Joda, Norge har en dyp stat, Per Olav Ødegård

Statlige aktører og foretak som ikke er åpne for innsyn utgjør såkalt dyp statsforvaltning. I Norge er det mange sånne.

Søndag prøver VGs kommentator Per Olav Ødegård å stemple idéer om en dyp stat som konspirasjonsteorier.

I en kommentar med tittelen Ytre høyres vekst og fall prøver Ødegård å idiotforklare enhver som ikke mangler kunnskaper om dette.

Ødegård skriver:

Mange er klimaskeptikere. Flere av dem er ivrige spredere av konspirasjonsteorier. En av forestillingene er at det finnes en dyp stat eller en internasjonal sammensvergelse. Her er det bare å krysse av for sammenfall av synspunkter mellom Trump og hans europeiske venner.

Statsforetakene som sorterer under olje- og energidepartementet, som Enova SF, Gassco, Gassnova, Petoro og Equinor gir ikke offentligheten innsyn i hva de driver med. 

Det samme gjelder statlige foretak som Kongsberg Gruppen, Uninett, AIM Norway, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten.

Informasjonen de forvalter, og planene deres, er såkalte statshemmeligheter. Det er egne bestemmelser i blant annet straffeloven, sikkerhetsloven og politiloven som beskytter det de forvalter.

Per definisjon utgjør disse aktørene den dype staten i Norge. De er lukket for innsyn. De fungerer bak den åpne statsforvaltningen.

Og selvfølgelig har de innflytelse på politiske beslutningsprosesser og avgjørelser i Norge.

Internasjonal sammensvergelse

Det finnes også internasjonale sammensvergelser. EØS, NATO, EU og FN er eksempler på slike.

Mørkere eksempler på internasjonale sammensvergelser er den såkalte UKUSA-avtalen. En multilateral avtale om internasjonalt samarbeid om signaletterretning, inngått mellom Australia, Canada, New Zealand, Storbritania og USA. Denne avtalen er også kjent som The Five Eyes (FVEY).

I tillegg har vi The Fourteen Eyes, også kjent som SIGINT Seniors Europe (SSEUR). I dette finner vi de landene nevnt ovenfor, samt også Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Belgia, Tyskland, Italia, Spania og Sverige.

Som en bonus oppå det hele har vi NSA-programmer som Prism. Et program som ifølge store medieavsløringer inkluderer store multinasjonale selskaper som Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Paltalk, YouTube, AOL, Skype og Apple.

Dette er virkeligheten.

Men hei, ekspertisen i VG har talt. Alt dette er visst bare høyreekstreme konspirasjonsteorier.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: