk talt kan det brukes mot ti, hundre eller tusen personer samtidig.

I teorien er det ingen egentlige begrensninger. Forutsatt at de du søker å ramme er norske statsborgere.

Og, hvis du først er i gang med å lage slike programmer og løsninger, så legger du det gjerne opp i skyen. På det viset har du tilgang til det fra enhver datamaskin over hele verden. Sånn for sikkerhets skyld.

Etikk og moral

Når du først blir karaktermyrdet, ofte uten grunn, og av figurer som diskutabelt aldri burde vært født inn i denne verden, så har du egentlig ingenting å miste med å kjøre hele løpet ut.

Det eneste som gjerne stopper oss mennesker fra å gjøre dette er moral og etikk.

Vi oppfatter det som umoralsk og uetisk å ramme noen. Selv om de fortjener det.

Og disse figurene fortjener det som regel. De lyver bevisst, i den hensikt å ramme uskyldige mest mulig. Ofte bare på grunn av politisk uenighet.

Personlig har jeg ingen sympati med Djevelen, og derfor har jeg få eller ingen skrupler med å dele personsensitiv informasjon om kjeltringer til andre kjeltringer.

Det handler dypest sett bare om å la svindlere og bedragere få bedra og svindle hverandre. Det handler om å la udyrene ete hverandre.

Selvfølgelig vil de skrike opp, høyt, som om de er ofrene. De vil skrike opp om at det er en trussel mot, eller et angrep på «den frie pressen». Som om gjerningspersonene er ofrene, når deres egne ofre slår tilbake.

Denne mangelen på rettferdighetssans er symptomatisk for sånne. Derfor spiller det liten eller ingen rolle hva de måtte tenke, mene eller si.

Og, aller viktigst: De går til angrep på deg med løgnene sine fordi de ønsker konflikt. De har et reelt ønske om bråk. Slik sett vil det være bare riktig å gi dem akkurat hva de ber om.

Teknisk sett vil det heller ikke være en hevn. Det vil være mer en nådeløs avstraffelse. Et adferdskorrigerende tiltak overfor privilegerte figurer som misbruker makt for å plage andre.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: