Hvorfor feirer vi egentlig påske?

Påsken er en kristen høytid hvor kristne markerer Jesus lidelse og død. Men hva sier egentlig bibelen om påsken?

Her skal vi se på noen påskerelaterte bibeltekster. Tekstene er hentet fra den nye norske oversettelsen av bibelen, som kom i 2011.

Først skal vi se på en tekst fra evangeliet etter apostelen Johannes. Teksten beskriver den motstanden som Jesus møtte.

16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. 17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» 18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

– Joh 5,16–18

En motstand som skulle forfølge Jesus og apostlene lenge.

19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»

– Joh 20,19

En motstand som endte med Jesus død på korset.

25 Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.»

– Matt 27,25

Apostelen Paulus oppsummerer denne motstanden i sitt første brev til tessalonikerne. Altså innbyggerne i byen Tessalonia.

 14 For dere, søsken, har fulgt eksempelet fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene, 15 de som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfulgte oss. De er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot.

– 1. Tess 2,14–15

Paulus tar det også opp i sitt andre brev til korinterne. Altså innbyggerne i byen Korint. Her kritiserer Paulus dem som forfulgte og drepte Jesus, for å ikke engang forstå sine egne hellige tekster.

 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.

– 2. Kor 3,13–15

Det er denne forfølgelsen av Jesus påsken skal minne oss på.

Påsken er også en markering av den nye pakten.

Jesus er mellommann for en ny pakt

Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter.  7 Hvis det ikke hadde vært noe å utsette på den første pakten, hadde det ikke vært bruk for en annen.  8 Men Gud har noe å utsette på folket når han sier:

           Se, dager skal komme, sier Herren,
           da jeg oppretter en ny pakt
           med Israels hus og Judas hus,
          
     9  ikke som den pakten
           jeg sluttet med fedrene deres
           den dagen jeg tok dem i hånden
           og førte dem ut av Egypt.
           For de ble ikke stående i min pakt,
           og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren.
          
    10  Men dette er pakten jeg vil slutte
           med Israels hus i dager som kommer, sier Herren:
           Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn
           og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk.
          
    11  Da skal ingen lenger undervise
           sin landsmann eller sin bror
           og si: «Kjenn Herren!»
           For de skal alle kjenne meg,
           både små og store.
          
    12  For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres
           og ikke lenger huske syndene deres.
13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte.

– Hebr 8,6–13

Det er denne nye pakten som påsken symboliserer for kristne. En evig pakt, som er inngått med Gud.

Kristne sionister

Påsken er også en høytid som markerer skillet mellom kristne og «Satans synagoge». Altså de kristne sionistene, som verken er jøder eller kristne. De som fastholder på den første og nå ugyldige pakten som Moses inngikk med Gud på vegne av israelittene.

I Johannes åpenbaring omtales kristensionistene med harde ord.

 9 Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er – men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det. For de er Satans synagoge.

– Åp 2,9

9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

– Åp 3,9

Dette er den kristne påsken kort oppsummert.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: