Journalistikk v2.0

Her vil du finne artikler og blogginnlegg som omhandler metoder og teknologi som kan benyttes for å drive god og grundig journalistikk, i et samfunn hvor slikt ikke alltid er velkomment.

Jeg gjør oppmerksom på at noe av det som kommer frem her også kan benyttes til illegal virksomhet og følgelig straffbare forhold. Derfor vil jeg på det sterkeste anbefale leserne om å gjøre seg kjent med gjeldende lover og regler hvor dere befinner dere. Videre vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg fraskriver meg ethvert ansvar for hvordan leserne velger å benytte den kunnskapen som blir gjort tilgjengelig her på denne bloggen. Hensikten min er å opplyse om muligheter for å drive journalistikk hvor sånt ikke er ønsket.

Johan Slåttavik, 19. juli 2018.