Hva er religiøs tro og fanatisme?

Når et sett idéer manifesterer seg kollektivt, er det en tro. Når disse idéene skaper renhetsspiraler er det fanatisme.

Slik kan vi enkelt forklare sekteriske bevegelser, som spenner fra alt til Human-Etisk Forbund til The Peoples Temple (også kjent som «Jonestown») til Den islamske staten (IS).

Felles for alle slike sekter er at én eller flere ledere bestemmer hva tilhengerne skal tro på. Innad konkurrerer tilhengerne om å være «renest» i troen – om å være den som tror hardest.

Sektledere som Abu Musab al-Zarqawi, pastor Jim Jones og norske Didrik Søderlind har alle noe til felles. Nemlig ønsker om makt, dominans og innflytelse på andre.

Den islamske stat (IS) er en sekt preget av renhetsspiraler, i likhet med sekten Human-Etisk Forbund. FOTO: Islamic State (CC0).

Innen både såkalt humanisme og islamisme er hat veldig sentralt. Med islamisme er det hatet mot annerledes troende. For humanismens del er det hatet mot mennesker som ser en høyere mening med tilværelsen – ikke bare materialisme og forbruk.

Dette hatet mot annerledes troende og gudstro ble demonstrert da Philip Manshaus angrep en moské i Bærum. Hans forsett var å drepe troende mennesker i deres eget gudshus.

Det er lett å trekke paralleller mellom intoleransen til Manshaus og humanismens intoleranse. Intoleransen er motivert av det samme hatet mot «de andre».

Det mørke landskapet

Det er unektelig et dystert mørke over sekteriske bevegelser som Human-Etisk Forbund, «Jonestown» og Den islamske stat (IS).

Tydeligst kommer dette frem i deres pervertering og parodiering av tradisjonelle religiøse ritualer.

Den islamske stat (IS) gjør sine filmede henrettelser til noe høytidelig og pseudo-religiøst. Med bønn, lovprising og vold i Guds navn. Som for å håne troende muslimer som ikke tar del i fanatismen.

Human-Etisk Forbund fremfører kristne ritualer, som dåp, konfirmasjon og bryllup. Men uten Gud. Også dette som for å håne og spotte de troende kristnes ritualer.

Pastor Jim Jones i sekten The Peoples Temple i «Jonestown» gjorde det samme. Med å legge religiøse føringer i en enormt farlig selvmordskult. Hvor det siste ritualet var at alle drakk en forgiftet punsj, slik kristne drikker altervin ved nattverden.

Luftfoto av «Jonestown» hvor over 900 mennesker begikk kollektivt selvmord i november 1978. FOTO: The U.S. National Archives (CC0)/The Jonestown Institute.

Over 900 mennesker døde da sekten til pastor Jim Jones begikk kollektivt selvmord i Venezuela den 18. november 1978.

Slike blasfemiske ritualer er alle en del av det samme mørke landskapet. Et landskap preget av hierarkiske maktstrukturer, pervertert tro og fornektelse av menneskeverd så vel som Gud.

Ekstremismen

Dersom Human-Etisk Forbund hadde fått tilgang til automatgeværer og pickuper, mener jeg at de trolig ville utført massedrap. Både på dissidenter, kristne, avhoppere, såkalte konspirasjonsteoretikere og paganister. Akkurat slik IS myrder vantro og syndere.

For i fanatismen finner humanistene og islamistene sin tilhørighet. I renhetsspiralene finner de sin mening.

Både humanistene og islamistene søker konstant å lokke til seg mennesker. Særlig tror jeg dette gjelder mennesker som er forvirrede, villfarne og tvilende.

Humanistene pusser villig jødiske snublesteiner, tilsynelatende i håp om å lokke til seg jødiske medlemmer. På samme måte rydder de utenfor moskéer, trolig for å lokke til seg muslimske medlemmer. Tilsvarende gjør de også overfor kristne.

For hvert menneske humanistene greier å lokke med seg inn i sekten sin, tjener de penger med statlige tilskudd. De tjener oppslutning og PR. Og med dette mer makt.

Den islamske stat (IS) rekrutterer på en lignende måte. De søker å lokke til seg mennesker som er sårbare, og som står utenfor et fellesskap eller et lokalsamfunn. For å deretter hjernevaske dem inn i sine egne renhetsspiraler.

Jim Jones gjorde det samme. Sårbare og forvirrede mennesker ble lette ofre for den karismatiske lederen av The Peoples Temple.

Vi har alle et ansvar for å hindre spredningen av sekteriske bevegelser i samfunnet vi lever i. Men for å kunne gjøre dette er det avgjørende at vi evner å gjenkjenne dem, og metodene som de bruker.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: