Holocaust: De flygende barna i Auschwitz

I møte med konspirasjonsteorier og høyreekstremisme er Kritisk Tenkning™ viktigere enn noen gang. Noen av de mest ekstreme miljøene tror ikke engang på at barn kan fly i luften.

Som vi alle vet er konspirasjonsteorier og holocaustbenektelse blitt et kjempeproblem.

Høyreekstreme miljøer avviser blant annet de viktige historiene som tidsvitner forteller oss om historien.

Kantor Leo Fettmans hjerteskjærende fortelling om flygende barn i Auschwitz, er blant historiene som møter kritikk og benektelse.

Noe som er helt forferdelig.

For som Leo Fettman sier i det rørende intervjuet:

– Dette er ikke noe som jeg har sett på TV. Jeg var der. Jeg har sett det.

Vitneforklaringen til Fettman er presentert av den respekterte organisasjonen USC Shoah Foundation. En organisasjon som lager undervisningsmateriell om folkemord og Holocaust.

Ifølge bibliotekdatabasen Oria har HL-senterets bibliotek ute på Bygdøy materiale fra USC Shoah Foundation. Noe som betyr at det må være veldig seriøse greier.

Fettman er i tillegg en respektert foredragsholder og forfatter. Han har blant annet skrevet en bok om sine opplevelser. Boken er tilgjengelig via Amazon.

Bruk Kritisk Tenkning™

Humanetikere, skeptikere og ateister har et felles ansvar for å bekjempe konspiratoriske holdninger, som gjør at folk ikke uten videre tror på alt Fettman sier.

I møte med slike holdninger finnes det også et svært viktig redskap, nemlig Kritisk Tenkning™.

For som forsker Terje Emberland ved HL-senteret sier i et intervju med Universitetsforlaget i 2019:

– Konspirasjonsteorier er det stikk motsatte av kritisk tenkning.

Siden HL-senteret tilbyr materiell fra USC Shoah Foundation, så må det være Kritisk Tenkning™ å uten videre tro på det Leo Fettman sier.

Noe som dermed betyr at å ikke tro på Leo Fettman må være nettopp konspirasjonsteori.

Hva er Kritisk Tenkning™?
  • Kritisk Tenkning™ er å tro på informasjon fra HL-senteret.
  • HL-senteret tilbyr materiell fra USC Shoah Foundation i sitt bibliotek ute på Bygdøy.
  • Konspirasjonsteorier er det stikk motsatte av Kritisk Tenkning™. 
  • Å ikke tro på Leo Fettman er derfor konspirasjonsteori.

Antisemittisme

Forskerne Kjetil Braut Simonsen, Terje Emberland, Christhard Hoffmann og Guri Hjeltnes skrev en kronikk om holocaustbenektelse, konspirasjonsteorier og antisemittisme i Universitetsavisa den 29. mars 2019.

I Universitetsavisa skriver de:

Det finnes et enormt kildemateriale som til sammen gir detaljerte kunnskap om nasjonalsosialistenes grusomheter. Videre finnes det en svært omfattende forskningslitteratur som i detalj belyser drapspolitikken i ulike deler av det tyskokkuperte Europa. Holocaustbenekterne velger å se bort ifra denne massive dokumentasjonen. 

Videre skriver de:

Holocaustbenektelse inngår i en strategi for å legitimere og revitalisere nazismen og for å demonisere jødene. Den er derfor ikke en «mening blant mange andre», den er en antisemittisk handling.

Så her har vi det svart på hvitt av ekspertene.

Å ikke tro på forklaringer fra tidsvitner som Leo Fettman er holocaustbenektelse, og dermed en antisemittisk handling i seg selv.

Noe som helt åpenbart er svært alvorlig.

Vi alle skylder de flygende barna at de viktige forklaringene fra tidsvitnene ikke går tapt. Derfor må vi gjøre hva vi kan for å spre informasjonen.

Dette for å bekjempe konspirasjonsteorier, og for å hjelpe til med Kritisk Tenkning™.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: