Hvor jævlig er det egentlig mulig å være?

Torsdag denne uken fikk jeg en e-post med tilgang til en samling videoer som viser multikulturell vold mot hvite. Innholdet har fått meg til å reflektere en hel del.

I løpet av lørdagen har jeg sett gjennom litt for mye av videomaterialet.

Jeg mener innholdet er svært opprørende. Selv opplever jeg at det gjør meg kald og svimmel. Det er som om jeg ikke greier å få svineriet vekk fra netthinna.

Mesteparten av innholdet i videoene er tilsynelatende fra europeiske land. Som Sverige, Tyskland og Storbritannia. Noe som kan tolkes ut ifra bilskilter, tilrop og annet.

Innholdet har først og fremst fått meg til å tenke over hvordan noen kan utføre slike handlinger.

Videre har det fått meg til å tenke over hvordan noen kan anse slike ting som ønskelige.

Deretter har det fått meg til å tenke på hvorfor noen ønsker å stemple mennesker som reagerer på dette innholdet, som «høyreekstreme» og «radikaliserte».

Den som omtaler slike bilder og videoer offentlig blir gjerne beskyldt for «propaganda» og «falske nyheter». Mens massemedier som hysjer det hele ned, samtidig som de demoniserer kritikerne, er «redaktørstyrte» og «seriøse».

Slik jeg ser det er det ikke verken ekstremt eller radikalt å reagere med vantro og fortvilelse når man ser videoopptak av grove voldshandlinger. I dette tilfellet voldshandlinger som er motivert på grunn av ofrenes hvite hudfarge.

Men likevel er det sånn at massemediene, NGO-er, og politikere i Norge ønsker å bekjempe og stoppe folk som reagerer negativt på denne type hendelser.

Handlingene som fremstilles i videoene har medier, NGO-er og politikere tilsynelatende ingen problemer med. Derimot ønsker de å bekjempe deg og meg, fordi vi lar oss affisere av brutaliteten og råskapen.

Naturlige reaksjoner

Det må være hevet over enhver tvil at negative reaksjoner på slik brutalitet og råskap er helt naturlig. Slike reaksjoner er helt fair. Den konklusjonen tillater jeg meg å trekke.

Massemediene, NGO-ene og politikerne vet godt hva som skjer. Trolig har de minst like god kjennskap til volden, råskapen og brutaliteten som det jeg og du har.

Til tross for at de vet godt hva som foregår, ønsker massemedier, NGO-er og politikere å demonisere mennesker og grupper som ønsker å stoppe handlingene. Med egne handlingsplaner og tiltak.

Det legges enorme pengesummer og masse ressurser i dette arbeidet.

Årsaken er trolig at de liker det som skjer.

I motsetning til oss andre som reagerer med aversjon, reagerer disse aktørene derimot trolig med glede.

For dem er det stimulerende å se videoer av hvite ungdommer som blir stukket med kniver, hvite kvinner som blir sparket ned trapper, og filming av gjengvoldtekter.

Vi har med andre ord ulike naturlige reaksjoner. For meg er det naturlig å reagere negativt. For mange personer innen mediene, NGO-er, og politikken er det derimot naturlig å reagere positivt på brutaliteten.

Trolig ler de og koser seg over innholdet.

Jeg vet at dette er fullt mulig.

Etter å ha lest en del om figurer som Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Richard Ramirez og John Wayne Gacy vet jeg at noen mennesker finner glede i grusomme ting. I alt fra ondsinnede løgner og organiserte personforfølgelser, til videoer av overgrep og drap – og til å faktisk utføre grufulle handlinger selv.

Motivasjonen er som regel den samme. Nemlig personlig stimulans.

Ondskap er en definisjon

Hvorvidt aktører innen medier, NGO-er og politikk i Norge ser på disse videoene, mens de kanskje berører seg selv seksuelt, vet jeg ikke. Men jeg ser det som sannsynlig at en betydelig andel av disse kan nyte slike videoer i sine private hjem. Kanskje mens de masturberer, og/eller inntar ulike rusmidler.

Grenser og sperrer er gjerne ikke helt som det bør være hos sånne.

Kanskje fantaserer en del av dem om å ta del i disse brutale handlingene selv. Kanskje vil en del av dem også gjøre nettopp det en dag.

Jeg vet ikke. Men det virker plausibelt.

Radikalisering og «tunneler»

Ifølge «forskere» og «eksperter» så er man radikalisert og høyreekstrem dersom man reagerer negativt på videoer av rasemotivert vold og overgrep.

Særlig hvis man reagerer negativt på det som gjerne kalles dominansvold.

De samme «forskermiljøene» i Norge har kommet opp med fargerike teorier og bortforklaringer, om hvorfor folk reagerer negativt på slik vold og brutalitet.

På oppdrag fra Regjeringen ble stiftelsen PLATTFORM – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme opprettet i 2016. I dag samarbeider organisasjonen med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), samt private stiftelser som HL-senteret, «Antirasistisk Senter» og lignende.

nettsiden til stiftelsen står det veldig mye rart. Mye fantasifullt. Blant annet prøver de seg på analogier om «tunneler».

De skriver følgende om «høyreradikalisering»:

«Radikaliseringstunnel» er et begrep som brukes for å visuelt beskrive radikaliseringsprosessen. Ved inngangen til tunnelen står for eksempel en som søker etter fellesskap, støtte og tilhørighet og/eller er idealistisk motivert.

Inne i tunnelen utsettes vedkommende for hatretorikk, stigmatisering, polarisering på den ene siden og propaganda, konspirasjonsteorier, anerkjennelse, makt og tilhørighet på den andre siden.

Dette er påstander som også går igjen på større og allmenne møter om ekstremisme og radikalisering. Møter hvor «eksperter» og «forskere» står og forteller sosionomer og politifolk at mennesker som reagerer negativt på vold og overgrep bare «søker tilhørighet».

Selv er jeg en snart 35 år gammel mann. Jeg har fått grå hårstrå i skjegget mitt. Forklaringen om at jeg er ute etter «anerkjennelse og tilhørighet» blir dermed litt merkelig. Jeg har funnet min plass i livet, og jeg reagerer likevel negativt på videoer som viser rasistisk motivert vold mot hvite.

Man kan heller spørre seg hva slags person jeg var, dersom jeg ikke reagerte negativt på slike videoer av faktiske hendelser.

Tanken deres er åpenbart at dersom voksne menn som meg bare blir «inkludert», hos en gjeng med idioter som ikke har sett disse videoene, så vil jeg bli interessert i fotball eller noe. Bli interessert i hvilken gjeng med afrikanere som sparker en ball inn i et mål.

Yeah!

Da kan vi engasjere oss i at «min» gjeng med afrikanere er flinkere til å sparke ball enn «din» gjeng med afrikanere.

For når alt kommer til alt, er vi som reagerer negativt på disse videoene bare analfabeter og veldig dumme. I det minste hvis vi skal tro disse bedreviterne. Vi har visstnok ikke like mye kunnskaper som disse smarte «forskerne» og «ekspertene», som har greid å ta bachelorgrader og mastergrader.

Ting som vi selvfølgelig aldri kan oppnå, ikke sant?

Vi evneveike, unge

Til alt hell er vi «ungdommen» som reagerer negativt på disse videoene, på statistikker og informasjon, bare simple og enkle individer. Vi er tomsinger som står utenfor kjøpesentrene og henger, og som sitter på puber og ser på fotballkamper. Gjerne ikledd pilotjakker, sånn at vi er lett synlige.

Det er jo ikke sånn at vi er helt vanlige mennesker. Gjerne med høy utdannelse, og med intellektuell kapasitet til å gjøre egne vurderinger basert på store mengder informasjon.

Nei, det er utenkelig.

Videre er det selvfølgelig utenkelig at noen av oss kan være blant Norges beste digitale researchere. Som kan gå bak samfunnets nettingmasker, og finne informasjon om hvem som helst. Det er helt utenkelig. Vi er bare dumme.

Hvis noen bare forklarer oss reglene i fotball, hva corner er for noe, så vil vi bli «avradikalisert» som det heter. Vi vil da være «ute av tunnelen». Da vil vi heller interessere oss for fotball. Og slutte å reagere negativt på videoer av brutalitet.

Vi vil da innse at de inkompetente idiotene som er kvotert inn i massemediene, og inn i de høylytte deler av akademia, er de seriøse gutta.

Videre vil vi da la oss imponere av sirkelforskningen til figurer som Terje Emberland og Sindre Bangstad. Plutselig vil vi slutte å legge merke til at disse «forskerne» henter all legitimitet ut fra egen diskurs.

Endelig vil vi legge litteratur fra Max Weber og Alfred Rosenberg fra oss, og i stedet lese kioskromaner om bygdeliv. Mens vi prøver å ignorere sosiale problemer i de belastede områdene som vi bor i.

Jeg tror det blir godt. Dagbladet Pluss koster vel bare 99,-/måneden.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: