Human-Etisk Forbund med nye løgner om folk

At jeg er tidligere lokallagsleder for Human-Etisk Forbund er ingen hemmelighet. Min erfaring er at forbundet er blant de mest fanatiske sekteriske bevegelsene i Nord-Europa.

Mennesker jeg har kontakt med i forbundet i dag, forteller at de ikke tør å forlate Human-Etisk Forbund. De frykter represalier og konsekvenser dersom de trekker seg ut. Både mot seg selv, så vel som mot familiemedlemmer.

På grunn av dette velger de å være stille. Ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.

På utsiden prøver Human-Etisk Forbund å fremstå som kritiske tenkere og skeptikere. Fra innsiden styres forbundet med jernhånd. Det er frykt som gjelder.

Forbundets foretrukne metode for å «ta seg av» utbrytere, er organiserte løgn- og hetsekampanjer. Men også andre metoder blir tatt i bruk for å trakassere. Falske og uriktige politianmeldelser, stevninger og uthenging er vanlig.

Les også: Redaktør hetses på nett: «Konebanker, narkolanger, psykopat»

I løpet av de siste årene har en lang rekke personer blitt utsatt for forbundets forfølgelser og overtramp. Det de aller fleste har til felles, er at de er utbrytere fra forbundet. Såkalte utstøtte.

I 2005 ble Human-Etisk Forbund dømt i Oslo tingrett for denne type atferd. Forbundet måtte betale 30.000 kroner i erstatning til en person som de hadde hetset og spredt løgner om. Noe blant andre Dagbladet rapporterte om.

På grunn av problemene med Human-Etisk Forbund har det heldigvis blitt opprettet gode alternativer. Humanistforbundet er et slikt alternativ til Human-Etisk Forbund.

Mine beste råd til den som uforvarende har kommet i kontakt med Human-Etisk Forbund, eller kjenner noen som lefler med forbundet, er som følger:

  • Kom deg vekk fra Human-Etisk Forbund så raskt du kan.
  • Ikke gi Human-Etisk Forbund tilgang til personnummer eller private adresser.
  • Ikke gi Human-Etisk Forbund informasjon om ditt arbeidssted, eller hvor du går på skole.
  • Ikke gi Human-Etisk Forbund penger. Dette gjelder også indirekte. Desto flere medlemmer forbundet greier å lokke til seg, jo mer penger får de fra staten.
  • Blir du vitne til lovstridig aktivitet knyttet til Human-Etisk Forbund, sikre bevis og kontakt politiet umiddelbart på telefon 02800.

Husk også at det som hovedregel er en liten, men svært aktiv gruppe i forbundets sentrale ledelse, som står bak disse lovbruddene. Mange vanlige medlemmer av forbundet har lite eller ingen kjennskap til hvordan den indre sirkelen agerer.

Lokker til seg medlemmer

Det fremste salgstrikset til Human-Etisk Forbund er å liksom fronte vitenskap og sunn skepsis. I og for seg en tilforlatelig ting, som på overflaten kan virke fornuftig. Hvem er vel ikke kritisk til alternativ medisin, og for lengst tilbakeviste konspirasjonsteorier om 9/11?

Men dette er bare kulisser.

Min erfaring som tidligere lokallagsleder i forbundet, er at forbundets virkelige formål er å generere penger. Fortrinnsvis med å innrapportere flest mulig medlemmer til staten, og dermed utløse millioner i statlig støtte. Alt handler om penger. Penger, penger, penger.

Les også: Konspirasjonsteorier om høyreekstremisme skaper fortjeneste

Med å sikre seg statlige overføringer, kan forbundet opprette «arbeidsplasser» innad i NGO-en.

Denne formen for livssynsprofittering er kanskje mest kjent fra angivelige kristne miljøer. Fra ulike TV-pastorer, som ber om stadig mer penger i Guds navn. Human-Etisk Forbund opererer på en tilsvarende måte.

Forbundet selger en følelse av å være kritisk og fornuftig. Folk betaler i dyre dommer for å møte opp på forbundets konferanser, og kunne le av dumme konspirasjonsteorier og alternativ medisin. Ikke ulikt hvordan folk betaler i dyre dommer for å delta på konferanser med såkalte faith healers.

Den britiske illusjonisten Derren Brown har tidligere laget en dokumentar om såkalt faith healing.

Han kunne like gjerne gjort det samme stuntet overfor Human-Etisk Forbund. Med å ta seg betalt for å snakke litt om spirituell håndspåleggelse, krystallhealing og aura-lesing. Mekanismene er de samme. Folk betaler gjerne for en følelse av å være nær Gud, eller for en følelse av å være kritiske og fornuftige.

Objektivt sett går det for nøyaktig det samme.

Les også: Humanismens overdrevne tro på mennesket

Løgn- og hetsekampanjer

Blant de mest ivrige til å spre løgn og hets på nett er Didrik Søderlind. Han er ifølge nettsidene til forbundet «ansatt som rådgiver i Human-Etisk Forbunds livssynsavdeling».

En påfallende og ullen tittel.

Trenger et forbund av ateister, som ikke tror på noe, virkelig en rådgiver innen livssyn? Man kan saktens undre.

Fredag den 13. september publiserte Søderlind et blogginnlegg på nettsidene til «Fri Tanke». Et slags medlemsblad for medlemmer i Human-Etisk Forbund.

Her hakker han løs på navngitte enkeltpersoner, som har forlatt forbundet.

Blant annet en mann som ble feilaktig dømt i tingretten, bare for å ha kalt enkelte i Human-Etisk Forbund løgnere, når de spredde ondsinnede løgner om ham. Folk som rammes av Human-Etisk Forbund skal altså ikke engang kunne fornekte usanne påstander som forbundet fremmer.

Noe som gjør saken ekstra interessant, er de intrikate nettverkene som forbundet har skapt seg. Både i rettsvesenet, offentlig forvaltning og mediene.

Avslørt av mediene

Didrik Søderlind ble for øvrig også avslørt som en løgner og en bløffmaker av en debattredaktør i en av landets største aviser. Etter at avisen hadde fått tilsendt dokumentasjon som beviser at Søderlind løy om en annen navngitt person i avisen.

Søderlind skriver videre:

Og om du møter dem til debatt i mediene, kan du måtte stille med hendene på ryggen. Da en tidligere versjon av denne artikkelen sto på trykk i en norsk avis, skrev en av de mest ekstreme personene i Norge et svar. Av avisens debattredaktør fikk jeg ikke lov å påpeke hvem denne mannen faktisk var og hva annet han spredde.

Erfarne journalister og redaktører er godt kjent med hva typer som Søderlind foretar seg, og hvordan de holder på. Stadig flere blir bevisste på hvordan Human-Etisk Forbund organiserer sine kampanjer. Noe som er en god ting.

Vi kan bare håpe at flere ser hva som foregår, og forlater Human-Etisk Forbund. Noe som vil strupe inn pengesekken til forbundet, og til slutt føre til at denne type aktiviteter opphører.

Organisert trakassering

Ifølge norsk lov er den virksomheten som Human-Etisk Forbund driver med overfor enkeltpersoner, og grupper, ofte rettsstridig. Særlig når disse kampanjene er organiserte av flere i fellesskap. Handlingene vil dermed lett kunne rammes av både straffeloven, så vel som skadeerstatningsloven.

Ønsker du med selvsyn å se hvordan disse representantene for forbundet holder på til folk, er det bare å scrolle nedover deres profiler i sosiale medier. Der hetser de åpenlyst målene for løgn- og hetsekampanjene sine.

Personer navngis og hetses på det groveste. Med beskyldninger, anklager og nedsettende omtale. Gamle damer, familiefedre, autister og mer eller mindre tilfeldige mennesker blir utsatt for dette.

Human-Etisk Forbund skyr absolutt ingen midler. Ingen løgner er for nedrige. Samme om avisradaksjoner avslører dem som løgnere. Samme om folk går ut offentlig og viser hvordan forbundet holder på, fortsetter de ufortrødent.

Ofte beskylder forbundet ofrene sine for å gjøre det de selv gjør mot ofrene.

Særlig hvis folk svarer dem på tiltale, er de raske med å innta en falsk og syntetisk offerrolle. En offerrolle som sjelden eller aldri henger helt på greip, når man observerer hendelsene fra utsiden.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: