Islam er helt klart bedre enn feminisme og transideologi

Det finnes langt verre ting enn islam her i verden. Høyresiden burde derfor heller ha fokus på dette.

Mitt syn på islam som religion er temmelig nøytralt. Jeg oppfatter at det er en del kulturforskjeller mellom den islamske verden og Norge, men jeg har ikke noe direkte problem med islam som sådan.

Når angivelig «konservative» kritiserer islam, er det alltid fordi islam ikke tillater sodomi, åger, abortfeminisme, transgrooming av barn og Pride. Islam er ikke transhumanistisk nok for dem.

Alt dette er jo de klart positive sidene med islam. At disse «islamkritikerne» kritiserer de tingene som faktisk er bra med islam, viser bare at de er forvirrede mennesker. De burde heller kritisere det som er negativt, hvis de først skal kritisere.

Derfor er jeg i utgangspunktet negativt innstilt til brenning av koranen og det å publisere karikaturer av muslimers hellige profet. Skal man først brenne noe offentlig, så er det mye bedre å heller brenne marxistisk litteratur og tegne karikaturer av feminister og woke-tyranner.

Disse er et langt større problem for Europa enn hva noen islamistisk gruppe noen gang kan bli. Det er bare å se på fødselstallene.

Personlig vil jeg mye heller konvertere til islam enn å melde meg inn i Ap, MDG, SV, Rødt og LO eller å bli en humanist. Dette betyr ikke at jeg er noen fan av islam, det betyr bare at jeg er bevisst på at det finnes ting som er langt verre og mer problematiske her i verden.

Transgrooming er et annet problem, hvor det handler om å groome barn til å bli transseksuelle og «bytte kjønn». Dette er en sentral del av woke-agendaen. Sånt finnes heldigvis ikke innen islam.

Ingen har noen gang greid å bytte kjønn på ordentlig. Det hele er bare en mote som sentrerer rundt en kynisk industri. En industri som er skadelig for barn og unge.

Her er islam derfor et riktigere valg. I det minste er islam mye mindre feil.

Høyresiden bør derfor begynne å rette kritikken mot det som faktisk er virkelige problemer, i stedet for å ha et ufravikelig og monomant fokus på kritikk av islam.

Hvis ikke islam er transhumanistisk og lesbisk nok for dem, så bør de slutte å kalle seg selv høyreside og konservative. Da er de woke, og dermed en del av problemet i Europa.


Del innhold: