Hils på de nye elitene i Norge

Ta en god titt på disse tomme, sjelløse og stupide fjesene. Om få år vil mange av dem inneha sentrale posisjoner i samfunnet vårt.

Noen kommer til å inneha sentrale stillinger i kommuner, skoleverk og utdanningsinstitusjoner. Andre kommer til å ha sentrale posisjoner innen mediene, justissektoren og offentlig forvaltning.

FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.
FOTO: Lena Andreassen.

Ikke mye kommer til å være forandret med dem når de inntar sentrale posisjoner i samfunnet vårt.

De vil som hovedregel alltid prøve å maskere sitt egentlige jeg. Blant annet med mer seriøs bekledning.

FOTO: Lena Andreassen.

De vil også prøve å moderere sin talemåte. Prøve å snakke med innestemme.

Men de vil alltid være hva de er.

De vil alltid være aktivister, som står og viser finger. De vil alltid være åndsløse, som følger enhver rådende ideologi. Som blindt tilber «Fluenes Herre».

FOTO: Lars Thorsen.

Disse er de nye elitene.

Kan du se hva de egentlig er? Se bak masken de bærer i offentligheten.

FOTO: Lena Andreassen.

Kan du se bak det tynne fernisset av sivilisert adferd?

Jeg kan. Og de hater meg, fordi de vet at jeg kan se dem for hva de egentlig er.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: