Hva har vi lært av historien?

Søndag var det igjen duket for Den internasjonale Holocaustdagen. En årlig markering hvor det skal skrives og snakkes om jødehat og antisemittisme.

Ifølge historien ble seks millioner jøder drept i konsentrasjonsleirer som Auschwitz-Birkenau og Bergen-Belsen. De fleste av dem skal ha blitt gasset i gasskamre med det cyanidbaserte insektmiddelet Zyklon-B.

Fortellingene fra konsentrasjonsleirene er mange.

Ifølge avisen The New York Times skal det i konsentrasjoneleiren Buchenwald ha vært et bur, hvor det bodde en bjørn og en ørn. Hver dag skal nazistene ha kastet en jøde inn i buret, hvor bjørnen rev personen i filler og ørnen spiste ren knoklene.

Den overlevende fangen Morris Hubert kunne fortelle om disse grusomhetene etter krigens slutt.

Later, Mr. Hubert was sent to Buchenwald. »In the camp there was a cage with a bear and an eagle,» he said. »Every day, they would throw a Jew in there. The bear would tear him apart and the eagle would pick at his bones.» »But that’s unbelievable,» whispered a visitor. »It is unbelievable,» said Mr. Hubert, »but it happened.»

– The New York Times 10. november 1988.

Slike historier er det mange av. Likevel eksisterer det tvil og skepsis rundt disse historiene. Noe som ifølge Dagsavisen skyldes lavt kunnskapsnivå hos folk.

Hvem kan vel tro at mennesker vil dikte opp noe sånt?

Overlevde mot alle odds

En annen gripende historie fra Holocaust er historien til jødiske Moshe Peer.

Moshe Peer skal ha vært bare elleve år da han ble innsatt i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen. Til alt hell overlevde han grusomhetene. Ifølge avisen The Gazette Montreal skal Moshe Peer ha blitt sendt til gasskammeret hele seks ganger.

Faksimile fra The Gazette Montreal, torsdag 5. august 1993.

Moshe Peer hadde med andre ord utrolig flaks. Kun de færreste overlede seks turer i nazistenes gasskammer.

Nedenfor er et bilde hvor vi angivelig ser elleve år gamle Moshe Peer. Hvor han står sammen med en gruppe andre barn, ved det elektriske gjerdet i Bergen-Belsen.

Barn ved det elsktriske gjerdet i Bergen-Belsen. FOTO: Ukjent.

Slike grusomme fortellinger er en viktig og sentral del av vår forståelse for Holocaust. Likevel er det mange som tviler, stiller spørsmål ved, eller rett ut fornekter at sånt skjedde.

Ifølge den britiske avisen The Guardian kan så mye som åtte prosent av britiske innbyggere være skeptiske til at slike grusomheter faktisk fant sted.

Noe som åpenbart er svært alvorlig.

Holocaustfornektelse skyldes manglende kunnskaper. Hvis disse kunnskapene går i glemmeboken så har vi ikke lært noe av historien.

NB!

Denne teksten er ment som kritikk av hvordan vandrehistorier og usannheter undergraver virkelige og faktiske grusomheter.

Del innhold: