Hørselshjelp kan innebære sikkerhetsrisiko i norske rettssaler

I forbindelse med en større rettssak i Sør-Trøndelag tingrett denne uken, har tingretten vedtatt å forby at publikum har med seg mobiltelefoner, eller annet som er egnet til å ta opp lyd. Tingretten frykter at utstyr for lydopptak kan bryte med det såkalte fotoforbudet.

Det var Adresseavisen som først omtalte de uvanlige forbudene rundt rettssaken, som omhandler et dobbeltdrap som fant sted i Trondheim 17. september 2018.

– Vi gjør dette blant for å opprettholde fotoforbudet, som kanskje ikke alle tilhørerne er kjent med, sier sorenskriver Leif Otto Østerbø til Adresseavisen.

Problemet er bare at tingretten har et gammelt teleslyngeanlegg som lett kan avlyttes på utsiden med et vanlig høreapparat.

Lydlekkasje

Lydekspert Steinar Danbolt ved fagleverandøren Audiens Norge AS skriver på en e-post til Akroma at såkalt lydlekkasje lett kan finne sted når man bruker teleslynge.

– Hva er rekkevidden på teleslynger som er montert i offentlige bygg? Kan de brukes av hørselshemmede som står utenfor rommet de er montert i?

– Hvis det benyttes tradisjonell teleslynge, hvor teleslyngekabelen er lagt rundt rommet i en loop. Da er det risiko for at det blir «lydsmitte» til sidestående rom, skriver Danbolt.

Danbolt forklarer også at utformingen av systemet har noe å si for hvor mye lydsmitte. som skjer fra et teleslyngeanlegg.

– Benyttes det «super-loop», så vil det begrense lydsmitten, og vil være beste løsning om det ikke ønskes lydsmitte.

Kristian Morvik er ansvarlig for systemdesign ved Scandec Systemer AS, og opplyser også at lydlekkasjer finner sted fra teleslyngeanlegg.

– Svaret er ikke helt A4 da det varierer veldig, skriver Morvik i en e-post til Akroma, og fortsetter:

– Er slyngen lagt som en konvensjonell med kabelen rundt rommet vil det være noe felt utenfor rommet, hvor bra det er varierer veldig og må testes for å være sikker.

– Ingen kommentar

Administrasjonssjef ved Sør-Trøndelag tingrett, Bente Elverum, virker ikke å ha et klart svar når jeg stikker innom tinghuset i lunsjpausen for å stille spørsmål om sikkerheten rundt teleslyngen deres.

– I hvilken grad er det tilrettelagt for hørselshemmede i tingrettens rettssal 101 med teleslynge?

– Det er montert teleslynge.

– Hvordan tar tingretten høye for at slike teleslyngeanlegg kan avlyttes, eksempelvis fra utsiden?

– Det har jeg ingen kommentar til, av sikkerhetshensyn.

– Hvordan har tingretten tilrettelagt for at publikum kan følge sakens gang?

– Saken streames på video til et annet rom i tinghuset, og publikum kan følge saken derfra.

– Hvordan tar sikkerhetstiltakene rundt rettssaken i dag høyde for at folk kan bruke retningsmikrofoner, høreapparat og lignende fra utsiden av bygget? Slike innretninger selges relativt billig på internett.

– Det har jeg ingen kommentar til, av sikkerhetsmessige grunner, avslutter Elverum.

Det fremkommer av byggteknisk forskrift § 13-6 at det i «byggverk for publikum og arbeidsbygning» skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr, med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse.

Tingrettene er med andre ord lovpålagt å ha slikt utstyr i byggene.

Del innhold: