Idioter finner man i alle retninger

I februar var det mye skriverier i danske medier, etter at partiet Stram Kurs hadde forstyrret en muslimsk barnebegravelse. Noe som er helt uakseptabelt å gjøre.

Kritikken har kommet fra mange hold. Fra danske politikere og snakkende hoder i København, aviser og TV. Til og med Document.no har i brede lag fordømt opptrinnet.

Ikke uten grunn. Å forstyrre begravelser er ikke under noen omstendigheter akseptert i semi-siviliserte samfunn, som Danmark og Norge.

Det er på det rene at Stram Kurs oppførte seg som noen huleboere og troglodytter. Videoer fra hendelsen viser skrikende og heiende dansker, som hissig demonstrerer sin aversjon mot islam.

Jeg tør fremme påstanden om at opptrinnet er motbydelig og smakløst.

Årsak og sammenheng

Ikke overraskende er den tåpelige fremtoningen og adferden til Stram Kurs akkompagnert av like tåpelige idéer.

For hvor dum må man egentlig være, for å tro at islam og muslimer er årsaken til problemene som europeiske land står overfor?

Hvor dum må man være for å tro at det å demonstrere foran et muslimsk gudshus, under en begravelse, vil kunne gjøre folks frustrasjoner lettere å bære?

Svaret er at man må være helt fullstendig idiot.

Man må være både tungnem, blind og døv for å ikke oppfatte at fremmedkulturelle horder som importeres til Europa, kun er et verktøy. Disse menneskene er bare instrumenter.

Deres egne hjemland er ofte ruinerte av kriger. Årelange og ørkesløse kriger. Gjerne med globale undertoner og interesser. Deres kulturer smuldrer opp. På samme måte som kulturen i vestlige land også smuldrer opp.

Muslimer og arabere er like mye ofre for globalisme, som det kristne og hvite er.

Dette forstår ikke Stram Kurs. Og mange med dem. De kobler ikke sammenhengen mellom årsak og virkning.

Kritiserer symptomer

De lever åpenbart i en forestilling om at mennesker fra enkle kulturer – hvor man lever i nuet, pumper opp olje og råkjører dyre luksusbiler i ørkensanden – er i stand til å bevisst undergrave og rive ned mer avanserte sivilisasjoner, som Europa.

Slike håpløse og ulogiske forestillinger preger også mange i Norge. Som organisasjonen Human Rights Service, som ustanselig gnåler om islam. Til norske hasbara-byråer som Document og Resett, hvor islam og muslimer er den skumle Hufsa.

Riktig nok er kritikken deres mot islam gjerne berettiget. Enten helt eller delvis. Blant annet med utgangspunkt i grooming-skandalene fra Storbritannia. Eller med utgangspunkt i andre ting, som æresdrap. Men dette er likevel bare symptomer på kulturkrasj. Disse symptomene er ikke det underliggende problemet.

Det underliggende problemet er de kreftene som skaper disse kulturkrasjene.

Globalister, NGO-er, politikere, religiøse interessegrupper og lobbyister.

Men disse blir ikke kritisert. I det minste ikke på langt nær så mye som symptomene blir kritisert. Ofte blir de derimot legitimert.

Såkalte islamkritikere overser de store sammenhengene. De overser de underliggende problemene. Og fokuserer i stedet på de høyst forutsigbare symptomene.

Og med dette sprer de forvirring. Fordi de selv er forvirret.

Den virkelige fienden

Europas virkelige fiender kommer ikke utenfra. De kommer innenfra.

Krigshissende politikere, som med glede tvinger europeiske land med i kriger i andre verdensdeler. Kriger som skaper enorme flyktningestrømmer mot Europa.

Godhetsposerende politikere, som etter å ha tatt del i nevnte kriger åpner grensene for millioner på millioner av fremmedkulturelle.

Stemmesankende politikere, som etter å ha kriget og åpnet grensene, lover å ordne opp i problemene. Problemer som de selv har skapt.

Disse politikerne er Europas fiender. Og de er ikke bare Europas fiender, men hele verdens fiender. De er i realiteten krigsforbrytere og massemordere.

Og de som ivrig hjelper disse politikerne er massemediene. Som sprer løgner og propaganda. Som forherliger europeiske lands deltakelse i kriger, som vi europeere ikke har noe med. Massemedier som legitimerer disse politikerne som maktpersoner vi må stole på.

Etter disse kommer også NGO-ene. Som prøver å grafse til seg penger med å håndheve de nevnte politikernes ønsker.

Disse elitene er Europas fiender. Ikke muslimer eller islam. Ikke afrikanere eller romfolk. Ikke høyreekstreme, venstreekstreme, islamister eller radikale kristne.

Fienden kommer innenfra, og de befinner seg helt på toppen av våre samfunn. I alle europeiske land. I alle parlamenter og nasjonalforsamlinger. I alle overnasjonale styringsorganer. I alle større redaksjoner. I alle statlig støttede NGO-er.

Så skal man demonstrere mot noe, og legge skylda for elendigheten på noe, så er det viktig å adressere sine frustrasjoner til riktig instans.

Den dagen aktører som Stram Kurs stiller seg opp utenfor en større dansk redaksjon, for å demonstrere mot den. Eller hvis de forstyrrer begravelsen til en sentral politiker med sine protester, da kan de få respekt.

Slik de holder på nå, sprer de bare sin egen forvirring.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: