Russlands president Vladimir Putin holdt en lengre tale på den 25. samlingen for St. Petersburg Economic Forum den 17. juni. Hele verden er til stede, utenom den vestlige verden.

SwebbTV har laget en oppsummering av Putins tale, kommentert av Lars Bern.

Norske medier ønsker ikke at nordmenn skal høre på hva ledere som Putin og andre har å si. Derfor blir ikke arrangementer som St. Petersburg Economic Forum dekket. I stedet får nordmenn og svensker servert et nøye utplukket utvalg av vestlig og amerikansk propaganda. Innhold som ofte er selektivt og misvisende, gjerne fulgt av ofte mangelfulle og tidvis uklare «faktasjekker» fra aktører som Faktisk.no.

Dette til tross for at statlig kontrollerte medier som SVT og NRK skylder sine lesere og seere å høre den andre siden av proxy-krigen i Ukraina, en krig som folk betaler for med sine skattepenger. Folk burde få like åpen tilgang til dette som med all annen informasjon, for å danne seg sine egne meninger.

NewsVoice.se har laget en sammenstilling av punktene, oversatt til norsk av Steigan.no:

 • Etter den kalde krigen erklærte USA seg for å være Guds styre basert på jorden.
 • Den vestlige eliten er i en tilstand av villfarelse som klamrer seg til fortiden og benekter at virkeligheten er i endring.
 • EU har definitivt mistet sin politiske suverenitet.
 • EU er ikke en uavhengig, suveren aktør.
 • EU er bare et ensemble av amerikanske vasaller fratatt all politisk-militær suverenitet. Suverenitet kan ikke være delvis.
 • Enten er en stat suveren eller en koloni.
 • Den nåværende situasjonen i Europa vil føre til et utbrudd av radikalisme.
 • Dette fører til et skifte innen eliten.
 • Den unipolare epoken er over.
 • Russlands brudd med Vesten er irreversibelt og definitivt. Det er ingen vei tilbake.
 • Russlands styrking av sin politiske og økonomiske suverenitet er en absolutt prioritet. 4 % inflasjon er målet.
 • Sult i de fattigste landene vil belaste den vestlige verdens samvittighet.
 • Russland vil levere korn til Afrika og Midtøsten.
 • Russland vil investere i intern økonomisk utvikling og reorientering av handel med nasjoner uavhengig av USA.
 • Valutaer støttet av reelle verdier i stedet for imaginære (FIAT) tar over i verdenshandelen.
 • Den raskt voksende fremtidige verdensordenen vil bygges på sterke suverene stater.

Del innhold: