Hermansen har rett i mye, men har likevel feil fokus

Max Hermansen kommenterte mandag et innlegg jeg skrev om Stram Kurs i Danmark. Argumentene er gode, men jeg mener likevel at han tar litt feil.

Poenget mitt er i hovedsak at såkalte islamkritikere fokuserer for mye på symptomer. Så mye, at de virkelige og underliggende problemene kommer i bakgrunnen. Dette mener jeg gjelder for det danske partiet Stram Kurs, så vel som norske SIAN og Pegida.

Les også: Slåttavik, du har latt deg lure av muslimsk barnebegravelses-propaganda

Hermansen skriver:

Barnebegravelsen var allerede gjennomført, ti kilometer fra denne moskeen. 

Ja, det er gjerne slik at levningene av den avdøde fraktes til en kirkegård. Selve begravelsesseremonien holdes i forsamlingshus for ulike trosretninger. Slik er det for både kristne og muslimske begravelser i Norge. Ikke engang de sekteriske humanetikerne begraver sine døde rett utenfor «trossamfunnet» i Oslo.

Hermansen skriver:

Har du sett hvor mye kjeft Hans Rustad får for sin omtale av denne saken?

Nei, det har jeg ikke sett. Hans Rustad er en som kan ha rett i mye. Men like ofte kommer han med bare dillball. Akkurat i saken om Stram Kurs og begravelsen er jeg langt på vei enig med Rustad. Men jeg tar på det sterkeste avstand fra Rustads uttalelser om anstendighet. Anstendighet er ikke alltid egnet til å imøtegå det totalt uanstendige, slik Rustad later til å tro.

Hermansen skriver:

NEI. Stram Kurs sine folk oppfører seg IKKE som »huleboere og troglodytter». De protesterer mot islam, muslimer og sharia, og all den volden og undertrykkelsen disse gjennomfører også i Danmark. Mener du, Slåttavik, at de skal la være å protestere på dette? 

Vel, det har svært lite hensikt å samles i gata og protestere mot noe våre politikere ønsker å tvinge på våre samfunn. Vanlige folk kan aldri vinne mot staten. Demokratiet er en løgn, og uansett hvor mange stemmer partier som Stram Kurs får, vil de aldri komme til makten med å følge spillereglene til systemet. Hvordan vet vi forresten at valgresultater ikke avgjøres på forhånd?

Ansvar og skyld

Hermansen følger opp med et direkte og betimelig spørsmål:

Mener du, Slåttavik, at islam og muslimene ikke har noe ansvar for at de er så forjævlig voldelige og undertrykkende? Fratar du faktisk muslimene ansvaret for deres egen oppførsel?

Svaret på dette er at jeg ikke kan ansvarliggjøre noen som går inn en åpen dør. Derimot legger jeg ansvaret på den som åpner døren.

På spørsmålet om jeg fratar nevnte gruppe ansvar for egne handlinger, så er svaret ja.

Tenk deg at noen finner opp en tidsmaskin, som sender vikingkongen Svein Tjugeskjegg og hans menn til Oslo i vår tid. Hvorpå vikingene begynner å gjøre som vikinger gjør. At de hugger etter folk og biler med vikingsverdene sine, og alt annet som vil være naturlig for dem.

Kort forklart ville det blitt et formidabelt kulturkrasj.

Vi kunne vel ikke holde Tjugeskjegg og hans frender ansvarlige for disse handlingene heller?

De ville ikke hatt noen konsepter om vår tid, vårt samfunn og de spillereglene som vi anser å være akseptable.

Slik jeg ser det er muslimer gjester i Norge. Og selv om vi kanskje oppfatter dem som litt vulgære, så mener jeg det er vår plikt å ta godt vare på våre gjester. Sannsynligvis er de her bare så lenge vi har olje. Når oljen tar slutt drar de sikkert igjen. Og da vil vi at de skal snakke godt om oss etterpå.

Jeg har snakket med mange muslimer. Alle mener at været her i Norge er helt forferdelig. Jeg er helt enig med dem. Så hvis Norge skulle ryke på en økonomisk krakk, så ville landet åpenbart bli uutholdelig for de fleste mennesker.

Videre mener jeg det er viktig å møte mennesker individuelt, og ikke på gruppenivå. Ondskapsfulle og uærlige døgenikter som Shoaib Sultan finner man i alle folkegrupper og generasjoner. Vi kan ikke fordømme muslimer som gruppe på grunn av slike råtne epler, som i beste fall bare påberoper seg islam.

Religion og gudshus

Hermansen skriver videre:

Et muslimsk gudshus… Vi er etter hvert ganske mange som ser på islam som mest en totalitær ideologi og i mindre grad som en religion. Er ikke det en rimelig definisjon av islam?

Vel, det er en veldig humanistisk definisjon av islam. Og jeg mener det er å male med veldig bred pensel.

Det er flere aspekter ved islam som jeg faktisk liker. Som at det er monoteistisk, at det aksepterer sannheten om at det finnes en Gud, samt tradisjonelle familieverdier. Islam pålegger muslimer, i likhet med kristne, å verdsette kjernefamilien som institusjon. I vestlige land er kjernefamilien som institusjon under angrep av kulturmarxismen – fortrinnsvis med utgangspunkt i ting som interseksjonell feminisme.

Jeg mistenker at muslimske kvinner, som får være hjemme med barna sine – er lykkeligere enn vestlige, barnløse feminister. Når jeg ser en storfamilie, kristen eller muslimsk, så blir jeg glad. For meg er det synet et tegn på normalitet og fornuft i et sykt og sprøtt samfunn.

Hermansen fortsetter:

Spør du deg noen gang om hvorfor det meste av Øst-Europa nesten ikke er rammet av den muslimske invasjonen? Minner om at land som Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, de tre baltiske republikkene med flere, har under 0,1 prosent muslimer.

Årsaken til dette er i hovedsak økonomisk. Det er en grunn til at polakker og øst-europeere kommer til Norge for å jobbe. Og takk til dem for det. Jeg liker polakker og øst-europeere også. Det er naturlig for ethvert menneske å reise dit mulighetene er best for seg og familien.

Kultur eller ikke kultur?

Hermansen skriver videre:

Ja, muslimene sloss mye med hverandre. Muslimene har absolutt ikke behov for vestlig innblanding for å drepe hverandre.

Forstår ikke hvorfor du kaller det muslimene holder på med, for «kultur». Jeg vil heller kalle det ukultur, eller enda bedre for barbari. Og, det er ikke noe som tyder på at dette muslimske barbariet holder på å smuldre opp. Tvert imot, så er det null tegn til en reformasjon i retning av å bli siviliserte. 

Som jeg var inne på ovenfor, så er vestlige samfunn i ferd med å smuldre fra hverandre. På grunn av kulturmarxisme, interseksjonalitet og globalisme. Idealene som fremheves er det sykelige, det barnløse, det konsumerende og overforbrukende. Kvinner skal helst være barnløse kattedamer, som er kjønnskvotert inn i Klassekampen, NRK eller Aftenposten. Menn skal på samme måte være androgyne etterdiltere.

Islam har laget rom for muslimer til å leve ut sine naturlige kjønnsroller. Blant annet med å dyrke det maskuline hos menn, og det feminine hos kvinner (blant annet med morsrollen).

Dette er et levevis, et livssyn og en kultur. I langt større grad enn den ukulturen som har strammet sitt grep rundt vestlige land.

Hermansen fortsetter:

Er ikke flere av landene i Vest-Europa i ferd med å bli muslimske shitholes?

Peker ikke alle statistikker i den retningen?

Minner igjen om at dette ikke skjer i Øst-Europa. 

Nei, landene i Vest-Europa er i ferd med å bli kulturmarxistiske shitholes. Igjen, med interseksjonalitet, undergraving av egen kultur, og systematisk undergraving av familie og tradisjonelle verdier.

En ukultur som også blir forsøkt tredd ned over hodet på muslimer, på samme måte som med protestanter og katolikker.

Og videre:

Konstaterer at du er svært uenig med oss som «ustanselig gnåler om islam» og muslimer. Synes du burde spørre deg selv om Norge ville blitt et bedre eller dårligere land om alle de over 300.000 i Norge som bekjenner seg til den totalitære ideologien islam, ble sendt hjem.

Ja, jeg mener dere har helt feil fokus. Det er ikke muslimer som har opprettet to mapper på deg hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Fordi du har «feil meninger». Én mappe med personlig info som bilder, fartsbøter, personnummer, informasjon om telefon- og internettabonnement, arbeidsforhold, kjøretøy, familie, bosted, antatte politiske merkelapper, kontoer i sosiale medier, økonomiske forhold, medisinske forhold, og hvilke blader og tidsskrifter du abonnerer på. Samt en egen mappe (en digital kartfil) som er en digital kartlegging over hvem du samtaler med i sosiale medier, hvor du deler innhold fra, at du skrev en tekst på Akroma, og hvem du settes i forbindelse med i henhold til nettverk og lignende.

Det er ikke muslimer og islam som har gjort dette. Men politifolk, som følger ordre fra politikere som ikke er så veldig glade i at folk er uenige med dem.

Noe de også gjør med kommunister, kristne og muslimer som de føler at ikke er interseksjonelle nok.

Og misforstå meg rett. Jeg har ingenting imot PST. De gjør bare den jobben de er beordret til å gjøre. Men de er belastet med innkvoterte mennesker.

Disse menneskene er farlige. Fordi de er inkompetente. De er farlig inkompetente. Noe som ble ettertrykkelig belyst da PST skrøt offentlig av at de hadde kommet seg inn i et åpent, kryptert forum som tilhører Akroma.

Et åpent forum som også ble omtalt i en rapport av SINTEF i fjor, som om det skulle være «lukket» og «hemmelig». Et forum som er ment å være like åpent som kommentarfeltet under denne teksten. Dette hadde geniene greid å komme seg inn i. Hvorpå de skryter av det etterpå.

Facebook er jo også kryptert. Og Facebook-siden til Akroma er derfor også kryptert. Men det er for svingende ikke noe hemmelig eller skjult med det. Det er åpent for alle som ønsker å delta.

Hele opptrinnet er som en scene tatt ut fra filmen Idiocracy (2006).

https://www.youtube.com/watch?v=3boy_tLWeqA

Samtidig har vi en av verdens beste og mest kompetente etterretingstjenester i øst, i Russland.

Et land som trolig på få minutter bare kan ta hele datasenteret til PST, for å ha noe å le av.

Et land som har verdens mest avanserte interkontinentale missiler, og som norske myndigheter prøver å erte på seg så godt de kan.

Interkontinental ballistisk rakett skutt fra Plesetsk i Russland i 2017. FOTO: Mil.ru (CC BY 4.0).

Sånne ting bekymrer meg.

Informasjon om personer er ikke trygt i hendene på norske myndigheter. Myndigheter som er fulle av innkvoterte tullinger, som ikke har den fjerneste anelse om hva de driver med.

Vi lever i et land styrt av idioter, Max. Og dere mener muslimer og islam er problemet?

Hallo.

Hermansen skriver også:

Synes å se at du her motsier deg selv. Er det berettiget eller er det ikke berettiget å kritisere islam og muslimer?

Vel, jeg er helt for å kritisere grooming-gjenger i Storbritannia, selvmordsbombere og den type ting. Men det er likevel noe langt annet enn å kritisere muslimer som sådan. Problemet er de kreftene som tillater at sånt skjer. Som nærmest oppmuntrer til det.

Så som sagt: Europas fiender kommer ikke utenfra, men innenfra. Den største fienden av dem alle er den generiske idioten man finner i offentlig forvaltning, politikk og medier.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Hva gjelder SIAN så har jeg respekt for dem. De er ærlige mennesker, som sier hva de mener.

De er vanlige folk, fra arbeiderklassen og den nedre middelklassen, som urokkelig står på det de tror og mener er rett. Og i mange tilfeller har de helt rett. Særlig hva gjelder politikere og medier.

De har måttet tåle mye urett. Mange løgner. Personforfølgelser. Bare fordi de tillater seg å ha andre meninger enn et råttent etablissement.

For dette gir jeg dem honnør.

Jeg mener å observere at islamkritikere og SIAN kunne utrettet mer, og fått med seg flere, dersom de adresserte sin kritikk mot de mer alvorlige problemene som Norge står overfor.

Islamisme er bare et symptom, Max. Det er ikke det underliggende problemet.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: