Hva er «The Great Replacement»?

I år 2000 ble en FN-rapport om populasjoner og bærekraft lansert. Rapporten var i sin tid et svar på antatte problemer med en aldrende befolkning i mange land.

I rapporten presenteres det detaljerte modeller for hvordan befolkningen i land som Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Sør-Korea og USA kan byttes ut gjennom migrasjon.

Rapporten fikk navnet Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Populations?

Rapporten i sin helhet kan fritt leses på nettsidene til FN.

På alle måter er rapporten et interessant verk. Den inntar en pragmatisk holdning til problemer med at befolkningen i enkelte verdensdeler ikke anses å være bærekraftig. Årsaken til dette er i hovedtrekk at det fødes for få barn.

For å bøte på dette, blir det foreslått at befolkningen kan byttes ut gjennom migrasjon. Nærmere bestemt med at man innfører et betydelig antall migranter fra verdensdeler som ikke har et problem med lave fødselstall. Da fortrinnsvis fra Afrika og Midt-Østen.

Internasjonal politikk har i flere tiår basert seg på at slike løsninger er både nærliggende og gjennomførbare. Innen EU har politikken allerede blitt satt i verk, som en åpen og transparent politikk. Fenomenet replacement migration diskuteres åpent og mye når FN og EU-parlamentet har sine møter.

Det er på ingen måte noe hemmelighold rundt denne politikken. Ingen hemmelige møter om det. Ingen dokumenter som veksles i mørke smug. Alt er helt åpent.

Det er knapt nok kontroversielt å snakke om det.

Usannheter og uvitenhet

Til tross for at denne politikken planlegges, diskuteres og gjennomføres helt åpent, midt på lyse dagen, så blir politikken omtalt som en «konspirasjonsteori».

Nærmere bestemt en konspirasjonsteori som høyreekstremister bare har diktet opp.

I en kronikk i Dagbladet den 15. mars skriver aktivist Rune Berglund Steen litt om manifestet til Brenton Tarrant, som utførte angrepene i Christchurch på New Zealand samme dag. Berglund Steen er en lederfigur i aktivistgruppen som kaller seg Antirasistisk Senter.

Berglund Steen hevder i kronikken i Dagbladet at manifestet til terroristen på New Zealand er fullt av høyreradikal propaganda, og konspirasjonsteorier. Da primært fordi den åpne politikken om replacement migration omtales i manifestet til Brenton Tarrant.

Brenton Tarrants manifest fikk navnet The Great Replacement, og kan leses i sin helhet her.

Berglund Steen skriver følgende:

New Zealand-terroristens manifest er fylt med høyreradikal propaganda, akkurat som i 2011.

Tittelen på manifestet er «The Great Replacement», en referanse til en utbredt konspirasjonsteori. Begrepet viser til en forestilling om at den europeiske majoritetsbefolkningen er i ferd med å byttes ut med et nytt folk, eventuelt som del av en bevisst plan

Dette er en forestilling som også formidles på høyreradikale nettsteder her til lands, spesielt i kommentarfeltene.

Greit nok at Berglund Steen skriver kritisk om massedrap og terrorisme. Men noen innsikt i europeisk storpolitikk har han åpenbart ikke.

Også aktivisten Jonas Skybakmoen, som er fast skribent for nettsiden Filter Nyheter, presenterer lignende påstander i et innlegg datert 27. mars 2019.

Filter Nyheter er et aktivistnettsted som har klare bånd til flere venstreradikale organisasjoner og miljøer. Nettsiden driver blant annet tigging av penger for organisasjonen Antirasistisk Senter, under dekke av å drive nøytral journalistikk.

Harald Klungtveit, redaktør for nettsiden Filter Nyheter, tigger penger for Antirasistisk Senter.

Skybakmoen skriver følgende:

«The Great Replacement» – et helt sentralt begrep for Identitærbevegelsen – var tittelen på terroristen Brenton Tarrants såkalte manifest, som videreformidlet høyreekstrem propaganda om at den etnisk hvite befolkningen er i ferd med å bli byttet ut med muslimer og ikke-europeere.

I «manifestet» – et 74 sider langt forsvarsskrift som Tarrant postet lenker til i sosiale medier kort tid før angrepene – er massedrapsmannen spesielt opptatt av fødselsrater, som han mener beviser at det pågår et «hvitt folkemord» der «inntrengerne» snart er i flertall.

Også her er det greit nok at Filter og Skybakmoen kritiserer voldelige terrorangrep.

Men når de omtaler åpen storpolitikk som «høyreekstrem propaganda» og Brenton Tarrants subjektive meninger, så vitner det om at storpolitikk ikke helt er deres kopp med te.

Ekspertene uten ekspertise

NRK greide, ikke overraskende, å fremme de samme påstandene om åpen internasjonal storpolitikk.

I en artikkel med tittelen New Zealand-terroren: Antatt gjerningsmann refererer til Breivik i manifest, hevder også NRK at storpolitikk fra FN og EU-parlamentet er en høyreekstrem konspirasjonsteori.

NRK skriver:

Han [Brenton Tarrant] ønsker også å sterkt redusere innvandringen til Europa, og å skape splittelse mellom det han omtaler som «det europeiske folket og inntrengerne». Forfatteren sier at han frykter et «folkemord på hvite» på grunn av lav fødselsrate og høy innvandring.

Videre viser han til en høyreekstrem konspirasjonsteori kalt «the great replacement», som ifølgje Wikipedia påstår at den hvite, kristne befolkningen i Europa blir erstattet av ikke-europeere gjennom massemigrasjon og demografisk vekst.

NRKs primærkilde for dette absurde utsagnet er ingen andre enn Wikipedia.

Det er nesten bare å gratulere.

Uansett, tatt i betraktning hvem som har skrevet saken til NRK, er jeg ikke overrasket. Jeg presterte å studere med én av dem, og hun er inkompetent og dum som en vedsekk. Men det er en historie til en annen gang.

Poenget her er at politiske føringer for replacement migration ikke er verken noe nytt, noe hemmelig, eller en konspirasjonsteori. Derimot er det åpen og transparent politikk, som ofte diskuteres av så vel FN, som av EU-parlamentet, og de enkelte EU-statene.

I praktisk forstand er politikken for replacement migration omtrent like hemmelig som Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Men det hele høres vel mer spennende ut når det presenteres som en skummel konspirasjonsteori.

Del innhold: