Hvorfor er vi så mange med «antistatlige holdninger»?

Psykologisk krigføring, gaslighting og massive påvirkningsoperasjoner har lenge blitt brukt av vestlige myndigheter. Mye tyder på at slike ting foregår også i dag.

Noe av det mest skremmende jeg noen gang har lest er prosjektpapirene som beskriver det CIA-styrte prosjektet «MK-Ultra», og lignende prosjekter.

Gjennom hjernevasking, gaslighting og psykologisk tortur ble mennesker gradvis brutt ned. Målet var å utvikle kjemiske våpen og metoder for psykologisk krigføring, som USA kunne bruke til å gjennomføre avhør av krigsfanger, sovjetiske spioner og mistenkte kriminelle.

Andre kjente eksperimenter er MK-Delta, Project Artichoke, Project Bluebird, Project Chatter og MK-Naomi.

MK-Ultra er det mest kjente av denne type eksperimenter. Prosjektet skal ha pågått i 20 år, angivelig i perioden 1953–1973. I 1975 begynte de første dokumentene å nå offentligheten. Til tross for at mye dokumentasjon fortsatt mangler ble hele prosjektet MK-Ultra deklassifisert i 2001.

Blant annet ble ofrene gaslighted til å tvile på sin egen mentale helse, sine egne sanser og sine egne vurderinger. Sentralt i eksperimentene var å skylde på ofrene for lidelsene disse ble påført, med å formidle at dersom de kapitulerte og ga torturistene det de ønsket, så ville lidelsene ta slutt.

Mange ulike psykologiske eksperimenter har blitt utført i USA. Blant annet er det kjent at Ted Kaczynski ble utsatt for brutal psykologisk tortur ved Harvard University i perioden 1959–1962, i prosjekter som var ledet av Henry Murray. Avisen The Atlantic skrev inngående om dette i år 2000.

Disse eksperimentene er ikke noe nytt. I 1939 utførte amerikanske myndigheter et prosjekt de kalte The Monster Study, hvor 22 foreldreløse barn med stamming ble utsatt for eksperimentell behandling for stamming. Halvparten av barna ble rost fordi de snakket så fint, og den andre halvparten ble utsatt for psykologisk mishandling og shaming på grunn av taleproblemet sitt. Mange av barna vokste opp med traumer etter eksperimentet. I 2001 gikk University of Iowa ut med en offentlig beklagelse.

Slike ting er handlingene til vestlige myndigheter, og det er utført som en del av den såkalte vitenskapen.

Å være klar over at vestlige myndigheter og vitenskapen er i stand til å utføre slike prosjekter, kan vise seg å være svært viktig. Særlig hvis man ønsker en bedre forståelse av populærpolitiske spørsmål og problemstillinger, og hvilken rolle massesuggesjon og gaslighting av folkemasser spiller i det hele.

Gaslighting og suggesjon

Ikke all gaslighting og massesuggesjon er nødvendigvis del av et eksperiment ledet av CIA. Likevel er det fortsatt gaslighting og massesuggesjon.

Krigen i Ukraina er et klart og tydelig eksempel på gaslighting og massesuggesjon.

Befolkningen i Ukraina har systematisk blitt fortalt at de må holde ut litt til, krige litt til, og så vil «kavaleriet» komme og hjelpe dem. Som en del av denne suggesjonen har de fått levert enorme mengder våpen fra vestlige land (USA). Problemet er bare at «kavaleriet» aldri kommer. Hjelpen kommer aldri. Folket har kjempet og dødd i en meningsløs konflikt.

Under koronapandemien ble folk over hele verden påvirket til å injisere farlige og eksperimentelle vaksiner, som nå i ettertid viser seg å skape alvorlige hjerteproblemer. Medikamentene virket ikke særlig bra, de ga aldri flokkimmunitet som først lovet, så folk tok de samme sprøytene igjen og igjen i form av «boostere». Deretter ble de likevel smittet av influensaviruset og ble syke. I den grad sprøytene kan ha lindret influensasymptomene litt der og da, veier det ikke opp for de senskadene som mange er påført på hjerte- og sirkulasjonssystemet. Skader som nå begynner å bli så kjent at det publiseres rapporter om det i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter som Nature.

Radikal transideologi og Pride blir nå fôret til offentligheten i vestlige land som Norge, med et budskap som sier at kjønn ikke eksisterer eller er noe flytende. Det er en fullstendig antivitenskapelig fornektelse av helt grunnleggende biologiske fakta, og folk går (ofte noe motvillig) med på det, fordi det er populært og fordi det er på tv. I barnehager og på skoler blir ungene hjernevasket til å tro at de kan være født som «feil kjønn», at gutter må kappe av seg tissen og at jenter må få sydd på seg en kjøttrull fra armen.

Armen til jenter som har blitt «menn», og som har fått sydd på seg en «penis» med vev fra underarmen.

Denne medisinske skandalen er selvfølgelig lite annet enn resultatet av hjernevask og gaslighting.

I desember 2021 ble det kjent offentlig at transbevegelsens innsats mot barnehager og skoler er drevet frem av såkalte kastrasjonsfetisjister, som tenner på kjønnslemlesting av barn. Noe som kommer frem i en lengre og inngående artikkel publisert av avisen Reduxx.

Det hele er så sykt og forstyrrende at det er vanskelig å tro at det er sant, men det er sant. Akkurat slik som MK-Ultra, hjerteproblemene etter koronavaksinene og krigen i Ukraina også er sant.

«Konspirasjonsteori»

Min erfaring er at dersom du prøver å snakke med folk om hendelser som MK-Ultra, så er det fort gjort at de omtaler det som «konspirasjonsteori». Enkelte kan påstå at det ikke er sant, fordi de ikke har hørt om det på tv eller lest om det i tabloidene.

Videre er min erfaring at hardnakkede fornektere av slike ting er det samme segmentet av befolkningen som ukritisk kaster seg på ting som Q-bevegelsen.

Tirsdag 2. november 2021 hadde flere hundre QAnon-tilhengere samlet seg på en flyplass i Dallas, for å vente på at John F. Kennedy Jr. skulle komme og lande i et fly, og deretter ta over presidentrollen sammen med Donald Trump. Noe som avisen Washington Post skrev utfyllende om.

Å tro at en presidentsønn som har vært død siden 1999 skal komme med fly, og deretter ta over som president, er veldig dumt. Åpenbart. Det er et klart og tydelig eksempel på gaslighting og massesuggesjon.

Det er like dumt som å tro at «vaksinene er trygge og effektive, derfor må vi ha en ny lockdown i jula» og «vi må injisere disse medikamentene i våre barn, selv om vi ikke kjenner langtidsvirkningene».

Det er også like dumt som å hevde at «vi må sende våpen til Ukraina, slik at de vinner mot Russland». Når man i realiteten bare sender våpen ut på det svarte markedet, forlenger menneskelig lidelse og risikerer å starte tredje verdenskrig.

Disse tingene er dypest sett det samme. Det er det samme dumme segmentet av befolkningen som tror på sånne ting, bare at de tror på litt ulike dumme ting. Konspirasjonsfornektelse er bare baksiden av QAnon-mynten.

Nå er det ikke slik at alle uheldige mekanismer i samfunnet nødvendigvis er en konspirasjon. Folk konspirerer som regel ikke om å være dumme. I mange tilfeller kan det være snakk om selvforsterkende synergieffekter av idioti og dumhet.

Folk flest har en IQ på omtrent 90–100, noe som ikke egentlig er særlig høyt, relativt sett. Dette innebærer at de er i stand til å ha et ofte todimensjonalt selvbilde, kle på seg klær, lage mat, vaske hjemme, kjøre biler, skrive tekster, gjennomføre enkle utdanninger og utføre enkle arbeidsoppgaver. Følelsen av fellesskap, aksept og anerkjennelse fra omgivelsene er veldig viktig for dette segmentet. De er typisk ikke utrustet til å ta et steg tilbake for å vurdere noe objektivt, eller å tenke «hva er det egentlig jeg ser på her nå?».

De er typisk veldig sårbare for påvirkning og suggesjon.

Hvis nå vestlige myndigheter eller andre skulle gjennomføre eksperimenter på dem, for å teste ut sosialpsykologiske teorier eller annet, ville de ikke bare være helt uvitende, men også svært sårbare for det.

Selv har jeg en lei tendens til å gjøre narr av dette segmentet av befolkningen, med å omtale dem som «kjøttroboter» og klistre NPC-memer til dem. Jeg skal innrømme det. Men likevel er det noe i det, en trist og deprimerende sannhet.


Del innhold: