Jeg har en hemmelighet som jeg må tilstå

Konspirasjonsteorier har aldri helt vært min greie. Men likevel er det én konspirasjonsteori som jeg abonnerer på, og det har jeg gjort i veldig mange år.

Det er at ethvert system er avhengig av feil for å kunne fungere.

Eksempelvis at politiet er avhengige av kriminalitet for å fungere. Uten et visst nivå med kriminalitet i samfunnet, ville ikke politiet hatt noe å gjøre.

La meg forklare.

Forestill deg følgende: En helt vanlig dag i januar slår alle tilfeldigheter inn slik at ingen kriminalitet blir begått i Norge. Ingen bryter noen lover.

Ingen banker blir ranet. Ingen drap blir begått. Ingen vold blir utøvet. Ingen tyverier blir utført. Alle behandler hverandre plutselig bra. Ingen bryter noen trafikkregler. Ingen setter fyr på ting.

Politibiler patruljerer rundt og rundt i norske byer. Til deres store forbauselse finnes det ingenting å gjøre. Det eneste de har å gjøre er å jage ville dyr vekk fra folks hager. Samt å melde fra om ett og annet steinsprang på norske veier. Kanskje får de melding om noen trær som har veltet.

Videre sørger tilfeldighetene for at ting forblir slik.

Sakene som politiet allerede har til behandling blir de ferdige med. Papirbunkene på skrivebordene forsvinner etter hvert helt.

Dagene går. Månedene går. Årene går. Ingen kriminalitet blir begått i Norge. Ikke det aller minste naskeri, eller sniking på trikken.

Ingenting.

Mangelen på noe å gjøre ville vært en skandale for både politiet og andre statlige etater.

Viktig sysselsetting

Dersom all kriminalitet hadde opphørt, ville det etter hvert vært kroken på døra for politietaten i Norge. Domstolene ville kollapset. Fengslene ville etter hvert blitt tomme.

Tusenvis av ansatte hadde blitt arbeidsledige. De måtte finne seg noe annet å gjøre.

Og det gjelder ikke bare politiet og justissektoren.

Tenk hvordan det hadde gått med inkassobransjen dersom folk plutselig betalte regningene sine. Eller hvordan det hadde gått med barnevernet dersom alle barn i Norge plutselig fikk det bra. Eller hvordan det hadde gått med brannvesenet dersom det sluttet å oppstå branner.

Ville det vært behov for politikere på Stortinget dersom alle problemer i Norge plutselig ble løst? Neppe.

Naturlig nok skal det mye til for at slike tilfeldigheter finner sted. Men det er en statistisk og teoretisk mulighet.

Min konspirasjonsteori er derfor at systemet er avhengig av feil for å kunne eksistere. For å kunne opprettholde og rettferdiggjøre sin egen virksomhet.

Systemet må derfor aktivt opprettholde feilene som det er avhengig av.

Et selvforsynende system

Politiet må sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig med kriminalitet i samfunnet, slik at de har noe å gjøre. Ikke for mye, men heller ikke for lite. Sånn akkurat passe med kriminalitet.

Politikerne på Stortinget må sørge for at det er nok problemer i samfunnet til at de kan rettferdiggjøre sine posisjoner der. Blant annet må politikerne sørge for at et segment av befolkningen ikke har råd til å betale alle regningene sine, slik at inkassobransjen og bankene kan kreve inn penger.

Videre må politikerne sørge for at tilstrekkelig mange barn i Norge ikke har det bra, slik at barnevernet kan sysselsettes.

Politikerne må også sørge for at folk flest ikke kan nok om brannvern. Slik at brannvesenet har noe å gjøre.

Videre må politikerne sørge for at norske veier holder en passelig dårlig kvalitet, slik at trafikkulykker kan skje. På den måten har bilbergere, verksteder, ambulanser, politi, brannvesen og sykehus nok å gjøre.

Systemet må kort forklart sørge for sin egen sysselsetting.

For hvis alt blir bra, vil det være en katastrofe for systemet. Det vil stoppe helt opp i mangel på noe å gjøre. I mangel på noe som kan rettferdiggjøre dets eksistens.

Denne konspirasjonsteorien er jeg mildest talt meget stolt over. Da jeg mener å ha kommet opp med den helt selv. Men det kan hende at noen har tenkt på den før meg. Uten at jeg vet dette.

Selvfølgelig har jeg ikke et fnugg av bevis for at denne konspirasjonsteorien stemmer. Den er et rent postulat fra min side. En påstand som fullstendig mangler begrunnelse og beviser. Likevel er jeg overbevist om at systemet fungerer på denne måten. Helt eller delvis.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: