Jødisk organisasjon med grove trusler mot Island

Ifølge et brev som er offentliggjort av islandske myndigheter, har den jødiske organisasjonen Anti Defamation League (ADL) fremmet grove trusler mot Island. Bakgrunnen for truslene er at Island vil forby rituell omskjæring av spedbarn.

For å lese det offentliggjorte brevet, kan du gjøre det direkte fra nettsidene til det islandske parlamentet.

https://www.althingi.is/altext/erindi/148/148-787.pdf

Brevet er datert 19. mars 2018.

I brevet truer lederen for ADL, Jonathan Greenblatt, med å ødelegge økonomien til Island. Med å sabotere turistnæringen til landet. Noe ADL vil forsøke å oppnå med å spre falske assosiasjoner mellom Island og nazismen.

Greenblatt skiver at ADL og «deres eksperter» har svært god kontakt med store amerikanske medier. Noe som vil kunne utnyttes til å spre falske rykter om Island, og knytte parlamentet opp mot nazisme.

Dette vil ifølge Greenblatt bli gjort dersom Island ikke «endrer kurs» og går tilbake på det planlagte forbudet mot rituell omskjæring av spedbarn.

Jonathan Greenblatt er leder for den jødiske NGO-en Anti Defamation League (ADL). I et brev til det islandske Alltinget truer han med å ødelegge landets økonomi, dersom Island ikke tillater rituell omskjæring av spedbarn. FOTO: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0).

Grov utpressing

Brevet fra Jonathan Greenblatt og ADL tar klart form som utpressing av Island.

Jonathan Greenblatt i ADL skriver i brevet:

The proposal to ban male circumcision is and contrary to basic principles of religious freedom and deeply offensive to Jews and Muslims. The commandment of brit milah, circumcision on the eighth day, is a fundamental religious rite in Judaism and universally practiced by all families who identify as Jewish across the broad spectrum of practice.

Such a ban would mean that no Jewish family could be raised in Iceland, and it is inconceivable that a Jewish community could remain in any country that prohibited brit milah.

Greenblatt mener at et forbud mot rituell omskjæring av spedbarn vil oppfattes som dypt fornærmende overfor jøder og muslimer. Videre mener Greenblatt at et slikt forbud vil føre til at ingen jødisk familie kan vokse opp på Island.

Videre skriver Greenblatt:

The Anti-Defamation League is the leading monitor of far-right extremísm and foremost expert in the United States. Should Iceland ban male circumcision, making it impossible for Jews and Muslims to raise families in your country, we guarantee that Iceland will be celebrated by neo-Nazis, white supremacists, and other extremists. Even though anti-Semitism was surely not the impetus for the proposal, the result of its adoption will be the glorification of Iceland by the most despicable bigots. They will celebrate the ban as the flrst legislation in Europe since World War II towards making a country Judenrein, free of Jews.

Og så kommer trusselen fra Greenblatt og ADL:

ADL has studied the pervasiveness of anti-Semitic content on social media, and we know that a relatively small number of extremists are able to amplify their message quickly and broadly through social media.

ADL regularly reports on such phenomena, and we wíll report on extremist praise for Iceland.

We urge you to consider the significant media attention, in the U.S, and intemationally, paid to ADL reports on extremism.

In the past six months alone, our research and experts have been featured on CNN and other cable TV channels, NBC and other broadcast TV, on 60 Minuíes, the most watched TV news magazine in America, and in leading newspapers, including The New York Times and The Washington Post.

Given that 28% of Iceland’s tourists came from North America in 2016, Iceland’s standing in the U.S. should be of great concern from an economic perspective, We are confident that the vast majority of American tourists will avoid a country whose reputation is associated with Nazism, even if that association is not justified.

Individually, any of these three arguments should convince you to oppose a ban on male circumcision, Collectively, they should compel you to make the right decision and oppose the proposed ban.

Brevet er en demonstrasjon av hvilken hensynsløshet som benyttes når slike NGO-er vil ha viljen sin. Misbruk av store medier til å spre løgn om Island er et steg som ADL forklarer at de er villige til å ta.

Flere sinte brev

Flere brev har også blitt rettet til det islandske Alltinget i forbindelse med debatten om rituell omskjæring av spedbarn.

I februar 2018 underskrev flere jødiske ledere i Norden en deklarasjon hvor de fordømmer den islandske regjeringen, samt forslaget om å forby rituell omskjæring.

Blant personenene som underskrev deklarasjonen var nordmannen Ervin Kohn, som er en lederfigur i Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) i Oslo.

Videre ble deklarasjonen underskrevet av blant andre Aron Verständig, som er ordfører i Judiska församlingen i Sverige.

Truslene og fordømmelsen av Island førte i ettertid til at Island bøyde seg for presset, og at Island trakk fremlegget om aldersgrense for rituell kjønnslemlestelse av spedbarn.

I Norge gjorde Fremskrittspartiet (FrP) landsmøtevedtak med krav om aldersgrense for kjønnslemlestelse. Men Siv Jensen avlyste partiets politikk i et møte med jødiske ledere.


Les også Akroma.no anonymt på TOR:

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: